RO

a lipsi {verb intranzitiv}

volume_up
Vă asigur că şi nouă ne veţi lipsi, în privinţa muncii şi dedicării dumneavoastră.
Rest assured that we shall also miss you for your work and dedication.
Îmi vor lipsi enorm de mult toții prietenii de aici.
I will miss all the friends I have made here tremendously.
We will miss him a great deal.
a lipsi (dar şi: a lipsi)

Exemple de folosire pentru "a lipsi" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianAdministraţiile fiscale şi micii întreprinzători se pot lipsi de aceste lucruri.
This is just what tax administrations and small entrepreneurs alike can do without.
RomanianVă asigur că şi nouă ne veţi lipsi, în privinţa muncii şi dedicării dumneavoastră.
Rest assured that we shall also miss you for your work and dedication.
RomanianCâteva dintre motivele pentru care clipurile ar putea lipsi din Windows Movie Maker includ:
Some of the reasons why clips might be missing in Windows Movie Maker include the following:
RomanianJocurile noi apar de regulă automat în folderul Jocuri, dar unele jocuri mai vechi pot lipsi.
New games usually appear in the Games folder automatically, but some older games might not.
RomanianDacă referendumul nu dă rezultate, domnule, mulţumirile vor lipsi din partea marii majorităţi a europenilor.
If the referendum fails, Sir, you will not be thanked by the vast majority of Europeans.
RomanianDomnule Preşedinte, unora dintre colegi poate li se va părea greu de crezut acest lucru, însă îmi veţi lipsi.
Mr President, some colleagues may find this hard to believe but I am going to miss you.
Romanian. - Energia nucleara este o resursă de care economia globală nu se poate lipsi în perspectiva pe termen lung.
Nuclear energy is a resource which the global economy cannot do without in the long term.
RomanianÎmi vor lipsi enorm de mult toții prietenii de aici.
I will miss all the friends I have made here tremendously.
RomanianDin politica industrială nu poate lipsi infrastructura.
Industrial policy needs to have an infrastructure.
RomanianAl doilea pilon care nu poate fi trecut cu vederea şi de care nu ne putem lipsi este armonizarea fiscală.
The second pillar which cannot be overlooked and which we cannot do without is the matter of fiscal harmonisation.
RomanianTaxa va genera venituri importante de care nu ne putem lipsi având în vedere măsurile de siguranță costisitoare ale UE.
The tax will result in important revenues that we cannot do without in view of the costly EU safety nets.
RomanianDacă vom continua să amânăm această dezbatere la nesfârșit, ne vom lipsi de dreptul nostru la impuls politic.
If we keep on endlessly postponing the debate, we shall deprive ourselves of our right to provide political momentum.
RomanianÎntr-adevăr, ar lipsi ceva dacă am avea un serviciu diplomatic european, dar nu am avea un serviciu european de apărare.
Indeed, something would be missing if we had a European diplomatic service but no European defence service.
RomanianNu trebuie să căutați actualizări online sau să vă faceți griji că din computer pot lipsi remedieri importante pentru Windows.
You don't have to search for updates online or worry that critical fixes for Windows might be missing from your PC.
RomanianDnă preşedintă, dumneavoastră îmi veţi lipsi în mod special, dacă pot să mă exprim astfel, întrucât s-ar putea să nu ne mai vedem după luna iunie.
I will particularly miss you, if I may say so, Madam President, as we may not see each other after June.
RomanianNe va lipsi foarte mult.
RomanianDin acest motiv, ar trebui să ne exprimăm opoziția față de încercarea de a-i lipsi pe tibetani de cel mai important instrument de comunicare.
For this reason, we should express our opposition to the attempt to take the Tibetans' basic tool of communication away from them.
RomanianÎmi va lipsi foarte mult.
RomanianMigrația este un efect secundar al capitalismului global care vede oamenii nu ca persoane, ci ca factori de producție de care te poți lipsi.
Migration is the by-product of global capitalism that sees people not as human beings, but as factors of production that are expendable.