Traducere română-engleză pentru "mare"

RO

"mare" engleză traducere

volume_up
mare {adj. m./f.}
EN
volume_up
mare {interj.}
EN
volume_up
mare {adj. m.}
EN

"mare" română traducere

volume_up
mare {substantiv}
RO
volume_up
fiery mare {substantiv}
RO

mare {adjectiv masculin/feminin}

volume_up
În caz contrar, va exista o mare criză între dvs. și Parlamentul European.
If not, there will be a big crisis between you and the European Parliament.
Conducta Nabucco este mare și, prin urmare, complicată și ar putea exista întârzieri.
Nabucco is big and it is therefore complicated and there may be delays.
Va avea loc o reuniune mare pentru a discuta unele chestiuni cu câţiva miniştri de externe.
There is a big meeting to discuss issues with some of the foreign ministers.
Preşedintele Comisiei deţine o mare parte din responsabilitatea principală.
The Commission President has a great deal of the primary responsibility.
în scris - Multilingvismul este un mare avantaj al Parlamentului European.
. - Multilingualism is a great asset of the European Parliament.
A fost o zi mare pentru Irlanda şi o zi mare pentru Europa.
It was a great day for Ireland and a great day for Europe.
Acest raport, în mare, se îndreaptă în direcția corectă - nu prea avem ce critica.
This report, by and large, moves in the right direction - there is little to criticise.
Pe distanţă mare, pierderea de energie este proporţională cu distanţa parcursă.
Over a large distance, energy loss is proportionate to the distance travelled.
Un mare parte din buget este alocată politicii agricole a Uniunii Europene.
A large proportion of the budget goes to the EU's agricultural policy.
EN

mare {substantiv}

volume_up
1. general
2. Zoologie
mare (dar şi: broodmare)

Exemple de folosire pentru "mare" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

Romanian90 % din recoltă este culeasă manual, mare parte din mâna de lucru fiind copii.
Ninety per cent of the harvest is picked by hand, most of it using child labour.
RomanianSolicit statelor membre UE să abordeze aceste aspecte cu cea mai mare seriozitate.
I urge the EU Member States to address these issues with the utmost seriousness.
RomanianLucrurile au depins în mare parte de ultimele reglementări ale ţării de origine.
Things have largely depended on the sending country's very latest regulations.
RomanianSper doar că acest raport este realmente adoptat, şi adoptat cu o mare majoritate.
I only hope that this report really is adopted, and adopted by a large majority.
RomanianAștept cu mare nerăbdare să colaborez pe viitor cu Parlamentul în acest domeniu.
I very much look forward to working with Parliament in the future on this subject.
RomanianLucrătorii din țările terțe nu vor primi o protecție mai mare decât este cazul.
Third-country workers will now receive greater protection than has been the case.
RomanianȘtergerea istoricului poate să dureze dacă aveți multe fișiere și un istoric mare.
Deleting your history could take awhile if you have a lot of files and history.
RomanianLucrările în acest domeniu au durat câţiva ani şi au înregistrat un mare succes.
The work that needed to be done on this took several years and was very successful.
RomanianÎn raport, se acordă o mare atenţie drepturilor şi libertăţilor omului în Rusia.
In the report, much attention is paid to human rights and freedoms in Russia.
RomanianPe distanţă mare, pierderea de energie este proporţională cu distanţa parcursă.
Over a large distance, energy loss is proportionate to the distance travelled.
RomanianRegretăm sutele de decese produse şi, de asemenea, numărul şi mai mare de răniţi.
There are hundreds of dead whose passing we regret, and many more wounded besides.
RomanianÎntr-adevăr, Marea Neagră a devenit parţial o mare internă a Uniunii Europene.
The Black Sea has indeed become a partially internal sea of the European Union.
RomanianConsider că propunerea inițială de 5,2 % făcută de Birou era cu mult prea mare.
I believe that the initial suggestion of 5.2% made by the Bureau was far too high.
RomanianAcum, desigur, dle Solana, solicitaţi mai multe capacităţi şi un ajutor mai mare.
Now, of course, Mr Solana, you are asking for more capabilities and more aid.
RomanianAcesta ar ajuta UE să acţioneze cu o mai mare coerenţă şi unitate pe scena mondială.
It would help the EU to act with greater unity and coherence on the world stage.
RomanianCredem că europenii trebuie în sfârşit să voteze şi să arunce acest tratat în mare.
We believe that Europeans must finally vote and throw this treaty into the sea.
RomanianAcest procent este cu 8% mai mare decât în 2004 şi depăşeşte media europeană.
That is eight per cent more than in 2004, and it is above the average for Europe.
RomanianNevoia de reforme economice şi politice în această ţară este mai mare ca niciodată.
The need for economic and political reforms in this country is greater than ever.
RomanianS-a estimat că un număr uimitor de 10 000 de containere cad în mare în fiecare an.
It is estimated that a staggering 10 000 containers are lost at sea each year.
RomanianAcest lucru se datorează faptului că statele membre sunt în mare măsură împotrivă.
It is simply due to the fact that the Member States are largely opposed to it.

Sinonime (în engleză) pentru "mare":

mare