Traducere română-engleză pentru "privatizare"

RO

"privatizare" engleză traducere

RO

privatizare {feminin}

volume_up
1. Economie
privatizare
volume_up
privatization {substantiv} [engl.-amer.]

Exemple de folosire pentru "privatizare" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianExistă un plan de privatizare a plajelor, astfel încât datoria Greciei să poată fi plătită.
There is a plan to privatise the beaches, so that Greece's debt can be serviced.
RomanianAcesta este un fenomen pe care l-am văzut de multe ori în procesul de privatizare.
This is a feature we have often seen in the process of privatisation.
RomanianCum evaluează Comisia perspectivele de privatizare ale companiilor aeriene din UE?
How does the Commission assess the prospects for future privatisations of airlines in the EU?
RomanianAceste dezinvestiri stimulează procesele de liberalizare și privatizare.
This divestment tends to increase following processes of liberalisation and privatisation.
RomanianVă garantez că nu va exista o liberalizare a serviciilor publice, nici presiune pentru privatizare.
I can guarantee there will be no opening of public services, no pressure for privatisation.
RomanianSe pare că CETA face referire la o privatizare semnificativă, la dereglementare şi la restructurare.
It seems that the CETA refers to significant privatisation, deregulation and restructuring.
RomanianDe asemenea, un element important îl constituie lupta împotriva corupţiei şi existenţa unui proces transparent de privatizare.
Also, fighting corruption and having transparent privatisation is an important element.
RomanianCred că discuţia nu ar trebui să se concentreze pe probleme legate de o mai mare privatizare, concureţnă, şi aşa mai departe.
I think that we ought not to argue about greater privatisation, competition or what have you.
RomanianDesigur, politica perfidă a Comisiei UE de liberalizare şi privatizare va ameninţa mai târziu siguranţa.
Of course, the perfidious policy of the EU Commission of liberalisation and privatisation will threaten safety further.
RomanianNu e surprinzător că, nu demult, deputatul conservator Dan Hannan a susţinut o abordare orientată spre privatizare a asistenţei medicale.
It is no surprise that, only recently, Tory MEP Dan Hannan advocated a privatised approach to healthcare.
RomanianTotuși, nu pot accepta presiunile care se fac asupra Croației pentru a accelera procesul de privatizare a companiilor publice.
However, I cannot accept the pressures being applied to Croatia to speed up processes of privatising public companies.
RomanianPână în prezent, Comisia a încercat să construiască o Europă bazată pe politici de privatizare şi divizare a statului social.
To date, the Commission has tried to build a Europe based on policies of privatisation and dismantling of the social state.
RomanianLa privatizare.
RomanianDe asemenea, ar trebui să adopte și să accelereze planul de restructurare și privatizare a șantierelor navale, care se confruntă cu dificultăți.
It should also adopt and accelerate the restructuring and privatisation plan for the shipyards which are experiencing difficulties.
RomanianÎntreaga situație a mers atât de departe încât luăm în considerare înființarea unei agenții de privatizare pe baza modelului german Treuhand.
The whole situation has gone so far that we are considering the establishment of a privatisation agency based on the German Treuhand model.
RomanianDe ce să nu se utilizeze o parte din programul de privatizare nu pentru consolidarea fiscală, ci pentru a crea noi investiții și creștere economică în Grecia.
Why not use part of the privatisation programme not for fiscal consolidation but to create new investment and growth in Greece.
RomanianComisia Europeană a definit orientările pentru procesul de restructurare, privatizare și restricționare a potențialului acestei ramuri industriale.
The Commission has defined guidelines for this process of restructuring, privatising and restricting the output of this sector of industry.
RomanianÎn pofida solicitărilor pentru o Europă mai socială, ei au continuat să pledeze pentru un drum spre dereglementare, privatizare sau conceptul de flexisecuritate.
Despite claims of a more social Europe, they persisted in advocating a route towards deregulation, privatisation or the flexicurity concept.
RomanianMă refer la iniţiativa cerului unic european şi la obiectivul de a deschide gestionarea traficului aerian european către liberalizare şi, apoi, către privatizare.
I am talking about the Single European Sky initiative and the goal of opening European air traffic control up to liberalisation and then privatisation.
RomanianPolitica pe termen lung de privatizare, dereglementare şi liberalizare a dus la o concentrare tot mai mare a bogăţiei în rândul straturilor superioare ale societăţii.
The long-term policy of privatisation, deregulation and liberalisation has resulted in an increasing concentration of wealth among the top ten thousand.