Traducere română-engleză pentru "interdicţie"

RO

"interdicţie" engleză traducere

RO

interdicţie {feminin}

volume_up
interdicţie (dar şi: interzicere, oprire)
volume_up
ban {substantiv}
Prin urmare, siguranţa se poate realiza doar printr-o interdicţie exprimată clar.
Therefore, safety can only be achieved with an outright ban.
În ce condiţii va adopta Comisia măsuri de interdicţie?
Under what circumstances will the Commission implement a ban?
Interdicţie privind utilizarea tehnologiilor de minerit folosind cianură
Ban on use of cyanide mining technologies
interdicţie (dar şi: opreliște)
interdicţie (dar şi: oprire)
interdicţie (dar şi: oprire, opreliște)
interdicţie (dar şi: interzicere, oprire, opreliște, prohibiţie)
De asemenea, această interdicţie ar trebui să fie extinsă la informaţiile şi materialele publicitare distribuite personalului medical.
This prohibition should also be extended to information and advertising distributed to medical staff.
interdicţie (dar şi: interzicere)

Exemple de folosire pentru "interdicţie" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianMembrii Comisiei au hotărât că o asemenea interdicţie nu ar funcţiona.
The Committee members were of the opinion that such a ban would be unworkable.
RomanianPrin urmare, siguranţa se poate realiza doar printr-o interdicţie exprimată clar.
Therefore, safety can only be achieved with an outright ban.
RomanianCu toate acestea, o interdicţie trebuie să se bazeze pe constatări ştiinţifice, nu pe dogme politice.
However, a ban must be based on scientifically sound findings and not on political dogmas.
RomanianAm introdus o interdicţie în cel mai mare stadion al nostru, care are o capacitate de 82 500 de persoane.
We introduced a ban in our biggest stadium, which can hold 82 500 people.
RomanianSprijin această interdicţie şi solicit tuturor deputaţilor şi Comisiei să facă la fel.
I support such a ban, and I call on all the Members of this House, and also the Commission, to follow suit.
RomanianAceastă interdicţie a fost inclusă în opţiunile examinate de Comisie atunci când a elaborat propunerea.
This ban was included in the options examined by the Commission when it drafted its proposal.
RomanianAcest acord nu va însemna, îmi pare rău s-o spun, o interdicţie totală asupra utilizării profesionale a DCM.
This agreement will not, I am sad to say, mean a total ban on the professional use of DCM.
RomanianO interdicţie cu privire la foci, care sunt deja prea multe, este o nebunie şi un eşec total al valorilor noastre.
Slapping a ban on overpopulated seals is madness and a complete failure of our values.
RomanianBineînţeles, respectăm totodată declaraţia scrisă a Parlamentului în care se solicita clar o interdicţie.
We are, of course, also following Parliament's written statement which clearly demanded the ban.
RomanianAceastă interdicţie este necesară urgent, ca urmare a consecinţelor dramatice ale exploatării ilegale a lemnului.
This ban is urgently needed as a result of the dramatic consequences of illegal logging.
RomanianÎn ce condiţii va adopta Comisia măsuri de interdicţie?
Under what circumstances will the Commission implement a ban?
RomanianO interdicţie totală ar putea fi considerată un act de excludere, iar acesta s-ar putea dovedi contraproductiv.
A total ban may be regarded as an act of exclusion, which may prove to be counterproductive.
RomanianO interdicţie totală a fumatului în 2012 ar determina ca, dintr-o dată, aceste investiţii scumpe să devină învechite.
A total smoking ban in 2012 would make these expensive investments obsolete at a stroke.
RomanianDupă părerea mea, o interdicţie totală este abordarea potrivită.
In my opinion, a total ban is the right approach.
RomanianInterdicţie privind utilizarea tehnologiilor de minerit folosind cianură
RomanianAcea interdicţie trebuie să fie menţinută pentru două motive.
That ban needs to remain in place for two reasons.
RomanianÎntr-adevăr, la momentul respectiv eram membră a parlamentului irlandez şi am susţinut cu convingere această interdicţie.
Indeed, I was a Member of the Irish Parliament at the time and I fully supported the ban.
RomanianDacă se dovedesc a fi inutile, atunci trebuie luată în considerare o interdicţie totală prin includerea în apendicele I.
If they are proven to be unsuccessful, then a total ban under Appendix I must be considered.
RomanianSectorul culturii de legume se aşteaptă ca această interdicţie să fie eliminată şi merită să vadă că acest lucru se va întâmpla.
The market gardening sector expects this ban to be lifted and deserves to see that happen.
RomanianSUA a introdus o astfel de interdicţie cu mulţi ani în urmă.