Traducere română-engleză pentru "a plăcea"

RO

"a plăcea" engleză traducere

volume_up
Mi-ar plăcea [exemplu]
volume_up
mi-ar plăcea! [exemplu]
RO

a plăcea {verb intranzitiv}

volume_up
a plăcea (dar şi: a plăcea, a ține, a iubi, agrea)
Ne-ar plăcea să vă motivăm, precum și pe Comisia Europeană, să faceți același lucru.
We would like to inspire you, as well as the European Commission, to do the same.
Mi-ar plăcea să fim pozitivi și să exercităm presiune acolo unde este nevoie.
I would like us to be positive and place the pressure where it needs to be.
Ne-ar plăcea tuturor să auzim în următoarele ore că dl Gbagbo s-a predat.
We would all like to hear that Mr Gbagbo has surrendered in the next few hours.
Este un mod de reducere a facturilor la energie, care va plăcea consumatorilor.
It is a way of reducing energy bills, which will please consumers.

Exemple de folosire pentru "a plăcea" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianNe-ar plăcea să vă motivăm, precum și pe Comisia Europeană, să faceți același lucru.
We would like to inspire you, as well as the European Commission, to do the same.
RomanianMi-ar plăcea foarte mult ca forţele proeuropene să sprijine un program proeuropean.
I should very much like the pro-European forces to support a pro-European programme.
RomanianMi-ar plăcea să fim pozitivi și să exercităm presiune acolo unde este nevoie.
I would like us to be positive and place the pressure where it needs to be.
RomanianNe-ar plăcea tuturor să auzim în următoarele ore că dl Gbagbo s-a predat.
We would all like to hear that Mr Gbagbo has surrendered in the next few hours.
RomanianExistă o serie de astfel de proiecte şi mi-ar plăcea foarte mult să văd şi mai multe.
There are a number of such projects here and I would very much like to see more of them.
RomanianEste un mod de reducere a facturilor la energie, care va plăcea consumatorilor.
It is a way of reducing energy bills, which will please consumers.
RomanianMi-ar plăcea să văd că se pune mai mult accent pe şomajul în rândul tinerilor.
I would like to see more emphasis placed on youth unemployment.
RomanianNu este corect, domnule comisar, și mi-ar plăcea să aud răspunsul dvs.
This is not right, Commissioner, and I should like to hear your reply.
RomanianDle Šefčovič, mi-ar plăcea ca Comisia să înceapă să aibă o mai mare încredere în cetățenii săi.
Mr Šefčovič, I would also like the Commission to start to trust its own citizens more.
RomanianMi-ar plăcea desigur un liberal democrat pregătit să participe la alegeri libere și corecte.
I would, of course, like a liberal democrat prepared to stand for free and fair elections.
RomanianDoamnă preşedintă, mi-ar plăcea, la rândul meu, să vă mulţumesc pentru această dezbatere interesantă.
Madam President, I should, in turn, like to thank you for this interesting debate.
RomanianMi-ar plăcea să studiez la universitatea dumneavoastră pentru că ___________.
I would like to study at your university for ___________.
RomanianNu ați răspuns niciodată întrebării mele, doamnă Reding, și mi-ar plăcea să primesc un răspuns astăzi.
You never did reply to my question, Mrs Reding, so I would like to have an answer today.
RomanianPrin urmare, mi-ar plăcea foarte mult să văd acest lucru pe ordinea de zi şi supus unei discuţii clare.
I would therefore very much like to see this on the agenda and being clearly discussed.
RomanianNe-ar plăcea dacă acesta ar putea fi mai mult decât un studiu.
We would like it if this could be more than just a study.
RomanianMi-ar plăcea să cred încă într-o reînviere a Europei.
I would still like to believe in an about-turn by Europe.
RomanianBineînţeles - aşa cum spun întotdeauna în calitate de părinte al politicii de vecinătate - mi-ar plăcea să am mai mulţi bani.
Of course - as I always say as a mother of the neighbourhood policy - I would love to have more.
RomanianMi-ar plăcea să cunosc rezultatul reuniunii.
I would really like to know the outcome of the meeting.
RomanianPutem avea o opinie - ne poate plăcea sau nu decizia - dar nu ar trebuie să intervenim în activitatea acestora.
We may have an opinion - we may like the ruling or we may not like it - but we should not interfere in their work.
RomanianMi-ar plăcea să aud ce gândiți în această privință.