RO

proces {neutru}

volume_up
1. general
proces (dar şi: procedură, cale (proces))
Cu toate acestea, responsabilitatea generală pentru acest proces aparține Comisiei.
Nonetheless, the overall responsibility for this process lies with the Commission.
Codecizia apare atunci când acest proces este cultivat pe măsură ce procesul se dezvoltă.
Codecision occurs when this process is cultivated as the process develops.
Totuși, există anumite probleme care împiedică avansarea acestui proces.
Nonetheless, there are certain problems hampering the advancement of this process.
proces
proces
2. "curs"
Dublin este, bineînțeles, legat de toate acestea, dar este un proces paralel.
Dublin is, of course, related to this, but it is a parallel process.
Și, desigur, în acest proces nu am uitat toate celelalte chestiuni.
And, of course, in all of this I have not forgotten all the other issues.
Bineînțeles, integrarea angajamentului statelor membre în strategie va face parte din acest proces.
Member States' engagement to build into the strategy will, of course, be part of this.
3. "dezvoltare"
Eu cred că nu putem lăuda acest proces de dezvoltare suficient de mult.
I believe that we cannot praise this development process highly enough.
Impactul asupra dezvoltării ulterioare a întregului proces de integrare europeană va fi unul semnificativ.
It will have a major impact on the subsequent development of the whole European integration process.
Astfel, aceasta joacă un rol strategic de premergător al acestui proces nou de integrare și de dezvoltare.
It will thus play a strategic role as a forerunner of this new process of integration and development.
4. "penal"
5. "civil"
proces

Exemple de folosire pentru "proces" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianAcesta se referă la progresul realizat și urmărește un proces rapid de aderare.
It refers to the progress that has been made and seeks a swift accession process.
RomanianA fost un proces foarte eficient, dar, din păcate, nu îl înţeleg pe dl Vernola.
It was a very good process but, unfortunately, I do not understand Mr Vernola.
RomanianStatele membre UE din regiune pot juca un rol important în cadrul acestui proces.
The EU Member States in the region can play an important role in this process.
RomanianAngajamentul este punctul de plecare și privesc acest proces ca pe unul pozitiv.
Commitment is the starting point and I look on this process as a very positive one.
RomanianAcest proces a condus la o creștere a numărului de programe la nivel național.
This process has led to an increase in the number of programmes at national level.
RomanianSuntem cu toţii de acord că toate consecinţele acestui proces vor fi profunde.
We all agree that environmental consequences of this process will be profound.
RomanianIniţierea unui proces de pace este în interesul tuturor - inclusiv al tamililor.
The launch of a peace process is in the interests of everyone - including the Tamils.
RomanianRapoartele pe care tocmai le-am discutat reprezintă o bună bază pentru acest proces.
The reports which we have just discussed form a good foundation for this process.
RomanianEste foarte important că suntem de acord astfel încât acest proces să nu stagneze.
It is extremely important that we agree so that this process does not falter.
RomanianCu toate acestea, responsabilitatea generală pentru acest proces aparține Comisiei.
Nonetheless, the overall responsibility for this process lies with the Commission.
RomanianDe aceea, apelez la Consiliu şi la statele membre UE, pentru a accelera acest proces.
This is why I am appealing to the Council and the Member States to move on this.
RomanianSper că acest proces va fi oprit prin luarea unor măsuri interne şi internaţionale.
I hope that this process will be halted by international and internal action.
RomanianDreptul la un proces judiciar nu trebuie pus sub semnul îndoielii sub nici un pretext.
The right to a judicial process must not be called into question on any pretext.
RomanianAcest lucru marchează sfârşitul unui proces derulat de-a lungul acestui mandat.
This marks the end of a process carried out throughout this term of office.
RomanianNu aceasta este calea de a convinge astfel de ţări să se implice în proces.
This is not the way to persuade such countries to become involved in the process.
RomanianAcest proces de reformă va asigura crearea premiselor necesare relansării economice.
This reform process will create the conditions required for economic recovery.
RomanianUE a declarat în mod repetat că este pregătită să susțină un astfel de proces.
The EU has repeatedly stated that it stands ready to support such a process.
RomanianUE trebuie să furnizeze sprijin şi asistenţă fermă pentru acest proces de stabilizare.
The EU must provide close support and assistance for this stabilisation process.
RomanianCe eforturi suplimentare va face Comisia dumneavoastră pentru a grăbi acest proces?
What additional efforts will your Commission make in order to speed up this process?
RomanianUniunea Europeană are o influenţă din ce în ce mai importantă în acest proces.
The European Union has an increasingly important influence in this process.