RO

operă {feminin}

volume_up
1. general
Nu vom contacta nicio persoană a cărei operă nu a fost aleasă.
We will not contact anyone whose work isn't chosen.
Dle preşedinte, un tratat nu este chiar o operă de artă, o operă juridică, care există doar pentru a fi admirată.
Mr President, a treaty is not really a work of art, a legal work, which only exists to be admired.
Vom face tot ce ne stă în putință pentru a contacta fiecare persoană a cărei operă a fost aleasă, dar nu vă garantăm acest lucru.
We'll do our best to contact each person whose work is chosen, but we can't guarantee this.
operă
volume_up
opera {substantiv}
Acestora li se adaugă compozitorii de operă, precum Verdi şi Puccini şi regizorul Federico Fellini.
The country has also produced opera composers such as Verdi and Puccini and film-maker Federico Fellini.
opera singer {noun}
operă
operă (dar şi: fabrică (mai mare))
volume_up
works {substantiv}
operă
2. "acțiune"
Nu vom contacta nicio persoană a cărei operă nu a fost aleasă.
We will not contact anyone whose work isn't chosen.
Dle preşedinte, un tratat nu este chiar o operă de artă, o operă juridică, care există doar pentru a fi admirată.
Mr President, a treaty is not really a work of art, a legal work, which only exists to be admired.
Vom face tot ce ne stă în putință pentru a contacta fiecare persoană a cărei operă a fost aleasă, dar nu vă garantăm acest lucru.
We'll do our best to contact each person whose work is chosen, but we can't guarantee this.
Sper că vom opera cu eficacitate şi flexibilitate în desfăşurarea acestui plan de acţiune.
Allow me to express the hope that we shall be effective and flexible in carrying out this specific action plan.
3. "creație"
operă (dar şi: creaţie, plăsmuire)
4. "lucrare"
Nu vom contacta nicio persoană a cărei operă nu a fost aleasă.
We will not contact anyone whose work isn't chosen.
Dle preşedinte, un tratat nu este chiar o operă de artă, o operă juridică, care există doar pentru a fi admirată.
Mr President, a treaty is not really a work of art, a legal work, which only exists to be admired.
Vom face tot ce ne stă în putință pentru a contacta fiecare persoană a cărei operă a fost aleasă, dar nu vă garantăm acest lucru.
We'll do our best to contact each person whose work is chosen, but we can't guarantee this.
5. Muzică
operă
volume_up
opera {substantiv}
Acestora li se adaugă compozitorii de operă, precum Verdi şi Puccini şi regizorul Federico Fellini.
The country has also produced opera composers such as Verdi and Puccini and film-maker Federico Fellini.
opera singer {noun}
6. "teatru de operă"
operă

Exemple de folosire pentru "operă" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianNicio fotografie, opera de artă sau text nu va fi acceptată în Galeria Windows dacă:
No photography, artwork, or text will be accepted into the Windows Gallery if it:
RomanianVioloncelistul Vedran Smajovic, îmbrăcat în negru, interpreta opera Adagio a lui Tomaso Albinoni.
The cellist, Vedran Smajovic, clad in black, was playing Tomaso Albinoni's Adagio.
RomanianCompaniile aeriene ale UE vor putea opera zboruri directe către Canada de oriunde din Europa.
All EU airlines will be able to operate direct flights to Canada from anywhere in Europe.
RomanianMomentan putem opera în est, dar nu în vest, care este controlat de Gaddafi.
For the time being, we can operate in the east but not in the west, which is controlled by Gaddafi.
RomanianStatele europene vor opera în mod clar la un nivel foarte ridicat în cadrul proiectelor de cercetare.
European states clearly operate at a very high level in research projects.
RomanianVom avea nevoie de norme noi pentru a opera transferuri şi norme noi pentru a adopta bugete rectificative.
We will need new rules to operate transfers and new rules to adopt amending budgets.
RomanianPentru a opera și furniza serviciile noastre, utilizăm anumite informații pe care le colectăm de la dvs.
We use certain information that we collect from you to operate and provide the services.
RomanianSper că vom opera cu eficacitate şi flexibilitate în desfăşurarea acestui plan de acţiune.
Allow me to express the hope that we shall be effective and flexible in carrying out this specific action plan.
RomanianAcestora li se adaugă compozitorii de operă, precum Verdi şi Puccini şi regizorul Federico Fellini.
The country has also produced opera composers such as Verdi and Puccini and film-maker Federico Fellini.
RomanianNu vom contacta nicio persoană a cărei operă nu a fost aleasă.
We will not contact anyone whose work isn't chosen.
RomanianDle preşedinte, un tratat nu este chiar o operă de artă, o operă juridică, care există doar pentru a fi admirată.
Mr President, a treaty is not really a work of art, a legal work, which only exists to be admired.
RomanianAtunci întrebarea mea este: unde se vor opera reducerile?
My question then is: Where are the cuts to be made?
RomanianEle pot opera oriunde în Uniune, sub aceeaşi entitate juridică şi având aceeaşi structură.
With a minimum capital requirement of €30 000, they can operate throughout the EU with a single legal identity and structure.
RomanianVom face tot ce ne stă în putință pentru a contacta fiecare persoană a cărei operă a fost aleasă, dar nu vă garantăm acest lucru.
We'll do our best to contact each person whose work is chosen, but we can't guarantee this.
RomanianToate companiile aeriene ale Uniunii Europene vor putea opera zboruri directe către Canada din orice aeroport european.
All European Union airlines will be able to operate direct flights to Canada from any European airport.
RomanianUna dintre misiunile Institutului european pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi este aceea de a opera cu date comparabile.
One of the tasks of the European Institute for Gender Equality is to handle comparable data.
RomanianTrimițându-vă fotografia sau opera de artă la Galeria de personalizare Windows, sunteți de acord cu aceste Condiții de utilizare.
By submitting your photo or art to Windows Personalization Gallery, you agree to these Terms of Use.
RomanianAcesta este singurul mod în care OSCE va putea opera eficient pentru asigurarea securităţii în Europa şi Eurasia.
This is the only way in which the OSCE will be in a position to work effectively towards security in Europe and Eurasia.
RomanianAcest ombudsman a demonstrat, până acum, că are abilitatea de a opera cu acest capital şi, prin urmare, salut realegerea sa.
This ombudsman has so far demonstrated an ability to operate with this principal so I welcome his re-appointment.
RomanianAgricultoarele calificate au nevoie de formare mai generală și trebuie să poată opera și gândi într-un mod antreprenorial.
Qualified female farmers need broadly-based training and must be able to operate and think in an entrepreneurial way.