Traducere română-engleză pentru "nefast"

RO

"nefast" engleză traducere

RO

nefast {adjectiv masculin}

volume_up
1. "rău"
That would be a bad thing.
nefast (dar şi: rău, rea)
2. "despre influență"
3. "despre o zi"
nefast (dar şi: rău, rea)

Exemple de folosire pentru "nefast" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianAcest raport este nefast pentru economia europeană și arată dispreț față de suveranitatea populară.
This report is harmful for the European economy and shows contempt for popular sovereignty.
RomanianAcest lucru ar fi nefast.
RomanianImpactul nefast al crizei asupra economiei ucrainene pune în pericol nu numai stabilitatea internă, dar şi cea regională în ansamblu.
The crisis's detrimental impact on the Ukrainian economy is jeopardising not only internal stability, but also that of the region as a whole.
RomanianAcest fond va veni în ajutorul angajaților care sunt afectați în mod nefast de efectele globalizării în Slovenia, Germania, Polonia și Spania.
This fund will provide assistance to employees suffering from the harmful effects of globalisation in Slovenia, Germany, Poland and Spain.
RomanianDar, ca de fiecare dată când există ceva în mod fundamental nefast într-un acord negociat de către Comisie, totul se face în secret.
However, as is always the case when there is something fundamentally harmful in an agreement negotiated by the Commission, everything is done in secret.