RO

minunat {adjectiv masculin}

volume_up
1. general
Acesta ar fi un cadou minunat pentru 1 iulie, dle Vondra.
That would be a fantastic present for the 1 July, Mr Vondra.
Baroness Ashton makes a statement - great.
What a great model for Britain!
În orice caz, a fost minunat să lucrez cu dvs.
Be that as it may, it has been great to work with you.
Minunat, suntem bucuroşi - după cum aţi auzit - însă cu siguranţă că acest lucru nu este suficient pentru noi.
Marvellous, we are pleased - as you have heard - but that is certainly not enough for us.
minunat (dar şi: extraordinar, fantastic)
Trebuie să mărturisesc că este minunat să te afli înapoi în Parlamentul European.
I must say that it is wonderful to be back in the European Parliament.
Dle Daul, ţin să vă felicit pentru discursul dumneavoastră minunat!
Mr Daul, I would like to congratulate you on your wonderful speech!
Internetul constituie un instrument minunat de exercitare a drepturilor fundamentale ale persoanei.
The Internet is a wonderful tool for exercising one's fundamental rights.
3. "desăvârşit"
Desăvârşiţi-vă experienţa Windows 8 cu Microsoft Hardware – o familie de produse care funcţionează minunat împreună, atât la lucru, cât şi în jocuri.
Perfect your Windows 8 experience with Microsoft Hardware – a family of products that work and play beautifully together.
Este chiar minunat cum dna Tagliavini a dobândit o cunoaştere perfectă a întregii zone, inclusiv a contextelor istorice şi actuale, pe baza negocierilor din Georgia.
It is truly wonderful how Mrs Tagliavini has obtained a perfect knowledge of the entire area, including the historical and present-day contexts, on the basis of the negotiations in Georgia.

Exemple de folosire pentru "minunat" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianTrebuie să mărturisesc că este minunat să te afli înapoi în Parlamentul European.
I must say that it is wonderful to be back in the European Parliament.
RomanianRegret că nu putem avea explicaţii video privind votul; ar fi minunat.
I am sorry that we cannot have explanations of vote by video; that would be wonderful.
RomanianÎn opinia mea, acesta este încă un exemplu minunat de spălare de politici.
To my mind, this is another splendid example of policy laundering.
RomanianInternetul constituie un instrument minunat de exercitare a drepturilor fundamentale ale persoanei.
The Internet is a wonderful tool for exercising one's fundamental rights.
RomanianDle Daul, ţin să vă felicit pentru discursul dumneavoastră minunat!
Mr Daul, I would like to congratulate you on your wonderful speech!
RomanianCu toate acestea guvernul îşi menţine poziţia, susţinând că Uniunea Europeană este un lucru minunat.
But the Government is holding firm, saying that the European Union is a wonderful thing.
RomanianAr fi minunat dacă am avea succes şi în ceea ce priveşte APE.
It would be wonderful if we could achieve success with the EPA as well.
RomanianEste minunat să vă vedem în această poziţie, la douăzeci de ani de la căderea Zidului Berlinului.
Twenty years after the fall of the Berlin Wall, it is wonderful to see you in this position.
RomanianPublicul a răspuns minunat la provocarea de a ajuta Haiti.
The public has responded magnificently to the challenge of helping Haiti.
RomanianAcesta este un exemplu minunat al modului în care Parlamentul European poate consolida drepturile omului.
This is a wonderful example of how the European Parliament can strengthen human rights.
RomanianFondul european de ajustare la globalizare este un concept minunat însă, din păcate, este prea inflexibil.
The EAGGF is a wonderful concept but, unfortunately, it is too inflexible.
RomanianAceasta este dinamica pe care am aplicat-o atât de minunat în cursul ultimei extinderi majore a UE.
This is the dynamic that we applied so marvellously during the last major enlargement of the EU.
RomanianSuntem alături de familia acestui tânăr, pe care îl așteptau o carieră și un viitor minunat.
Our thoughts are with the family of the young man, who had a career and a great future in front of him.
RomanianMinunat, suntem bucuroşi - după cum aţi auzit - însă cu siguranţă că acest lucru nu este suficient pentru noi.
Marvellous, we are pleased - as you have heard - but that is certainly not enough for us.
RomanianAcesta ar fi un cadou minunat pentru 1 iulie, dle Vondra.
That would be a fantastic present for the 1 July, Mr Vondra.
Romanian. - (FI) Domnule Preşedinte, stimaţi comisari, solidaritatea este un cuvânt minunat.
Mr President, Commissioners, solidarity is a lovely word.
RomanianTocmai pentru că guvernele naţionale lucrează bine împreună, vocile lor se vor ridica într-un cor minunat.
Precisely because national governments are working well together, their voices will raise a wonderful chorus.
RomanianPrin urmare, lucrurile nu mai stau chiar aşa de minunat.
RomanianÎn orice caz, a fost minunat să lucrez cu dvs.
Be that as it may, it has been great to work with you.
RomanianCu toate acestea, în toiul acestui tumult global, asistăm la un eveniment minunat: nașterea Sudanului de Sud.
However, in the midst of this global tumult, we are witnessing a wonderful development: the birth of Southern Sudan.