Traducere română-engleză pentru "procent"

RO

"procent" engleză traducere

RO

procent {neutru}

volume_up
1. general
procent (dar şi: procentaj, proporţie, tantiemă)
Ştiu că acesta este un procent scăzut, însă este un procent important.
I know this is a small percentage, but it is an important percentage.
Este cel de-al doilea procent ca valoare din NATO, după Statele Unite ale Americii.
This is the second highest percentage in NATO after the United States of America.
Am observat cu o oarecare îngrijorare acest procent ridicat.
It is with a certain degree of concern that I have noted this high percentage.
procent
În zonele cele mai sărace din sud, mai puțin de un procent dintre copii termină școala primară.
In the poorest parts of the South, less than one percent of children finish primary school.
În timp ce Europa a alocat 3 % pentru cercetare și dezvoltare până în 2020, Bulgaria a ajuns doar la un procent modest de 0,6 %.
While Europe has allocated three percent to research and development until 2020, Bulgaria has only reached a modest 0.6 percent.
Ca procent din produsul intern brut, acestea variază de la jumătate de procent până la un procent şi jumătate din PIB-ul diferitelor state membre.
As a proportion of the gross domestic product, this ranges from half to one-and-a-half percent of the GDP of the different Member States.
procent
2. "dobândă"
Dacă numărul de migranți depășește un anumit procent, își pierd interesul de a mai deveni parte a societății europene și, dimpotrivă, își creează propria lor societate în UE.
If the number of migrants exceeds a certain percentage, they lose interest in becoming part of European society and, on the contrary, create their own society within the EU.
3. Matematică
procent
În zonele cele mai sărace din sud, mai puțin de un procent dintre copii termină școala primară.
In the poorest parts of the South, less than one percent of children finish primary school.
În timp ce Europa a alocat 3 % pentru cercetare și dezvoltare până în 2020, Bulgaria a ajuns doar la un procent modest de 0,6 %.
While Europe has allocated three percent to research and development until 2020, Bulgaria has only reached a modest 0.6 percent.
Ca procent din produsul intern brut, acestea variază de la jumătate de procent până la un procent şi jumătate din PIB-ul diferitelor state membre.
As a proportion of the gross domestic product, this ranges from half to one-and-a-half percent of the GDP of the different Member States.

Exemple de folosire pentru "procent" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianExportul din ţările ACP va constitui numai un procent redus din importurile sale.
Exports from the ACP countries will only make up a small percentage of its imports.
RomanianAcest procent este cu 8% mai mare decât în 2004 şi depăşeşte media europeană.
That is eight per cent more than in 2004, and it is above the average for Europe.
RomanianDacă PNB scade cu un procent, scade şi contribuţia noastră faţă de aceşti oameni.
If our GNP goes down a percentage, our contribution to these people also goes down.
RomanianEste cel de-al doilea procent ca valoare din NATO, după Statele Unite ale Americii.
This is the second highest percentage in NATO after the United States of America.
RomanianUn mare procent de migranți vin în UE numai pentru a avea o viață "mai bună”.
A large percentage of migrants come to the EU only for a 'better' life.
RomanianÎn Ungaria ţiganii sunt implicaţi într-un procent foarte ridicat de infracţiuni.
In Hungary, Gypsies are involved in a very high percentage of crime.
RomanianEste un procent care, din fericire, nu se regăseşte în ţările europene.
This is a percentage which is unknown in our European countries, thank God.
RomanianUnsprezece la sută reprezintă încălcarea regulilor, iar acest procent este prea ridicat.
Eleven per cent of things do not comply with the rules and this percentage is too high.
RomanianUn procent important din cantitatea necesară de combustibil fosil se importă din afara UE.
A large and growing proportion of these fossil fuels are imported from outside the EU.
RomanianŞtiu că o parte dintre dumneavoastră aţi fost aleşi cu un procent foarte mare.
I know that a number of you were elected with very strong support.
RomanianLe cerem să nu reducă aceste contribuții ca un procent din VNB-ul lor redus.
We are asking that they do not reduce their contributions as a percentage of their reduced GNI.
RomanianŞtiu că acesta este un procent scăzut, însă este un procent important.
I know this is a small percentage, but it is an important percentage.
RomanianAm observat cu o oarecare îngrijorare acest procent ridicat.
It is with a certain degree of concern that I have noted this high percentage.
RomanianFiecare stat membru ar trebui să primească un procent minim din media plăților directe din UE.
Each Member State should receive a minimum percentage of the EU average direct payments.
RomanianȘi, în final, ce procent din aceste resurse a fost deja rezervat urmăririi acestor obiective?
Finally, what proportion of these resources has already been set aside for these purposes?
RomanianÎn zonele cele mai sărace din sud, mai puțin de un procent dintre copii termină școala primară.
In the poorest parts of the South, less than one percent of children finish primary school.
RomanianDacă un tren întârzie, un procent de 25% din costul călătoriei este rambursat drept despăgubire după o oră.
If a train is delayed, 25% of the fare is repaid in compensation after an hour.
RomanianAcest procent va fi poate cel mai scăzut din toată Uniunea Europeană.
This will probably be the lowest in the entire European Union.
RomanianPur şi simplu, haideţi să adoptăm o poziţie pe care o susţinem în procent de 100%.
RomanianUn procent de 42% din suprafața Uniunii Europene este acoperită de păduri și de terenuri împădurite.
Forests and wooded land cover 42% of the European Union's surface.