Traducere română-engleză pentru "iar (şi)"

RO

"iar (şi)" engleză traducere

EN
RO

iar (şi) {conjuncţie}

volume_up
iar (şi) (dar şi: iar)
Auzim iar şi iar că reglementările deja adoptate privind cotele de lapte ar trebui modificate.
We are hearing over and over again that the adopted milk quota regulations should be amended.
Trebuie să ne confruntăm cu acest subiect iar şi iar.
We have to deal with this subject again and again.
De ce prezintă Comisia propuneri iar şi iar, al căror singur obiectiv este de a reduce drepturile salariaţilor?
Why does the Commission time and again submit proposals, the only objective of which is to reduce the rights of workers?

Exemple de folosire pentru "iar (şi)" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianIau distanţă şi întreb iar: care este scopul Băncii Europene de Investiţii?
I stand back and ask again: what is the purpose of the European Investment Bank?
RomanianExistă dezordine socială şi politică, iar dezordinea monetară ne bate la uşă.
There is social and political disorder and monetary disorder is knocking at the door.
RomanianNu se pot construi casele şi birourile fără ciment şi sticlă, iar acestea sunt interzise.
You cannot rebuild homes and offices without cement and glass, which are banned.
RomanianÎntotdeauna putem avea mai multă ambiţie, iar Uniunea Europeană şi-a arătat ambiţia.
We can always have more ambition, and the European Union has been showing its ambition.
RomanianVeţi fi prezenţi cu toţii la semnare, iar dna ministru şi cu mine vom semna.
You will all be present at the signing, and the Minister and I will sign.
RomanianBarroso nu are viziune politică şi curaj, iar acest lucru nu este în beneficiul Europei.
Barroso lacks vision and political boldness, and this does Europe no favours.
RomanianŞtiu asta pentru că am venit din Azerbaidjan, prin Baku şi Madrid, iar apoi cu maşina.
I know this because I came from Azerbaijan, through Baku and Madrid and then by road.
RomanianAcelaşi lucru este valabil şi pentru punctul 10, iar acesta este important şi pentru Consiliu.
The same is true for paragraph 10, and this is important for the Council as well.
RomanianNevoile acestora sunt în mare măsură necunoscute şi ignorate, iar vocile lor nu sunt auzite.
Their needs are largely unknown and ignored and their voices are not heard.
RomanianÎn curând va trebui să vorbim iar despre acest lucru şi despre obligaţiunile europene.
We will soon have to talk about this again and also about Eurobonds.
RomanianAcesta a avut o reuniune, iar duminică am discutat şi noi cu membrii săi.
That body held a meeting, and we held discussions with it, on Sunday.
RomanianÎn principiu, Comisia propune actele legislative, iar Parlamentul şi Consiliul le adoptă.
In principle, the Commission proposes new laws, and the Parliament and Council adopt them.
RomanianUrgenţa este mare, iar hotărârea şi energia sunt la ordinea zilei.
The urgency is great, and decisiveness and energy are the order of the day.
RomanianSunt expulzaţi călugări şi călugăriţe, iar pedeapsa cu moartea există încă.
Monks and nuns are expelled, and the death penalty still exists.
RomanianFără îndoială că s-ar putea să mai fie şi altele, iar această situaţie nu este prielnică.
No doubt there may be a few more, and that is not a good situation.
RomanianPărea că nu există nicio limită, iar consumul şi acordarea de împrumuturi au tot continuat.
The sky seemed to be the limit, and the consumption and granting of loans just kept on going.
RomanianCetăţenii noştri au mult peste 200 de milioane de autoturisme - iar dvs. şi cu mine toţi le conducem.
Our citizens have far in excess of 200 million cars - and you and I all drive them.
RomanianAnul trecut Reînnoirea s-a scindat, iar partidul dizident şi-a înfiinţat propriul ziar, L'Altro.
Last year Refoundation split, and the breakaway party founded its own newspaper, L'Altro.
RomanianTrebuie să evoluăm şi noi, iar scanerele corporale reprezintă doar un singur element al acestei varietăţi.
We must develop as well, and body scanners are only one element in this variety.
RomanianDomnul raportor a menţionat aceste probleme, iar domnul comisar şi-a asumat un angajament în acest sens.
The rapporteur has mentioned them and the Commissioner has made a commitment.

Traduceri similare în dicționarul român-englez

iar conjuncţie
English
iar adverb
şi adverb
şi conjuncţie
iar (mereu) adverb
English
iar (dar) conjuncţie
English
iar (încă o dată) adverb