Traducere română-engleză pentru "lucru (chestiune)"

RO

"lucru (chestiune)" engleză traducere

Exemple de folosire pentru "lucru (chestiune)" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianAltfel, și aș dori să clarific acest lucru, este o chestiune maghiară.
Otherwise, and I would like to make this quite clear, it is a Hungarian affair.
RomanianDoresc să spun încă un lucru despre această chestiune, care nu a fost menționat în nicio dezbatere.
I want to say one more thing about this which has not come up in any of the debates.
RomanianTotuși, în opinia mea, acest lucru nu este o chestiune ce ține de competența UE.
In my view, however, this is not a matter for the EU.
RomanianAcest lucru a devenit o chestiune politică foarte sensibilă şi a erodat încrederea în guvern.
It has become a very sensitive political issue and it has eroded confidence in the Government.
RomanianSuntem de acord cu acest lucru şi analizăm această chestiune mai profund decât am fi făcut-o,probabil, în mod normal.
We agree with that and we are going further in this matter than we would perhaps normally have done.
RomanianDoamnă preşedintă, doamnelor şi domnilor, cu toate acestea, este adevărat, acest lucru este o chestiune de viaţă şi de moarte.
Madam President, ladies and gentlemen, yes, it is true, this is a question of life and death.
RomanianSuntem convinși că este nevoie de acest lucru pentru că această chestiune este foarte importantă pentru popoarele Europei.
We are convinced of the need for this, because this issue is very important for the people of Europe.
RomanianAvând în vedere acest lucru, această chestiune nu ar trebui privită ca un semn al acceptării de către UE a regimului politic din Fiji.
Bearing that in mind, it should not be seen as a sign of EU acceptance of the political regime in Fiji.
RomanianCând vorbim despre problema securităţii, ar trebui să vorbim foarte clar şi precis despre un lucru care reprezintă o chestiune urgentă şi semnificativă.
When we are talking about the question of security, we should speak very clearly and precisely about something which is a most urgent and significant matter.
RomanianDeşi China priveşte acest lucru ca fiind o chestiune internă, a luat notă de punctele de vedere ale UE şi a informat UE cu privire la punctul său de vedere în ceea ce priveşte chestiunea.
While China considers this to be an internal matter, it took note of EU views and concerns and informed the EU of its own point of view on the matter.

Traduceri similare în dicționarul român-englez

chestiune substantiv
lucru substantiv
lucru (munca) substantiv
English
lucru (faptă) substantiv
English
lucru (treabă) substantiv
English
lucru (obiect) substantiv
English
lucru (ocupaţie) substantiv
English
lucru (întâmplare) substantiv
lucru (acţiune) substantiv
English
lucru (activitate) substantiv
English
lucru (fapt) substantiv
English