Traducere română-engleză pentru "precum"

RO

"precum" engleză traducere

EN
EN
RO

precum {conjuncţie}

volume_up
Sprijinim, de asemenea, reducerea poverilor reglementative și birocratice, precum și promovarea comerțului cu țări terțe - atâta timp cât acesta aduce beneficii reciproce.
We also support the reduction of regulatory and bureaucratic burdens, as well as the promotion of trade with third countries -as long as it brings mutual benefits.

Exemple de folosire pentru "precum" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianAm auzit expresii de solidaritate și de compasiune, precum și oferte de ajutor.
We have heard expressions of solidarity and sympathy, as well as offers of help.
RomanianCu toate acestea, continuă să survină situații dificile, precum cea din prezent.
In spite of this, difficult situations such as the present one continue to arise.
RomanianSunt foarte preocupat de faptul că țările precum China și Rusia nu sunt semnatare.
I am very concerned that countries such as China and Russia are not signatories.
RomanianEste de datoria noastră să intervenim în acea parte de lume, precum și în Siria.
It is our duty to intervene in that part of the world, just as it is in Syria.
RomanianAcest conţinut politic include aspecte precum vizele, piaţa comună şi energia.
That political content includes issues such as visas, a common market and energy.
RomanianEste o provocare interesantă să ne imaginăm acest lucru în ţări precum Elveţia.
It is an attractive challenge to consider this with countries such as Switzerland.
RomanianDnă președintă, sunteți nespus de generoasă, precum și o foarte bună președintă.
Madam President, you are exceptionally generous as well as being a very good chair.
RomanianPentru locațiile uzuale, tastați numele (precum Documente), apoi apăsați pe ENTER.
For common locations, type the name (such as Documents), and then press Enter.
RomanianActivele necorporale, precum mărcile comerciale şi brevetele, sunt greu de evaluat.
It is hard to place a value on intangible assets, such as trademarks and patents.
RomanianExportatorii principali precum Germania îngenunchează politica economică a Greciei.
Major exporters such as Germany are forcing Greek economic policy to its knees.
RomanianNe-ar plăcea să vă motivăm, precum și pe Comisia Europeană, să faceți același lucru.
We would like to inspire you, as well as the European Commission, to do the same.
RomanianPersoanele, simplii cetățeni, precum și partidele, vor putea desigur să se alăture.
Of course, individuals, simple citizens, as well as parties, will be able to join.
RomanianAşa cum spune dl Florenz, trebuie să cooperăm cu naţiuni importante, precum SUA.
As Mr Florenz says, we need to cooperate with major nations such as the US.
RomanianÎn continuare, 50 % ajung la statele membre bogate, precum Germania şi Franţa.
We still have fifty percent going to rich Member States, such as Germany and France.
RomanianVom monitoriza bugetele generale de stat, precum şi eficienţa investiţiilor.
We will monitor general state budgets as well as the efficiency of investment.
RomanianEl include şi subiecte precum controlul asupra dezastrelor, energia şi mediul.
It also includes areas such as disaster control, energy and the environment.
RomanianOare se poate fura gazul dintr-o reţea precum un portofel dintr-un buzunar?
Is it really possible to steal gas from a network like a wallet from a pocket?
RomanianSecetele recurente, precum şi inundaţiile, au un efect devastator asupra populaţiei.
Recurring droughts, as well as floods, have a devastating effect on the population.
RomanianCu întreruperi precum aceasta însă, dezbaterea devine mult mai interesantă.
With interruptions such as this, however, the debate becomes more interesting.
RomanianMai mult decât atât, se creează noi instituții precum G20 ca reacție la acest fenomen.
Moreover, new institutions such as the G20 are being created to respond to these.