RO

problemă {feminin}

volume_up
1. general
Problema pe care o dezbatem astăzi este o problemă mai degrabă socială decât juridică.
The issue we are debating today is a social rather than a legal issue.
Aceasta nu este o problemă italiană: este o problemă europeană.
This is not an Italian issue: this is a European issue.
În mod clar, datele colective reprezintă o problemă, şi anume o problemă care nu poate fi ocolită.
Clearly, bulk data is an issue and it is an issue that cannot be skirted round.
Problema Saharei Occidentale este o problemă politică, o problemă a decolonizării.
The problem of Western Sahara is a political problem, a problem of decolonisation.
Aşadar, nu este doar o problemă europeană, ci o problemă a aviaţiei internaţionale.
Thus, it is not just a European problem, but a problem for international aviation.
Aceasta este o problemă de democraţie; şi nu doar atât, este şi o problemă de risipă.
That is a problem of democracy; not only that, it is also a problem of waste.
Această problemă a fost analizată cu mare atenţie, deoarece este una fundamentală.
This question was examined with exceptional care because it is a fundamental question.
Prima problemă este legată de crearea unei birocraţii suplimentare, inutile.
The first question was about the creation of senseless additional bureaucracy.
Mai mulți vorbitori au ridicat problema amendării Regulamentului financiar.
Several speakers raised the question of amending the Financial Regulation.
Ilustrul poet ungar Gyula Illyés ne-a prevenit că cel care ascunde problema nu face decât să o agraveze.
'He who conceals trouble only makes it worse,' warned the illustrious Hungarian poet Gyula Illyés.
The trouble is who is Jim?
Costă 11,7 milioane de euro şi este în curs de desfăşurare, astfel că nu considerăm că reprezintă o problemă majoră în acest moment.
It costs EUR 11.7 million, so it is developing and we do not consider this as a major trouble at this moment.
problemă (dar şi: ghicitoare, enigmă)
problemă (dar şi: defect, eroare, virus)
2. "obiect al unei discuții"
Problema pe care o dezbatem astăzi este o problemă mai degrabă socială decât juridică.
The issue we are debating today is a social rather than a legal issue.
Aceasta nu este o problemă italiană: este o problemă europeană.
This is not an Italian issue: this is a European issue.
În mod clar, datele colective reprezintă o problemă, şi anume o problemă care nu poate fi ocolită.
Clearly, bulk data is an issue and it is an issue that cannot be skirted round.
3. "chestiune"
Cum poate aceasta să fie o problemă internă, când cazul din Italia nu este o problemă internă?
How can this be an internal matter, when the case in Italy is not an internal matter?
Controlul bazelor de impozitare este o problemă naţională fundamentală absolută.
Control of tax bases is an absolutely fundamental national matter.
De asemenea, a existat problema comisioanelor interbancare, care trebuie abordată.
There has also been the matter of interchange fees, which deserves to be tackled.
4. "dificilă"
problemă (dar şi: reclamă)

Exemple de folosire pentru "problemă" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianAcest lucru, însă, nu înseamnă că ar trebui să negăm faptul că problema există.
That, however, does not mean that we should deny that the problem exists at all.
RomanianOri de câte ori le convine socialiştilor, se pune problema lipsei de autoritate.
Whenever it suits the socialists, it is a question of there being no authority.
RomanianProblema evidenţiată de acest document este mai degrabă relaţia sa cu securitatea.
The issue highlighted by this document is, rather, its relationship to security.
RomanianTotuși, problema constă în punerea în aplicare a acestor norme bine intenționate.
The problem, however, is with the implementation of these well-intentioned rules.
RomanianO altă problemă care trebuie soluţionată este independenţa puterii judecătoreşti.
Another problem which needs to be tackled is the independence of the judiciary.
RomanianV-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
RomanianDacă problema persistă, reporniți computerul și încercați din nou să vă conectați.
If the problem continues, restart your computer, and then try connecting again.
RomanianO altă problemă o reprezintă rata de schimb valutar între euro şi lira sterlină.
Another problem is the exchange rate between the euro and the pound sterling.
RomanianDe exemplu, multe persoane întreabă de ce se amestecă Europa în această problemă.
For example, a great many people have asked what business this is of Europe's.
RomanianAceastă problemă reprezintă pur şi simplu o denaturare gravă a pieţei interne.
This problem quite simply represents a serious distortion of the internal market.
RomanianProblema libertăţii internetului a fost discutată în mod riguros şi în profunzime.
The issue of internet freedom has been discussed rigorously and in great depth.
RomanianEste timpul să încetăm să spunem: "Ce-ar fi dacă am amâna problema câțiva ani?”.
It is time to stop saying: 'Let's put the problem off for a couple of years'.
RomanianDesigur, ați putea spune că este o problemă internă a Irlandei, însă nu este așa.
Of course, you may say that this is an internal matter for Ireland, but it is not.
RomanianCu toate acestea, vă pot reasigura că monitorizăm această problemă extrem de atent.
I can reassure you, however, that we are following this matter very attentively.
RomanianDe asemenea, a existat problema comisioanelor interbancare, care trebuie abordată.
There has also been the matter of interchange fees, which deserves to be tackled.
RomanianDle preşedinte, în principiu nu am nicio problemă cu ideea siglelor de calitate.
Mr President, in principle, I have no problem with the idea of quality logos.
RomanianSă nu privim agricultura ca pe un personaj negativ sau ca o problemă de mediu.
Let us not see agriculture as an environmental villain and environmental problem.
RomanianDacă vă aflați pe o rețea de organizație, problema poate să fie setările rețelei.
If you are on a corporate network, the network settings might be the problem.
RomanianWindows vă notifică dacă este disponibilă o soluție pentru o problemă raportată.
If a solution is available for a problem that you've reported, Windows notifies you.
RomanianDacă dispozitivul nu funcționează, problema este priza electrică, nu computerul.
If the device does not work, the problem is the electrical outlet, not the computer.