Traducere română-engleză pentru "peste"

RO

"peste" engleză traducere

EN
volume_up
peste bord {adv.}
EN

"pest" română traducere

volume_up
pest {substantiv}
RO
RO

peste {prepoziţie}

volume_up
1. general
Douăzeci de procente dintre persoanele afectate aveau peste 54 de ani, și 10 % peste 64.
Twenty per cent of those affected were over the age of 54, and 10% over the age of 64.
Peste 150 de oameni au murit, peste 1 200 au fost răniţi şi au existat numeroase cazuri de viol.
Over 150 people died, over 1 200 were wounded, and there were numerous cases of rape.
Prezidaţi peste 450 de milioane de cetăţeni, nu numai peste câţiva politicieni şi oficiali.
You are presiding over 450 million citizens, not just a few politicians and officials.
2. "deasupra,pe verticală"
peste
Creşterea de 5 % nu va mări bugetul UE cu mult peste 1 % din VNB al Uniunii.
The 5% increase will not raise the EU budget substantially above 1% of Union GNI.
Râul Someş avea concentraţii de cianuri de 700 de ori peste nivelurile permise.
The River Somes had cyanide concentrations 700 times above permitted levels.
Nu se pune problema să acţionăm peste voinţa statelor membre.
It is not about operating above the heads of Member States.
3. "modal"
Douăzeci de procente dintre persoanele afectate aveau peste 54 de ani, și 10 % peste 64.
Twenty per cent of those affected were over the age of 54, and 10% over the age of 64.
Peste 150 de oameni au murit, peste 1 200 au fost răniţi şi au existat numeroase cazuri de viol.
Over 150 people died, over 1 200 were wounded, and there were numerous cases of rape.
Prezidaţi peste 450 de milioane de cetăţeni, nu numai peste câţiva politicieni şi oficiali.
You are presiding over 450 million citizens, not just a few politicians and officials.
peste
Creşterea de 5 % nu va mări bugetul UE cu mult peste 1 % din VNB al Uniunii.
The 5% increase will not raise the EU budget substantially above 1% of Union GNI.
Râul Someş avea concentraţii de cianuri de 700 de ori peste nivelurile permise.
The River Somes had cyanide concentrations 700 times above permitted levels.
Nu se pune problema să acţionăm peste voinţa statelor membre.
It is not about operating above the heads of Member States.
peste
Au cumpărat case scumpe cu mult peste ceea ce-și puteau permite.
They bought expensive houses far beyond what they could afford.
Motivul principal este acela că am cheltuit peste mijloacele noastre şi am ajuns la limita creditului.
The main reason is that we have spent beyond our means and run up credit.
Optzeci şi opt la sută din stocurile de peşte sunt pescuite peste limita producţiei maxime durabile.
Eighty-eight per cent of fish stocks are being fished beyond the maximum sustainable yield.
4. "de-a curmezișul"
peste
prevederea că o societate privată europeană este activă peste graniţe.
the stipulation that a European private company really is active across borders.
Nu reprezintă în niciun caz o garanţie că animalele nu vor aduce boli de peste graniţă.
It is by no means a guarantee against animals bringing diseases across borders.
Da, atacurile cu rachete peste graniţă sunt inacceptabile şi ar trebui să înceteze.
Yes, rocket attacks across the border are unacceptable and should stop.
5. "pe tot cuprinsul"
Avem aceeaşi situaţie şi în Irlanda, iar peste tot în UE reprezintă o problemă comună.
We have the same problem in Ireland and it is a common problem throughout the EU.
Peste 200 000 de locuri de muncă din întreaga Europă depind de această companie.
More than 200 000 jobs throughout Europe are dependent on the company.
DA— Permisele eliberate de ţările membre sunt recunoscute peste tot în UE.
YES — All EU driving licences are recognised throughout the whole EU.
6. "după"
Peste 70 000 de bărbaţi şi femei au fost mobilizaţi în această perioadă, în peste 20 de misiuni.
More than 70 000 men and women have been deployed in that period in more than 20 missions.
Situația ar putea fi apoi reexaminată peste un an sau peste 10.
The situation could then be re-examined in a year or 10.
Întâi de toate, procentul de lucrători cu vârsta peste 50 de ani trebuie să crească peste nivelul de 55 %.
Firstly, the percentage of workers over 50 in work is to increase to more than 55%.
Intenționez să mă deplasez în Tunisia peste două săptămâni.
I plan to travel to Tunisia the week after next.
Poate le putem amâna până peste două săptămâni.
We can perhaps postpone them until the week after next.
După peste 50 de ani de integrare europeană, este creat în prezent primul corp diplomatic veritabil al Uniunii.
After over 50 years of European integration, the Union's first real diplomatic corps is now being created.
7. "în cursul"
Votul va avea loc peste două săptămâni, în cadrul sesiunii de la Bruxelles.
The vote will take place in two weeks' time, during the part-session in Brussels.
Peste 20 000 de victime nevinovate au fost măcelărite în timpul campaniei.
During that campaign, more than 20 000 innocent victims were slaughtered.
Acest drept este de a controla modul în care au fost cheltuiţi peste 100 de miliarde de EUR în anul 2007.
This right is to control how over EUR 100 billion was spent during 2007.
EN

