Traducere română-engleză pentru "o"

RO

"o" engleză traducere

volume_up
o {pron.}
EN
volume_up
o {interj.}
volume_up
o {art.}
EN
EN

"o !" română traducere

volume_up
o ! {interj.}
RO
volume_up
o'clock {substantiv}
RO
volume_up
ohm (o) {substantiv}
RO
RO

o {pronume}

volume_up
o (dar şi: ei, dumneaei, ea)
Nu există nicio îndoială că această măsură a fost luată pentru a o umili și a o speria.
There is no doubt this measure was taken to humiliate her and to frighten her.
Au sugrumat-o, au pus-o în cadă şi au încercat să pretindă că este vorba de o sinucidere.
They strangled her, threw her into the bath and tried to pretend it was suicide.
Aude pași în spatele ei, însă abia are timp să-și dea seama că cineva o urmărește.
She hears heavy steps behind her, but only has time to register the fact that someone is following her.
o (dar şi: se)
De exemplu, :) arată ca o figură zâmbitoare atunci când o priviți dintr-o parte.
For example, :) looks like a smiling face when you look at it sideways.
Dacă doriţi să îndepărtaţi temporar o fereastră, fără să o închideţi, minimizaţi-o.
If you want to get a window out of the way temporarily without closing it, minimize it.
Aceasta este o provocare imensă, dar este o problemă strategică pe care nu o putem ignora.
It is an enormous challenge, but it is a strategic issue which we cannot ignore.
o (dar şi: el, dumnealui)
Cine îl ajută, plasându-se alături de acesta sub o şi mai mare povară de vinovăţie?
Who is helping him and thus placing themselves and him under an even greater burden of guilt?
Aș dori să îi reamintesc faptul că Uniunea Europeană este o uniune voluntară a statelor.
I would like to remind him that the European Union is a voluntary union of states.
Nu este potrivit pentru o funcţie publică şi îndemn Consiliul să nu îl numească pe el.
He is unfit for public office and I urge the Council not to appoint him.
EN

o ! {interjecţie}

volume_up
o ! (dar şi: o (dear) me !, o my !, oh !)
volume_up
o {interj.} (exprimând mirare, bucurie)
Ulkoasiainministeriö/ Utrikesministeriet Ministry for Foreign Affairs P.O.
Ulkoasiainministeriö/ Utrikesministeriet Ministry for Foreign Affairs P.O.
Opetusministeriö/Undervisningsministeriet Ministry of Education P.O.
Opetusministeriö/Undervisningsministeriet Ministry of Education P.O.
No action on Desktop, Ctrl+o in Internet Explorer, No action in Explorer
Nicio acţiune pe desktop, Ctrl+o în Internet Explorer, nicio acţiune în Explorer
o !
volume_up
o {interj.} (folosită ca invocație)
Ulkoasiainministeriö/ Utrikesministeriet Ministry for Foreign Affairs P.O.
Ulkoasiainministeriö/ Utrikesministeriet Ministry for Foreign Affairs P.O.
Opetusministeriö/Undervisningsministeriet Ministry of Education P.O.
Opetusministeriö/Undervisningsministeriet Ministry of Education P.O.
No action on Desktop, Ctrl+o in Internet Explorer, No action in Explorer
Nicio acţiune pe desktop, Ctrl+o în Internet Explorer, nicio acţiune în Explorer

Exemple de folosire pentru "o" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianEste vorba în special de activitatea pe care o desfășurăm pe plan internațional.
This is particularly true on some of the work that we are doing internationally.
RomanianDin acest motiv, o simplificare a normelor de audit și de control este necesară.
For this reason, a simplification of the rules of audit and control is required.
RomanianEpuizarea tuturor căilor de atac interne este de asemenea o condiţie prealabilă.
It is also a precondition that internal legal remedies be fully exhausted first.
RomanianCând cunoașteți URL-ul pentru o pagină, îl tastați direct în Internet Explorer:
If you know the URL for a page, you can type it directly into Internet Explorer:
RomanianCu toate acestea, o legislaţie comună a Uniunii ne-ar fi de ajutor în acest scop.
Common Union legislation would be very helpful to us in our endeavours, however.
RomanianDoamnelor şi domnilor, este timpul să definim o strategie pentru America Latină.
It is time, ladies and gentlemen, that we defined a strategy for Latin America.
RomanianAceasta este exact acea Europă pe care noi, Grupul PPE, o apărăm şi o promovăm.
This is precisely the kind of Europe that we, the PPE Group, defend and promote.
RomanianEuropa trebuie să adopte o strategie integrată de dezvoltare a regiunilor sale.
Europe needs to adopt an integrated strategy for the development of its regions.
RomanianÎntr-o lume capitalistă, termenul de necompetitiv este sinonim cu plagă socială.
In a capitalist world the term 'uncompetitive' is synonymous with social scourge.
RomanianSă revenim la o politică inteligentă, cuprinzătoare asupra protecției mediului.
Let us get back to a sensible, comprehensive policy of environmental protection.
RomanianEvident, din rezoluţia pe care am adoptat-o trebuie să decurgă acţiuni concrete.
Obviously, something concrete must come from the resolution that we have adopted.
RomanianLa urma urmei, dacă UE nu îi apără pe creştinii din toată lumea, cine o va face?
After all, if Europe does not stand up for the world's Christians, then who will?
RomanianÎn consecință, acuzatorul a deschis o acțiune penală împotriva lui Tamás Deutsch.
Accordingly, the accuser brought the criminal proceedings against Tamás Deutsch.
RomanianÎn prezent, contribuțiile UE reprezintă o treime din bugetul național mauritan.
Currently, EU contributions account for a third of Mauritania's national budget.
RomanianPentru a le obține, este necesar ca, în același timp, să luăm o serie de măsuri.
To achieve them, it is necessary to take a number of measures at the same time.
RomanianDintr-o maşină care trece prin faţa unui lăcaş de cult copt se trage în mulţime.
A car passes by the doorway of a Coptic church, shots are fired into the crowd.
RomanianExistă o parte care agită Parlamentul și numai o parte care permite un vot liber.
We have one side that whips the House and only one side that allows a free vote.
RomanianÎşi începe mandatul o nouă Comisie Europeană, prezidată de José Manuel Barroso.
A new European Commission takes office with José Manuel Barroso as its President.
RomanianVăd noile sarcini/acest post ca pe o provocare pe care o anticipez cu plăcere.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
RomanianActivitatea pe care ați încercat să o îndepliniți înainte de apariția problemei.
The task that you were trying to accomplish prior to encountering the problem.

Sinonime (în engleză) pentru "O.K.":

O.K.