RO

pentru {prepoziţie}

volume_up
Însă ce înseamnă ea pentru autori, pentru oamenii creativi, pentru artişti şi pentru editori?
However, what does it mean for authors, creative people, artists and publishers?
Pentru presa străină, pentru mass-media audiovizuală, dar nu pentru ziarele naționale.
For the foreign press, for the audiovisual media, but not for domestic newspapers.
Sprijinul pentru această declarație arată sprijinul Parlamentului pentru viitor.
Support for this declaration signals Parliament's support for the future.
pentru
volume_up
behalf {prep.} (for)
Recomandarea elaborată de Yannick Jadot, în numele Comisiei pentru comerț internațional
Recommendation by Yannick Jadot, on behalf of the Committee on International Trade
în numele Grupului PPE-DE - Vă mulţumesc pentru intervenţie, domnule comisar.
on behalf of the PPE-DE Group. - Commissioner, thank you for your statement.
Dnă Andrés Barea, în numele Comisiei pentru comerț internațional, aveți cuvântul.
Mrs Andrés Barea on behalf of the Committee on International Trade, you have the floor.

Exemple de folosire pentru "pentru" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianDoar că trebuie să obţină un document care să le dea permisiunea pentru aceasta.
Only they first have to obtain a piece of paper giving them permission for that.
RomanianCeea ce trebuie să facem este să garantăm sprijin financiar pentru acest sector.
What we need to do is to guarantee financial support for this particular sector.
RomanianMiniştrii de Justiţie din Comunitate se reunesc pentru prima dată la Luxemburg.
The Ministers of Justice of the Community meet for the first time in Luxembourg.
RomanianCând cunoașteți URL-ul pentru o pagină, îl tastați direct în Internet Explorer:
If you know the URL for a page, you can type it directly into Internet Explorer:
RomanianÎn panoul informativ, tastați noul nume pentru grupul de imagini în caseta nume.
In the Info pane, type the new name for that group of pictures in the name box.
RomanianNumai programele scrise pentru Windows vor apărea în Programe și caracteristici.
Only programs that were written for Windows will appear in Programs and Features.
RomanianÎn panoul Conținut, selectați clipul video pentru care doriți să creați clipuri.
In the Contents pane, select the video clip for which you want to create clips.
RomanianNu există recomandări specifice şi termene definite pentru punerea în aplicare.
There are no specific recommendations and definite deadlines for implementation.
RomanianDoamnelor şi domnilor, este timpul să definim o strategie pentru America Latină.
It is time, ladies and gentlemen, that we defined a strategy for Latin America.
RomanianA încheiat cu noi un acord pentru a reduce emisiile de CO2 şi apoi l-a renegat.
It made an agreement with us to reduce its CO2 emissions and then reneged on it.
RomanianAtât debitorii, cât și creditorii sunt responsabili pentru acumularea datoriilor.
The debtors and the creditors are both responsible for the accumulation of debt.
Romanian. - Bugetul pentru 2011 a fost hotărât în vremuri dificile și instabile.
in writing. - The 2011 budget has been decided in challenging and unstable times.
RomanianScopul final pentru toți cei prezenți aici este promovarea interesului copiilor.
The ultimate goal of everyone in this Chamber is to promote children's interests.
RomanianPentru a le obține, este necesar ca, în același timp, să luăm o serie de măsuri.
To achieve them, it is necessary to take a number of measures at the same time.
RomanianSiguranța este un bun important, mai ales pentru persoanele cele mai vulnerabile.
Safety is an important commodity, especially for the most vulnerable amongst us.
RomanianÎn realitate, subvenționăm lobby-ul nuclear care a luptat pentru recondiționare.
We are basically subsidising the nuclear lobby which fought for reconditioning.
RomanianPentru toate aceste motive, sprijin revizuirea politicii europene de vecinătate.
For all these reasons, I support the review of the European Neighbourhood Policy.
RomanianUnele lucruri sunt extrem de importante pentru a sprijini aceste țări în viitor.
Some things are extremely important to support these countries into the future.
Romanian. - Dle președinte, vă mulțumesc pentru această dezbatere utilă.
Member of the Commission. - Mr President, thank you for this very useful debate.
RomanianPentru asistență suplimentară vizitați forumurile Mesh din Comunitatea Microsoft.
For additional support, please visit the Mesh forums in the Microsoft Community.