Traducere română-engleză pentru "muncitor"

RO

"muncitor" engleză traducere

volume_up
muncitor portuar {m}
volume_up
muncitor ambulant {m}
EN
EN
RO

muncitor {masculin}

volume_up
muncitor (dar şi: lucrător, clăcaş, salariat)
Se poate ca aceste măsuri legate de muncitor să fie subvenţionate în acelaşi timp cu întreprinderea?
Can these worker-related measures be subsidised at the same time as the enterprise?
Săptămâna trecută un alt muncitor, în vârstă de numai 25 ani, s-a sinucis din cauza condiţiilor de lucru intolerabile.
Last week, another worker, just 25 years old, committed suicide due to the intolerable working conditions.
Dle Barroso, susţineţi omul muncitor, susţineţi lucrătorii, pentru că stânga cea obosită nu mai poate face acest lucru.
Mr Barroso, stand up for the working man, stand up for the workers, because the tired Left can no longer do that.
muncitor (dar şi: lucrător cu ziua)
muncitor (dar şi: ucenic, lacheu)
muncitor (dar şi: lucrător cu ziua)
muncitor (dar şi: lucrător plătit cu ora)
muncitor (dar şi: proletar)
volume_up
prole {substantiv} [engl.-brit.] [argou]

Exemple de folosire pentru "muncitor" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianSe poate ca aceste măsuri legate de muncitor să fie subvenţionate în acelaşi timp cu întreprinderea?
Can these worker-related measures be subsidised at the same time as the enterprise?
RomanianSăptămâna trecută un alt muncitor, în vârstă de numai 25 ani, s-a sinucis din cauza condiţiilor de lucru intolerabile.
Last week, another worker, just 25 years old, committed suicide due to the intolerable working conditions.
RomanianDle Barroso, susţineţi omul muncitor, susţineţi lucrătorii, pentru că stânga cea obosită nu mai poate face acest lucru.
Mr Barroso, stand up for the working man, stand up for the workers, because the tired Left can no longer do that.
RomanianUcrainenii sunt un popor educat şi muncitor, dar se bucură de costuri relativ reduse şi de exporturi relativ competitive.
Ukrainians are an educated and industrious people, but they enjoy relatively cheap costs and relatively competitive exports.
RomanianÎn acele șase luni, am realizat enorm de mult și avem dreptate să ne referim la acesta ca la parlamentul cel mai muncitor din istoria noastră.
In those six months, we achieved a huge amount and we are justified in referring to this as the most hardworking parliament in our history.
RomanianCum pot explica acest lucru unui muncitor portughez din domeniul textilelor, al cărui sprijin a fost de doar 524 de euro, în timp ce omologul său catalan poate primi 2 000 de euro?
How can I explain this to a Portuguese textile worker, whose support was a mere EUR 524, when her Catalan counterpart can receive EUR 2 000?
RomanianBiroul de statistică al UE estimează că venitul real pe muncitor în agricultură a coborât în 2009 în 22 de state membre, media reducerii fiind de 12,2% la nivelul blocului comunitar.
The EU statistics office estimates that agricultural workers’ income fell in 22 Member States in 2009, by an average of 12.2 % across the Community.
RomanianGuvernul portughez a solicitat de la FEG 833 EUR pentru fiecare muncitor disponibilizat din sectorul textil, în vreme ce Spania a solicitat 3 006 EUR pe muncitor în acelaşi sector.
The Portuguese Government asked the EGF for EUR 833 for each worker made redundant in the textile sector, whereas Spain applied for EUR 3 006 per worker in the same sector.