Traducere română-engleză pentru "ocupație"

RO

"ocupație" engleză traducere

volume_up
fără ocupație [expresie]
RO

ocupație {feminin}

volume_up
3. "stăpânire"
O parte a acesteia se află sub ocupație și este susținută de forțe externe.
Part of it is under occupation and is being supported by external forces.
Pentru că, dacă aceasta nu este o ocupație militară, atunci ce este?
Because if this is not a military occupation, then what is it?
Pescuitul - la fel ca agricultura - este o ocupație foarte precară.
Fishing - like farming - is a very precarious occupation.
ocupație (dar şi: proprietate, ocupare)
ocupație (dar şi: ocupare, ocupare)
ocupație (dar şi: termen de posesiune)
4. "profesie"
ocupație (dar şi: profesiune, rost, meştesug, meserie)
5. "meserie"
ocupație (dar şi: comerţ, negoţ, negustorie, târg, meştesug, meserie)
volume_up
trade {substantiv}

Exemple de folosire pentru "ocupație" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianDlui Juvin i-aș spune că nu există nicio mențiune la forțe de ocupație în Afganistan.
To Mr Juvin, I would say that there is no mention of occupying forces in Afghanistan.
RomanianO parte a acesteia se află sub ocupație și este susținută de forțe externe.
Part of it is under occupation and is being supported by external forces.
RomanianAbuzurile și oprimarea celor care critică forța de ocupație continuă.
The abuse and oppression of those who criticise the occupying power continues.
RomanianPentru că, dacă aceasta nu este o ocupație militară, atunci ce este?
Because if this is not a military occupation, then what is it?
RomanianPescuitul - la fel ca agricultura - este o ocupație foarte precară.
Fishing - like farming - is a very precarious occupation.
RomanianAcest act a încălcat drepturile fundamentale ale ciprioților greci sub ocupație, precum libertatea religioasă.
This act was in breach of fundamental human rights of the trapped Greek Cypriots, such as religious freedom.
RomanianLuna trecută, slujbele religioase de Crăciun au fost interzise în satul cipriot Rizokarpaso aflat sub ocupație.
Last month, the Christmas religious services were prohibited in the occupied village of Rizokarpaso in Cyprus.
RomanianCondamnăm în mod direct acțiunile regimului de ocupație, care sunt încălcări flagrante ale unui drept fundamental al omului.
We roundly condemn the actions by the occupying regime, which are blatant infringements of a basic human right.
RomanianÎn vederea rezolvării problemelor din Georgia, nu trebuie să uităm că 20 % din teritoriul acesteia se află încă sub ocupație.
In solving problems associated with Georgia, we must not forget that 20% of Georgia's territory is still under occupation.
RomanianAl doilea lucru pe care doresc să îl menționez este faptul că în considerentul B, citiți-l, doamnelor și domnilor, forțele occidentale sunt forțe de ocupație.
My second point is that in Recital B, read it ladies and gentlemen, Western forces are forces of occupation.
RomanianAm aflat apoi faptul că același șef de unitate îi spusese custodelui expoziției să elimine termenii "ocupație” și "invazia turcă”.
It also emerged that the curator of the exhibition was told, by the same head of unit, to remove the terms 'occupation' and 'Turkish invasion'.
RomanianDupă cum știm cu toții, o parte a statului membru al UE Republica Cipru este în prezent, și a fost timp de 36 de ani, sub ocupație turcă.
As we all know, the EU Member State of the Republic of Cyprus is, at present, and has been for 36 years, under part-occupation by Turkey.
RomanianLa o distanță de exact cinci metri de acolo se află un zid dincolo de care este staționată armata de ocupație, iar apoi există aproximativ 100 de km de întuneric și pustiu.
Exactly five metres from there is a wall beyond which the occupying army is stationed, and then there is almost 100 km of darkness and emptiness.
RomanianÎn urmă cu șaptezeci de ani, circa 50 000 de cetățeni lituanieni, letoni și estoni au fost deportați cu brutalitate din casele lor din statele baltice aflate sub ocupație sovietică.
Seventy years ago, about 50 000 Lithuanian, Latvian and Estonian nationals were brutally deported from their homes in the Soviet-occupied Baltic States.