Traducere română-engleză pentru "operativ"

RO

"operativ" engleză traducere

EN

"co-operativization" română traducere

RO

operativ {adverb}

volume_up
EN

co-operativization {substantiv}

volume_up
co-operativization

Exemple de folosire pentru "operativ" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianAr fi bine să avem un grup operativ, dar ar fi şi mai bine să nu-l avem.
It would be good to have a task force but it would be even better without it.
RomanianDe acum înainte va exista un grup operativ, care va include şi serviciile parlamentare.
From now on, a task force will be at work which includes the parliamentary services.
RomanianCu privire la grupul operativ, sunt de acord cu cei care spun că acesta trebuie să fie ambiţios.
Regarding the task force, I agree with those who say that it must be ambitious.
RomanianDe asemenea, ar trebui să consolidăm mecanismul de avertizare timpurie şi să-l facem mai operativ.
We should also strengthen the early warning mechanism and make it more operative.
RomanianMulte aspecte depind de abordarea şi de comportamentul domeniului operativ din industria noastră.
A lot depends on the approach and the behaviour of the operative field in our industry.
RomanianRaportul final al grupului operativ va fi prezentat până în luna octombrie.
The task force's final report will be presented by October.
RomanianDl Verhofstadt a afirmat că ar trebui să nu aşteptăm grupul operativ.
Mr Verhofstadt said that we should not wait for the task force.
RomanianÎn noiembrie 2012 a fost lansat un grup operativ similar, UE-Egipt.
A similar EU-Egypt Task Force was launched in November 2012.
RomanianMerită salutat faptul că Consiliul a instituit un grup operativ.
It is to be welcomed that the Council has set up a task force.
RomanianUn prim pas spre această coagulare o poate reprezenta comandamentul operativ al Uniunii Europene.
A first step towards this consolidation may be an operational headquarters for the European Union.
RomanianDe asemenea, activitatea cu Grupul operativ al Comisiei pentru reţele inteligente înregistrează progrese.
Work with the Commission's Smart Grids Task Force is also advancing.
RomanianDin acest motiv, a creat un grup operativ, pe care îl conduc.
That is why it created a Task Force under my authority.
RomanianComunicarea de săptămâna trecută reprezintă deja o contribuţie semnificativă adusă activităţii grupului operativ.
Last week's communication already constitutes a significant contribution to the task force.
RomanianTocmai de aceea consider ca fiind benefică crearea grupului operativ care va fi condus de dl Kallas.
This is why I think it is a very good thing that a task force is being set up with Mr Kallas as its chair.
RomanianGrupul operativ este, să spunem, expresia înţelepciunii.
The task force is, let us say, the embodiment of wisdom.
RomanianAcest grup operativ important trebuie să fie foarte ambiţios.
This important task force must be very ambitious.
RomanianAr trebui să discutăm acest aspect în cadrul grupului operativ?
RomanianLe vom discuta în mod deschis în cadrul grupului operativ.
RomanianO remarcă generală: grupul operativ a fost un cadru politic al cărui scop a fost să genereze consensul într-un mod rapid.
A general remark: the task force was a political framework aimed at rapidly generating consensus.
RomanianÎn primul rând, Comisia ar trebui, desigur, să trimită un grup operativ în Ungaria pentru a analiza situația de acolo.
Firstly, the Commission should definitely send a task force to Hungary to analyse the situation there.