RO

a observa {verb tranzitiv}

volume_up
Veți observa că această temă reprezintă un motiv serios de îngrijorare pentru noi.
You will notice that this subject is of great concern to us.
Cetățenii observă acest lucru în mod obișnuit atunci când călătoresc în Europa.
Citizens notice it on a daily basis when travelling around Europe.
Oamenii din zilele noastre iau toate acestea drept lucruri cuvenite pe care cu greu le mai observă.
People nowadays take all of this so much for granted that they hardly notice it any more.
Recent am putut observa modificări importante în structura bugetului UE.
Recently we have been able to observe far-reaching changes in the structure of the EU budget.
În prezent, putem observa tendinţe similare şi în statele noastre.
We can observe similar tendencies in our countries now.
Mâine vom observa că am realizat deja, împreună, o serie de măsuri importante şi oportune în acest sector.
Tomorrow, we will observe that we have, together, already achieved a series of important and expedient measures in this sector.
a observa (dar şi: a remarca, a observa)

Exemple de folosire pentru "a observa" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianÎn mod similar, în raportul discutat se pot observa estimări extrem de optimiste.
In the report being discussed, we can see similarly over-optimistic assumptions.
RomanianÎn perioada crizei economice se poate observa o dezvoltare a protecţionismului.
In the wake of the economic crisis we can see ideas of increased protectionism.
RomanianDe aceea voi întreprinde aceste vizite pentru a observa starea de fapt pe teren.
That is why I will be making these visits to see how things are working on the ground.
RomanianMulți lucrători irlandezi ar observa că, în prezent, se află în această situație.
Many Irish workers would see that they are in that position at the moment.
RomanianDacă vestul ar opri aceste plăți, cetățenii de rând din Africa nici nu ar observa.
If the west stopped these payments, normal Africans would not even notice.
RomanianSe observă o evoluţie în ceea ce priveşte declaraţiile membrilor Uniunii Europene.
Progress can be seen in terms of the declarations made by the European Union's members.
RomanianDupă cum se poate observa, alegerea dlui Diamandouros a fost o decizie foarte bună.
As can be seen, the selection of Mr Diamandouros was a very good decision.
RomanianPutem observa că domnia sa îşi îndreaptă în general atenţia asupra Balcanilor de Vest.
We can see that he is basically paying most of his attention to the Western Balkans.
RomanianSe poate observa că partea alocată regiunilor franceze scade încontinuu.
We can see that the share allocated to the French regions is continually shrinking.
RomanianPe termen scurt, veţi observa că nevoile economiilor voastre nu sunt rezolvate.
In the short term, you will see the needs of your economy unattended.
RomanianPrin urmare, cred că se poate observa că situația nu mai este aceeași în cazul compromisului.
I therefore think it sensible that this is no longer the case in the compromise.
RomanianCred că acest lucru este foarte important şi că putem observa progrese şi în acest caz.
I believe that this is very important, and we are all the same observing some progress.
RomanianCetățenii observă acest lucru în mod obișnuit atunci când călătoresc în Europa.
Citizens notice it on a daily basis when travelling around Europe.
RomanianAceasta este problema acestei proceduri, după cum se poate observa.
That is the problem with this procedure, as we are now demonstrating so well.
RomanianChestiunile au fost combinate, în ordinea pe care o puteţi observa pe listele de vot.
They have been mixed in, in the order you have on your voting lists.
RomanianNu este posibil să se continue gestionarea greșită a fondurilor fără a se observa acest lucru.
It is not possible to continue mismanaging funds without it being noticed.
RomanianMerită, cu siguranţă, să fie explorată pentru a observa dacă putem trece mai departe.
It certainly merits being explored to see if we can move forward.
RomanianRecent am putut observa modificări importante în structura bugetului UE.
Recently we have been able to observe far-reaching changes in the structure of the EU budget.
RomanianPutem observa progrese în activităţile întreprinse de Moldova şi de guvernul acesteia.
We can see progress in what Moldova and its government are doing.
RomanianPutem observa dovada acestui fapt acum în Comisie în legătură cu strategia Europa 2020.
We can see evidence of that now in the Commission in connection with the Europe 2020 strategy.