Traducere română-engleză pentru "interzicere"

RO

"interzicere" engleză traducere

RO

interzicere {feminin}

volume_up
interzicere (dar şi: interdicţie, oprire)
volume_up
ban {substantiv}
Nu recurgeţi la interzicere - faceţi, în schimb, reguli mai stricte privind etichetele.
Do not resort to a ban - tighten up the rules on labelling instead.
În general, există o interzicere a practicilor de îndepărtare a înotătoarelor la rechini.
In general there is a ban on shark finning.
Subiect: Propunerea de interzicere a practicilor de îndepărtare a înotătoarelor la rechini
Subject: Proposed ban on shark finning
interzicere (dar şi: interdicţie, oprire, opreliște, prohibiţie)
Această interzicere ar fi putut intra în vigoare chiar de la sfârșitul acestei luni.
This prohibition could have entered into force as early as the end of this month.
De ce nu a acceptat Consiliul o creştere a fondurilor de coeziune şi structurale sau o interzicere imediată a comerţului cu instrumente derivate de credit?
Why has the Council not agreed on an increase in the cohesion and structural funds or an immediate prohibition on trading credit derivatives?
Decizia de extindere a suspendării listei de interzicere a vizelor a transmis un semnal că avem intenţii serioase cu privire la recompensarea măsurilor pozitive care sunt luate.
The decision to extend the suspension of the visa prohibition list sent a signal that we are serious about rewarding positive steps that are taken.
interzicere (dar şi: interdicţie)
interzicere (dar şi: limitare)

Exemple de folosire pentru "interzicere" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianAceastă interzicere ar fi putut intra în vigoare chiar de la sfârșitul acestei luni.
This prohibition could have entered into force as early as the end of this month.
RomanianNu recurgeţi la interzicere - faceţi, în schimb, reguli mai stricte privind etichetele.
Do not resort to a ban - tighten up the rules on labelling instead.
RomanianAvem nevoie pur şi simplu de o interzicere a amestecului în Europa şi în Franţa, în mod deosebit.
What we need is a pure and simple ban on all blending and mixing in Europe, and in France in particular.
RomanianReferitor la Libia, susțin cu tărie zona de interzicere a zborului și necesitatea presantă de schimbare a regimului.
On Libya, I strongly support the no-fly zone and the pressing need for regime change.
RomanianÎn plus, această interzicere ar fi produs efecte imediat după intrarea în vigoare a regulamentului.
Furthermore, this ban would have come into effect immediately after the regulation entered into force.
RomanianÎn general, există o interzicere a practicilor de îndepărtare a înotătoarelor la rechini.
RomanianRaportul subliniază corect importanţa ratificării Tratatului de interzicere totală a experienţelor nucleare.
The report correctly emphasises the importance of ratifying the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty.
RomanianSubiect: Propunerea de interzicere a practicilor de îndepărtare a înotătoarelor la rechini
RomanianAceasta s-a realizat printr-o interzicere a reclamei pentru consumatorii direcți ai medicamentelor eliberate pe bază de rețetă.
This was achieved by a ban on direct consumer advertising for prescription-only medicines.
RomanianNoi solicităm o interzicere a formelor deosebit de riscante de investiţii şi un impozit asupra circulaţiei capitalurilor.
We are calling for a ban on particularly risky forms of investment and a tax on capital movements.
RomanianDin acest motiv, noi dorim atât o interzicere privind descendenții acestora, cât și o etichetare clară a descendenților.
That is why we want a ban on their descendants, and why we want clear labelling of the descendants.
RomanianEste şi mai bine că acest acord va însemna o interzicere totală a DCM în ceea ce îi priveşte pe consumatorii obişnuiţi.
It is even better that this agreement will mean a total ban on DCM when it comes to ordinary consumers.
RomanianToate acțiunile Chinei de interzicere a folosirii limbii tibetane în școli trebuie să fie condamnate de comunitatea internațională.
All of China's actions aimed at banning the use of Tibetan in schools should be condemned by the international community.
RomanianDe aceea, este bine că regulamentul privind alimentele noi include o interzicere a vânzării animalelor clonate și a descendenților acestora.
It is therefore right that the regulation on new foodstuffs includes a ban on the sale of cloned animals and their offspring.
RomanianPrin urmare, sunt absolut de acord cu luarea unor măsuri suplimentare de limitare sau chiar de interzicere a substanţelor care distrug stratul de ozon.
Consequently, I totally agree with additional measures being taken to limit or even ban ozone-depleting substances.
RomanianAm fost de acord cu rezoluţia, deoarece CMD reprezintă primul pas în direcţia corectă de interzicere definitivă a acestor arme letale.
I agreed with the resolution, because the CCM is the first step in the right direction of prohibiting these deadly weapons for good.
RomanianÎn Europa secolului al XXI-lea, o interzicere a căsătoriei pe motive de religie, origine rasială sau orientare sexuală este totuşi o anomalie.
In 21st century Europe, a ban on marriage on grounds of religion, racial origin or sexual orientation is an anomaly, however.
Romanian. - Sunt de acord cu deputații în Parlament că, deși există o interzicere, nu putem fi mulțumiți de această situație.
Member of the Commission. - I agree with the Members of Parliament that although there is a ban, we cannot be happy with this situation.
RomanianÎn realitate, ne-am dori o interzicere a animalelor clonate și a produselor provenite de la animale clonate, indiferent de generația din care provin.
In reality, we would like a ban on cloned animals and on products from cloned animals, regardless of which generation they come from.
RomanianO interzicere completă a acestor produse există deja în Suedia, Danemarca şi Germania şi sper că niciun stat membru nu va solicita o astfel de derogare.
A complete ban on these products already exists in Sweden, Denmark and Germany, and I hope no Member State will ask for such a derogation.