Traducere română-engleză pentru "la"

RO

"la" engleză traducere

volume_up
la {prep.}
volume_up
la {interj.}
EN
EN
EN
EN

"la" română traducere

volume_up
la {substantiv}
RO
volume_up
la {interj.}
RO
RO
volume_up
la-di-da {substantiv}
RO

la {prepoziţie}

volume_up
Comutare la Paint; Comutare la WordPad; Comutare la nume program; Comutare la aplicație
Switch to Paint; Switch to WordPad; Switch to program name; Switch application
Comisioanele bancare variază de la o bancă la alta şi de la o ţară la alta.
Bank fees vary widely from bank to bank and from country to country.
Mă refer aici la oligopoluri, monopoluri și la barierele la pătrunderea pe piață.
This relates to oligopolies and monopolies, but also to barriers to market access.
Sunt încântat de acordurile la care s-a ajuns la summitul de la Pittsburgh.
I am pleased with the agreements that were reached at the G20 Summit in Pittsburgh.
Vom ajunge la discuţia respectivă şi, sper, la final, vom ajunge la un acord.
We will come to that discussion and, I hope, at the end, we will come to an agreement.
Domnul şi doamna... vă invită la nunta fiului/fiicei lor în data de ... la ... .
Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at
la (dar şi: către, spre)
Glisaţi comutatorul la dreapta, spre pictograma săgeţii mouse-ului.
Slide the mode switch to the right toward the mouse arrow icon.
Efectuarea de copii de rezervă regulate poate să contribuie mult la diminuarea efectelor unui atac cu viruși.
Doing regular backups can go a long way toward easing the pain of a virus attack.
Dar nu putem să ne întoarcem privirea de la responsabilitatea pe care o au politicile Uniunii Europene faţă de Ucraina din 2004.
But we cannot look away from the responsibility of European Union policies toward Ukraine since 2004.
Ele contribuie în mod semnificativ la implementarea obiectivelor de la Lisabona.
The make a significant contribution towards implementing the Lisbon objectives.
Există tendințe îngrijorătoare referitoare la creșterea tensiunilor și la conflict.
There are worrying tendencies towards increased tensions and conflict.
Sperăm că acest lucru va contribui la o reluare a negocierilor semnificative.
We hope this will contribute towards a resumption of meaningful negotiations.
la (dar şi: pe)
EN

la {substantiv}

volume_up
1. Muzică
la (dar şi: lah)
Europeans from La Palma, the Canaries and the rest of Europe are waiting for answers on this.
Europenii din La Palma, Canare şi restul Europei aşteaptă răspunsuri la aceste întrebări.
Think of newspapers such as La Repubblica and of the entire left-wing press.
Gândiţi-vă la ziarele precum La Repubblica şi la întreaga presă de stânga.
When will the results of the architects' competition for the Rue de la Loi be announced?
Când se vor anunţa rezultatele concursului pentru arhitecţi pentru Rue de la Loi?

Exemple de folosire pentru "la" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianSalut faptul că, în cele din urmă, am ajuns la un acord privind bugetul pe 2011.
I welcome the fact that we have finally come to an agreement on the 2011 budget.
RomanianDe atunci, mesajele provenite de la conducerea yemenită au fost mai puțin clare.
Since then, the messages coming from the Yemeni leadership have been less clear.
RomanianMiniştrii de Justiţie din Comunitate se reunesc pentru prima dată la Luxemburg.
The Ministers of Justice of the Community meet for the first time in Luxembourg.
RomanianUnii furnizori de căutare oferă sugestii ce ajută la mărirea vitezei de căutare.
Some search providers offer search suggestions to help make your searches faster.
RomanianLa şaptesprezece ani după masacru, mai sunt încă de identificat sute de cadavre.
Seventeen years after the massacre, hundreds of bodies have yet to be identified.
RomanianAceasta va însemna posibilitatea de a fabrica arme nucleare la scară industrială.
That will mean an ability to manufacture nuclear weapons on an industrial scale.
RomanianEle contribuie în mod semnificativ la implementarea obiectivelor de la Lisabona.
The make a significant contribution towards implementing the Lisbon objectives.
RomanianNu putem accepta ca unele ţări să recurgă la datorii naţionale fără nicio limită.
We cannot accept that countries should run up national debts without limitation.
RomanianAş dori să încep referindu-mă la unele dintre subiectele care au fost menţionate.
I would like to begin by addressing some of the topics that have been mentioned.
RomanianNu ne putem aştepta la tratamente miraculoase în următoarele trei sau patru luni.
We cannot expect miracle cures to be found within the next three or four months.
RomanianA încheiat cu noi un acord pentru a reduce emisiile de CO2 şi apoi l-a renegat.
It made an agreement with us to reduce its CO2 emissions and then reneged on it.
RomanianTratatul de la Lisabona spune că veniturile trebuie obținute din resurse proprii.
The Treaty of Lisbon said that income had to be provided from our own resources.
RomanianSă revenim la o politică inteligentă, cuprinzătoare asupra protecției mediului.
Let us get back to a sensible, comprehensive policy of environmental protection.
RomanianLa urma urmei, dacă UE nu îi apără pe creştinii din toată lumea, cine o va face?
After all, if Europe does not stand up for the world's Christians, then who will?
RomanianÎn cele din urmă, Croația va primi circa 4 miliarde de euro după aderarea la UE.
After all, Croatia will receive some EUR 4 billion euros after it joins the EU.
RomanianTotuși, la acea vreme, retrimiterea a ajuns în Parlament după foarte puțin timp.
However, at that time, the referral arrived in Parliament at very short notice.
RomanianUE acționează ca reprezentant al democrației, conform Tratatului de la Lisabona.
The EU operates as a representative democracy, in line with the Treaty of Lisbon.
RomanianCu câțiva ani în urmă, ne refeream la zona de pace, stabilitate și prosperitate.
A couple of years ago, we referred to the peace, stability and prosperity zone.
RomanianDeseori, migranții contribuie la creșterea economică din țara lor de destinație.
Migrants often contribute to the economic growth of their country of destination.
RomanianMadagascarul are un guvern nelegitim la putere, pe care cetățenii nu l-au ales.
Madagascar has an illegal government in power which the people have not elected.

Sinonime (în engleză) pentru "la":

la
English
la-di-da