Traducere română-engleză pentru "lectură"

RO

"lectură" engleză traducere

EN
RO

lectură {feminin}

volume_up
lectură (dar şi: citire)
Acordul în primă lectură este rezultatul acestei voinţe politice comune.
The agreement at first reading is a result of this common political will.
Faptul că s-a ajuns la un acord în a doua lectură este deosebit de îmbucurător.
The fact that agreement was achieved at second reading is particularly gratifying.
Există îmbunătăţiri importante realizate de Parlament în această a doua lectură.
There are substantial improvements that Parliament has made in this second reading.

Exemple de folosire pentru "lectură" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianFaptul că s-a ajuns la un acord în a doua lectură este deosebit de îmbucurător.
The fact that agreement was achieved at second reading is particularly gratifying.
RomanianExistă îmbunătăţiri importante realizate de Parlament în această a doua lectură.
There are substantial improvements that Parliament has made in this second reading.
RomanianAm modificat atât forma, cât și conținutul propunerii Comisiei în primă lectură.
We amended both the form and the content of the Commission proposal at first reading.
RomanianContribuţia lor valoroasă a făcut posibilă obţinerea acordului la prima lectură.
Their valuable contribution has made it possible to achieve agreement at first reading.
RomanianÎn această privinţă, am dorit să adoptăm o decizie raţională în prima lectură.
We wanted to adopt a sensible decision on this matter in the first reading.
RomanianSper că acest raport va fi disponibil înainte de cea de-a doua lectură a acestui text.
I hope that this report will be available before the second reading of this text.
RomanianDin nefericire, lectura raportului privind evaluarea reciprocă ne confirmă aceste temeri.
Unfortunately, a reading of the report on mutual evaluation confirms these fears.
RomanianDintre acestea, 24 au fost încheiate în a treia lectură ca urmare a concilierii reuşite.
Of these, 24 were concluded at the third reading following successful conciliation.
RomanianPrima lectură în cadrul Parlamentului a avut loc în legislatura parlamentară anterioară.
Parliament's first reading took place during the previous parliamentary term.
RomanianTextul adoptat astăzi este poziția oficială a Parlamentului European în primă lectură.
The text adopted today is the European Parliament's formal position at first reading.
RomanianSper ca această propunere să aibă mai multe șanse în cea de-a doua lectură în Parlament.
I hope this proposal will stand a better chance in the second parliamentary reading.
RomanianCu toate acestea, noi cei din delegația Spaniei vom susține propunerea sa în primă lectură.
However, we in the Spanish delegation will support his proposal at first reading.
RomanianTrebuie să ne asigurăm că în viitor vom ajunge la mai puţine acorduri în primă lectură.
We should make sure in future that we reach fewer first-reading agreements.
RomanianAceste eforturi ar trebui să ne permită să obţinem un acord în prima lectură.
These efforts should enable us to reach an agreement at first reading.
RomanianExistă două aspecte pe care trebuie să le abordăm din nou, la a doua lectură.
There are a couple of points that we must deal with again when it comes to second reading.
RomanianParlamentul care va fi ales la 7 iunie va negocia pentru a treia lectură.
It will be the Parliament elected on 7 June that will negotiate for the third reading.
RomanianCompromisul primește, prin urmare, sprijinul nostru în această a doua lectură.
The compromise therefore receives our support at this second reading.
RomanianAcest lucru înseamnă că atât Parlamentul, cât şi Consiliul, vor avea câte o singură lectură.
This means that both Parliament and the Council will only have single readings.
RomanianEste esenţial acum, având în vedere că se realizează o singură lectură a bugetului anual.
This is essential now, given there is a single reading of the annual budget.
RomanianAcordul în primă lectură este rezultatul acestei voinţe politice comune.
The agreement at first reading is a result of this common political will.
Mai multe cuvinte
Romanian
  • lectură

Mai multe traduceri pe bab.la în dicționarul englez-român.