RO

nebunie {feminin}

volume_up
1. general
Este o nebunie absolută să te aştepţi la ceva de pe urma unei hârtii semnate de Putin.
It is absolute madness to expect anything from a piece of paper signed by Putin.
A da statelor membre fonduri pentru a-şi gestiona propriile neajunsuri ar fi curată nebunie.
To give the Member States money for managing their own shortcomings would be downright madness.
Se întâmplă rareori ca un raport al Parlamentului European să fie atât de aproape de nebunie.
Rarely has a European Parliament report come so close to madness.
nebunie
nebunie (dar şi: prostie)
volume_up
applesauce {substantiv} [argou]
nebunie
nebunie (dar şi: glumă, prostie)
nebunie (dar şi: glumă, prostie)
nebunie (dar şi: demenţă)
Însă hiperbola se poate transforma în nebunie.
However, hyperbole can turn to insanity.
2. "mânie"
nebunie (dar şi: mânie, morb, obsesie, tabiet)
volume_up
mania {substantiv}
3. "năzdrăvănie"
nebunie
4. "temporară", Medicină
nebunie
volume_up
amentia {sg.} (temporary insanity)

Exemple de folosire pentru "nebunie" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianEste o nebunie absolută să te aştepţi la ceva de pe urma unei hârtii semnate de Putin.
It is absolute madness to expect anything from a piece of paper signed by Putin.
RomanianSe conturează o goană fără scrupule, o nebunie la scara goanei după aur din secolul XIX.
A ruthless race is in prospect - a madness on the scale of the 19th-century gold rush.
RomanianSper că cei care au votat pentru această nebunie vor şti ce să facă atunci când totul va eşua.
I trust those who voted for this madness will stand over it when it all goes wrong.
RomanianÎmpărţirea a 8 % din populaţia lumii între 30 de politici bugetare suverane este o nebunie.
Dividing up 8% of the world's population between 30 sovereign budgetary policies is madness.
RomanianA da statelor membre fonduri pentru a-şi gestiona propriile neajunsuri ar fi curată nebunie.
To give the Member States money for managing their own shortcomings would be downright madness.
RomanianSe întâmplă rareori ca un raport al Parlamentului European să fie atât de aproape de nebunie.
Rarely has a European Parliament report come so close to madness.
RomanianNu, domnule Callanan, ar fi o nebunie să nu avem ambiţii mai mari.
No, Mr Callanan, it would be crazy not to raise our ambitions!
RomanianEste o nebunie faptul că aceştia sunt forţaţi să scoată deşeurile o dată la fiecare două săptămâni.
It is crazy that they are forced to put out waste every two weeks.
Romaniancă ar fi o nebunie să avem ambiţii mai mari în situaţia de faţă.
It would be crazy to raise our ambitions in the current state.
RomanianÎn orice caz, ar fi o nebunie să nu se depună mai multe eforturi în domeniul eficienţei energetice.
Not to do more on energy efficiency would, in any case, be crazy.
RomanianNu numai că va fi considerată o nebunie economică, ci va afecta grav proiectul european.
Not only will it be exposed as economic lunacy, but it will be profoundly damaging to the European project.
RomanianAm votat împotrivă pentru că noi considerăm că este o nebunie europeană.
We voted against as we consider it to be euro-folly.
RomanianAceasta este nebunie politică, care subminează sensul economic al apartenenţei la Uniunea Europeană.
This is political madness, which undermines the economic sense of membership of the European Union.
RomanianO interdicţie cu privire la foci, care sunt deja prea multe, este o nebunie şi un eşec total al valorilor noastre.
Slapping a ban on overpopulated seals is madness and a complete failure of our values.
RomanianReducerea lineară a numărului de produse ar fi o nebunie.
A linear reduction in the number of products would be insane.
RomanianRefuzul nostru de a o plasa acolo este o mare nebunie.
Our refusal to place it there is the greatest folly.
RomanianÎnsă hiperbola se poate transforma în nebunie.
RomanianRegret, dar acest lucru este o nebunie.
RomanianTrebuie să stopăm această nebunie.
RomanianCând va înceta această nebunie?