pest {substantiv}

volume_up
2. Medicină

Exemple de folosire pentru "peste" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianSă ne amintim că peste 1,7 milioane de persoane au murit de tuberculoză în 2009.
Let us remember that more than 1.7 million people died from tuberculosis in 2009.
RomanianPeste 90 % din prostituţia din Europa provine din şantaj şi stoarcere de bani.
More than 90% of the prostitution in Europe arises from blackmail and extortion.
RomanianGaranţia legală este valabilă timp de doi ani peste tot în UE, cu anumite condiţii.
You should therefore always keep your sales receipts and any delivery statements.
RomanianÎn toate cele trei state baltice, şomajul a crescut până acum la peste 15 %.
In all three Baltic States, unemployment has risen up till now to more than 15%.
RomanianÎn cele din urmă, peste o săptămână vom avea un nou preşedinte al SUA la Casa Albă.
Finally, in a week's time there will be a new US President in the White House.
RomanianÎn 2009, am avut peste 50 de transferuri şi 10 bugete suplimentare şi rectificative.
In 2009, we had more than 50 transfers and 10 supplementary and amending budgets.
RomanianSă nu uităm că raportul Arlacchi a cunoscut peste patru sute de amendamente.
Let us not forget that more than 400 amendments were made to the Arlacchi report.
RomanianÎn alte regiuni ale lumii, peste 30 % dintre medicamentele de pe piață pot fi false.
In other parts of the world more than 30% of the medicines on sale can be fake.
RomanianÎn primul rând, trebuie păstrate cele peste o mie de acorduri aflate deja în vigoare.
Firstly, the over one thousand agreements already in existence must be retained.
RomanianCreşterea de 5 % nu va mări bugetul UE cu mult peste 1 % din VNB al Uniunii.
The 5% increase will not raise the EU budget substantially above 1% of Union GNI.
RomanianŞtim că votările sunt amânate şi vor avea loc peste două săptămâni la Bruxelles.
We know that the votes are postponed and will be held in two weeks' time in Brussels.
RomanianRâul Someş avea concentraţii de cianuri de 700 de ori peste nivelurile permise.
The River Somes had cyanide concentrations 700 times above permitted levels.
RomanianPeste 175 de milioane de oameni din întreaga lume folosesc monede raportate la euro.
Over 175 million people worldwide use currencies which are pegged to the euro.
RomanianComisia pentru petiţii a înregistrat peste 200 de plângeri în această privinţă.
The Committee on Petitions has recorded over 200 complaints in this matter.
RomanianPrin urmare, fac apel la dumneavoastră să votaţi în favoarea ei peste câteva zile.
I therefore call on you to support it in the vote in a couple of days' time.
RomanianNu putem accepta o realocare; acesta este o linie roşie peste care nu vom trece.
We cannot accept re-deployment; that is a red line that we will not cross.
RomanianCalota glaciară a Groenlandei se reduce cu peste 100 de kilometri cubi în fiecare an.
The Greenland icecap is shrinking by more than 100 cubic kilometres every year.
RomanianAceste producţii generează peste 337 miliarde de euro anual la nivel de Uniune.
They generate more than EUR 337 billion in production annually at EU level.
RomanianPeste 60 % din peştii şi scoicile consumate în UE sunt capturate în afara UE.
Over 60% of all fish and shellfish eaten in the EU are caught outside the EU.
RomanianPeste 85 000 de persoane trăiesc astăzi sub pragul sărăciei în Uniunea Europeană.
Over 85 000 people are currently living below the poverty line in the European Union.

Sinonime (în engleză) pentru "pest":

pest