RO

noroc {neutru}

volume_up
1. general
noroc (dar şi: şansă, soartă, baftă)
volume_up
luck {substantiv}
Mult noroc, dle preşedinte Barroso, şi succes în activitatea dumneavoastră.
Good luck, President Barroso, and success in your work.
Îi urez foarte mult noroc preşedintelui Comisiei Europene şi echipei sale.
I wish the very best of luck to the President of the European Commission and his team.
Noroc tuturor în ceea ce privește azerii și turkmenii de pe piață.
Good luck to all of us with the Azeris and the Turkmenis in the market.
noroc
Vă doresc, la rândul meu, mult noroc şi fericire în ceea ce întreprindeţi pe viitor în afara Parlamentului.
I also wish you good fortune and happiness in your future endeavours outside of Parliament.
Vă mulţumesc, dle Jarzembowski, şi vă doresc mult noroc şi fericire în anii ce vor veni şi în eforturile dumneavoastră viitoare.
Thank you, Mr Jarzembowski, and I wish you good fortune and happiness for the coming years and your future endeavours.
noroc (dar şi: întâmplare norocoasă)
volume_up
bunce {substantiv}
noroc (dar şi: șansă)
noroc
Vă doresc, la rândul meu, mult noroc şi fericire în ceea ce întreprindeţi pe viitor în afara Parlamentului.
I also wish you good fortune and happiness in your future endeavours outside of Parliament.
Vă mulţumesc, dle Jarzembowski, şi vă doresc mult noroc şi fericire în anii ce vor veni şi în eforturile dumneavoastră viitoare.
Thank you, Mr Jarzembowski, and I wish you good fortune and happiness for the coming years and your future endeavours.
noroc (dar şi: strângere de mână)
2. "hazard"
Portugalia interzisese societăţilor să mai ofere jocuri de noroc pe internet.
Portugal had banned companies from providing games of chance on the Internet.
Cu toate acestea, precauția a învins împotriva jocurilor de noroc din comisie.
However, caution won out against games of chance in committee.
Pe de altă parte, jocurile online de noroc sunt practicate deseori în afara teritoriului unei singure ţări.
On the other hand, online games of chance are often played outside the territory of a single country.
3. "fericire"
noroc (dar şi: fericire)
Vă doresc, la rândul meu, mult noroc şi fericire în ceea ce întreprindeţi pe viitor în afara Parlamentului.
I also wish you good fortune and happiness in your future endeavours outside of Parliament.
Vă mulţumesc, dle Jarzembowski, şi vă doresc mult noroc şi fericire în anii ce vor veni şi în eforturile dumneavoastră viitoare.
Thank you, Mr Jarzembowski, and I wish you good fortune and happiness for the coming years and your future endeavours.
Vă mulţumesc, dnă Esteves, pentru discursul dumneavoastră, vă mulţumesc pentru munca depusă în ultimii ani, mult noroc şi fericire pe viitor.
Thank you, Mrs Esteves, for your speech, thank you for your work over the past years, and good luck and happiness for the future.
4. "într-o împrejurare dată"
noroc (dar şi: succes, venă)
Mult noroc, dle preşedinte Barroso, şi succes în activitatea dumneavoastră.
Good luck, President Barroso, and success in your work.
Noroc tuturor în ceea ce privește azerii și turkmenii de pe piață.
Good luck to all of us with the Azeris and the Turkmenis in the market.
Îi doresc noii Comisii Europene multe succese şi noroc în viitor.
I wish the new European Commission every success and good luck for the future.
noroc
5. "întâmplare favorabilă"
noroc
6. "reușită"
Îi doresc noii Comisii Europene multe succese şi noroc în viitor.
I wish the new European Commission every success and good luck for the future.
Mult noroc, dle preşedinte Barroso, şi succes în activitatea dumneavoastră.
Good luck, President Barroso, and success in your work.
În concluzie, doresc preşedinţiei cehe mult noroc şi succes.
In conclusion, I wish the Czech Presidency the best of luck and much success.
7. "caracter norocos"
noroc
8. "prosperitate"

Exemple de folosire pentru "noroc" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianDle comisar, vă doresc să aveţi foarte mult noroc şi să dea Dumnezeu să reuşiţi!
Commissioner, I wish you a great deal of luck and all power to your elbow!
RomanianPortugalia interzisese societăţilor să mai ofere jocuri de noroc pe internet.
Portugal had banned companies from providing games of chance on the Internet.
RomanianMi-a spus: "Nu-mi vorbiţi despre jocurile de noroc online, am pierdut 100 000 de euro”.
She told me: 'Do not talk to me about online gambling, I have lost EUR 100 000'.
RomanianJocurile de noroc online oferă consumatorilor un nou mod de divertisment.
Online gambling offers a new way for consumers to enjoy their gaming experience.
RomanianÎn cei paisprezece ani din 1996, piaţa jocurilor de noroc a crescut dramatic.
In the fourteen years since 1996 the gambling market has grown dramatically.
RomanianFelicitări pentru reuşitele de la examene şi mult noroc în viitoarea carieră!
Congratulations on your exam results. Wishing you all the best for your future career.
RomanianDle comisar, aş dori să vă încurajez să redactaţi o carte verde privind jocurile de noroc.
Commissioner, I would like to encourage you to produce a green paper on gambling.
RomanianÎi urez foarte mult noroc preşedintelui Comisiei Europene şi echipei sale.
I wish the very best of luck to the President of the European Commission and his team.
RomanianDupă cum s-a menţionat anterior, jocurile de noroc nu sunt ca orice serviciu normal.
As previous speakers have said, gambling is not like any normal service.
RomanianTocmai de aceea trebuie să stabilim unele limite în domeniul pieţei jocurilor de noroc.
It is for this reason that we have to set certain limitations on the gambling market.
RomanianVeniturile brute din jocurile de noroc pe internet au totalizat 2-3 miliarde de euro în 2004.
Gross revenues from gambling on the internet amounted to EUR 2-3 billion in 2004.
RomanianDe asemenea, trebuie remarcate efectele negative ale jocurilor de noroc asupra sănătăţii.
It is also important to note the negative effects on health associated with gambling.
RomanianCe obstacole poate ridica UE pentru a preveni operaţiunile de jocuri de noroc în statele membre?
What obstacles can the EU erect to prevent gambling operations in Member States?
RomanianDacă există cineva care crede că jocurile de noroc sunt romantice, trebuie să îi dezamăgesc.
If anyone has a romantic notion of gambling, then I have to disappoint them.
RomanianAdoptarea monedei euro a fost un joc de noroc de o importanță fundamentală pentru UE.
Adopting the euro was a gamble of fundamental importance for the EU.
RomanianÎi doresc noii Comisii Europene multe succese şi noroc în viitor.
I wish the new European Commission every success and good luck for the future.
RomanianPe măsură ce se dezvoltă piaţa, cresc şi veniturile provenite din jocurile de noroc din lume.
Just as the market grows, so too do the general revenues from gambling in the world.
RomanianAvem nevoie de o politică comună deoarece jocurile de noroc depăşesc graniţele.
We need a common policy because gambling transgresses borders.
RomanianCu toate acestea, precauția a învins împotriva jocurilor de noroc din comisie.
However, caution won out against games of chance in committee.
RomanianDomnule preşedinte, ştim cu toţii că jocurile de noroc sunt un subiect foarte sensibil.
Mr President, we all know that gambling is a very emotive subject.