Traducere română-engleză pentru "normă"

RO

"normă" engleză traducere

EN
volume_up
jumate de normă {f}
RO

normă {feminin}

volume_up
1. general
volume_up
norm {substantiv}
De asemenea, va transforma diversitatea lingvistică şi culturală într-o normă a UE.
It will also make linguistic and cultural diversity an EU norm.
Lisabona a dorit ca majoritatea decizională să fie norma în UE.
Lisbon wanted majority decision-making to be the norm within the EU.
Aceasta înseamnă că aceste reguli vor servi drept normă şi pentru activitatea actualei Preşedinţii belgiene.
This means that these rules will also serve as the norm for the work of the current Belgian Presidency.
Noua constituţie a ţării mele nu numai că include drepturi fundamentale, dar este prima din Uniunea Europeană care a considerat Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene drept o normă.
My country's new constitution not only contains fundamental rights, but it is the first in the European Union to take the European Charter of Fundamental Rights as a standard.
2. "în producție"
volume_up
norm {substantiv}
De asemenea, va transforma diversitatea lingvistică şi culturală într-o normă a UE.
It will also make linguistic and cultural diversity an EU norm.
Lisabona a dorit ca majoritatea decizională să fie norma în UE.
Lisbon wanted majority decision-making to be the norm within the EU.
Aceasta înseamnă că aceste reguli vor servi drept normă şi pentru activitatea actualei Preşedinţii belgiene.
This means that these rules will also serve as the norm for the work of the current Belgian Presidency.
normă (dar şi: contribuţie (impozit), taxă)
volume_up
rate {substantiv}
Adesea, acestea presupun contracte temporare sau cu timp parţial şi, de fapt, rata ocupării forţei de muncă rămâne neschimbată în ceea ce priveşte locurile de muncă cu normă întreagă.
Very often, they involve temporary or part-time work and, in fact, the employment rate remains unchanged in terms of full-time jobs.
3. "regulă"
Aplicarea acestora trebuie să devină o normă, nu un subiect al negocierilor politice.
Their application should become a rule, not an object of political bargaining.
Putem reuşi să ajungem la o normă pentru consumatori?
Can we succeed in arriving at a rule for consumers?
După cum am spus, norma trebuie să fie următoarea: dacă Consiliul este implicat, Parlamentul este la rândul lui implicat.
As I said, the rule must be that if Council is involved, Parliament is involved.

Exemple de folosire pentru "normă" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianAplicarea acestora trebuie să devină o normă, nu un subiect al negocierilor politice.
Their application should become a rule, not an object of political bargaining.
RomanianIronia este că, potrivit Tratatului de la Lisabona, va exista un preşedinte cu normă întreagă.
The irony is that under the Lisbon Treaty there will be a full-time President.
RomanianDe asemenea, va transforma diversitatea lingvistică şi culturală într-o normă a UE.
It will also make linguistic and cultural diversity an EU norm.
RomanianAproximativ 1/3 sunt locuri de muncă cu normă întreagă (81 500), şi 2/3 sunt locuri de muncă temporare.
About one-third of these are full-time jobs (81 500) and two-thirds are temporary.
RomanianDe exemplu, locurile de muncă cu fracţiune de normă sunt bune dacă reprezintă alegerea lucrătorilor.
Part-time employment, for example, is fine when it is the worker's choice.
RomanianSper că într-o zi, democrația va fi normă în întreaga Asie.
Democracy will, I hope, one day be the norm throughout the whole of Asia.
RomanianLisabona a dorit ca majoritatea decizională să fie norma în UE.
Lisbon wanted majority decision-making to be the norm within the EU.
RomanianSuntem oricum plătiţi cu normă întreagă să tratăm astfel de probleme.
We are, as it were, paid to deal with such matters full-time.
RomanianNu aveţi nevoie de permis de muncă, nici dacă munciţi cu normă completă.
You will not need a work permit, even to work full-time.
RomanianAceastă normă este recunoscută acum de către G20 ca o măsură cheie pentru consolidarea sistemului financiar.
It is now recognised by the G20 as a key measure to strengthen the financial system.
RomanianCu toate acestea, solidaritatea este posibilă doar dacă guvernanța responsabilă este norma aplicată tuturor.
Solidarity is possible, however, only if responsible governance is the rule for all.
RomanianApoi decid să aibă copii, situaţie în care deseori sunt nevoite să lucreze doar cu fracţiune de normă.
They then decide to have children, which often leads them to only be able to work part-time.
RomanianAcest lucru se întâmplă pentru că femeile au locuri de muncă slab plătite sau lucrează cu jumătate de normă.
This is because women have poorly paid jobs or work on a part-time basis.
RomanianCel puţin femeile care sunt mame cu normă întreagă trebuie creditate în scopul contribuţiei la pensii.
At the very least, all full-time mothers' work must be credited for contributory pension purposes.
RomanianDupă cum am spus, norma trebuie să fie următoarea: dacă Consiliul este implicat, Parlamentul este la rândul lui implicat.
As I said, the rule must be that if Council is involved, Parliament is involved.
RomanianLibertatea presei, libertatea de expresie şi de întrunire trebuie permise şi trebuie să devină normă.
The liberty of the press, freedom of speech and of assembly should be permitted and become the norm.
RomanianDin cauza crizei, numărul de locuri de muncă precare şi poziţiile cu fracţiune de normă sunt în creştere.
Thanks to the crisis, the number of insecure jobs and compulsory part-time positions are increasing.
RomanianNorma pentru utilizarea sloturilor a fost deja suspendată de două ori în trecut pentru a contracara crizele.
The rule on the use of slots has already been suspended twice in the past in order to tackle crises.
RomanianDe exemplu, domnul Verhofstadt a spus că a fost prima oară când Europa a avut un guvern cu normă întreagă.
For example, Mr Verhofstadt said that it was the first time that Europe had had a full-time government.
RomanianVorbim despre o cifră de 25 % atunci când adăugăm efectele orelor cu jumătate de normă, care sunt limitate.
We are talking about a figure of 25% when we add up the effects of part-time hours, which are limited.