Exemple de folosire pentru "a griji" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianAstfel încât nu ar trebui să vă faceţi griji în legătură cu ratificarea de către Parlament.
So you should not be so worried about it and about ratification by Parliament.
RomanianIndustria textilă: sunt încrezătoare că nu avem de ce să ne facem griji.
The textile industry: I am confident that there is little to worry about.
RomanianScopul Uniunii Europene nu este acela de a-şi face griji în privinţa încovoierii castraveţilor.
The purpose of the European Union is not to be concerned about the curvature of cucumbers.
RomanianImportul lor în SkyDrive este simplu și nu trebuie să vă faceți griji în ceea ce privește reformatarea.
Importing them to SkyDrive is simple, and you won’t have to worry about reformatting.
RomanianUitaţi cum stă treaba; nu trebuie să vă faceţi griji în această privinţă.
Listen, that is not something you need be concerned about.
RomanianDacă ne întoarcem înapoi cu gândul acum 30 de ani, există multe despre care trebuie să ne facem griji.
If we think back to 30 years ago, there is much to be concerned about.
RomanianPrin urmare, nu trebuie să ne facem griji din această cauză.
That is therefore not something that we should be concerned about.
RomanianNu vă faceți griji, fișierul sau folderul nu a fost partajat inițial.
Don't worry, the file or folder wasn't initially shared.
RomanianPrin urmare, nu îmi fac griji în privinţa Parlamentului nostru.
Therefore, I have no worries on our Parliament's score.
RomanianNu trebuie să vă faceți griji dacă ați lucrat în Google Docs.
And don’t worry if you’ve been working in Google Docs.
RomanianNu vă faceți griji, SkyDrive funcționează grozav și cu aceasta.
Don’t worry, SkyDrive works great with that too.
RomanianConsumatorii au dreptul de a se bucura de produse agricole din UE fără griji şi fără mustrări de conştiinţă.
Consumers have a right to enjoy agricultural products in the EU without concern and without compunction.
RomanianCâţi dintre noi şi-au făcut griji cu privire la referendum?
How many of us were worried about the referendum?
RomanianDacă deja păstrați fișierele media în anumite foldere de pe PC, nu vă faceți griji - nu trebuie să le mutați.
If you already keep your media files in certain folders on your PC, don't worry—there's no need to move them.
RomanianDacă am reuşi să construim un astfel de mecanism, nu ar mai trebui să ne facem griji cu privire la viitorul noii pieţe.
If we managed to build such a mechanism, we would also not need to worry about the future of the new market.
RomanianNoi, cei de stânga, respectăm principiul democraţiei, însă ne facem în continuare griji pentru orientarea politică a UE.
We on the Left abide by the principle of democracy, but our concern over the political orientation of the EU remains.
RomanianV-aş sfătui pe toţi să nu vă faceţi prea mari griji faţă de UE în 2020, deoarece îmi imaginez mai degrabă că nu va mai fi aici!
I would counsel you all not to worry too much about the EU in 2020 because I rather fancy it will not be here!
RomanianDeputații din grupurile mari care se mulțumesc să fie simpli executanți ai ordinelor liderilor de partid nu trebuie să-și facă griji.
Those MEPs in large groups who are content to be lobby fodder for their party leaders do not have to worry.
RomanianNu trebuie să căutați actualizări online sau să vă faceți griji că din computer pot lipsi remedieri importante pentru Windows.
You don't have to search for updates online or worry that critical fixes for Windows might be missing from your PC.
RomanianEste important să nu le ascundem sub preș și să spunem "nu vă faceți griji, totul se va rezolva în timp util”.
It is important that we do not just brush these under the carpet and say 'do not worry about it; it will all be sorted out in due course'.
Mai multe cuvinte
Romanian
  • a griji

Caută mai multe cuvinte în dicționarul italian-român.