RO

prosper {adjectiv masculin}

volume_up
Fără aceasta, există puține speranțe într-un viitor prosper, democratic, pentru Africa.
Without it, there is little hope for a prosperous, democratic future for Africa.
Ne dorim ca acest viitor să fie stabil şi prosper pentru noi şi pentru generaţiile viitoare.
We want this future to be stable and prosperous for ourselves and for future generations.
Într-un moment de criză, aceasta poate contribui, de asemenea, la crearea unui mediu economic stabil şi prosper.
In a time of crisis, it may also assist in creating a stable and prosperous economic environment.
Suntem încântaţi să vedem la conducerea comisiei un politician atât de agil şi de prosper şi totodată un liberal renumit.
We are pleased to see such an astute and successful politician and a well-known Liberal on the Commission.
prosper (dar şi: norocos)
Ea va oferi oportunităţi suplimentare celor două treimi din populaţia săracă a planetei care locuiesc în zone rurale şi depind de un sector agricol prosper.
It will provide additional opportunities for the two thirds of the world's poor who live in rural areas and thus depend on a thriving agricultural sector.
EN

to prosper [prospered|prospered] {verb}

volume_up
to prosper (dar şi: to flourish, to thrive)
Will our SMEs prosper and access new markets by protecting their intellectual property rights?
IMM-urile noastre vor prospera şi accesa noi pieţe prin protejarea drepturilor lor de proprietate intelectuală?
But in the long term, if the euro is to survive and prosper, more radical change is necessary.
Dar pe termen lung, în cazul în care zona euro va supravieţui şi va prospera, este necesară o modificare mai radicală.
It is one of the core values that brought the Union into being and ensured that it prospered and enlarged over time.
Aceasta este una dintre valorile centrale care au dus la înființarea Uniunii și care au asigurat că aceasta va prospera și se va extinde în timp.
to prosper (dar şi: to flourish, to thrive)
to prosper (dar şi: to flourish, to thrive)

Exemple de folosire pentru "prosper" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianSpun toate acestea pentru că îmi pasă de viitorul democratic şi prosper al Europei.
I say all this because I care about a democratic and prosperous future for Europe.
RomanianFără aceasta, există puține speranțe într-un viitor prosper, democratic, pentru Africa.
Without it, there is little hope for a prosperous, democratic future for Africa.
RomanianNe dorim ca acest viitor să fie stabil şi prosper pentru noi şi pentru generaţiile viitoare.
We want this future to be stable and prosperous for ourselves and for future generations.
RomanianÎntr-un moment de criză, aceasta poate contribui, de asemenea, la crearea unui mediu economic stabil şi prosper.
In a time of crisis, it may also assist in creating a stable and prosperous economic environment.
RomanianMulţi consideră că traiul în Regatul Unit este unul prosper.
RomanianSuntem încântaţi să vedem la conducerea comisiei un politician atât de agil şi de prosper şi totodată un liberal renumit.
We are pleased to see such an astute and successful politician and a well-known Liberal on the Commission.
RomanianÎn al doilea rând, este o provocare economică, deoarece această chestiune împiedică formarea unui Maghreb prosper și stabil.
Secondly, it is an economic challenge as this issue hinders the formation of a prosperous and stable Maghreb.
RomanianÎnsă este la fel de important să promovăm un viitor mai bun, mai sigur și mai prosper pentru oamenii din Afganistan.
But it is equally important that we promote a better, more secure and prosperous future for the people of Afghanistan.
RomanianSuntem hotărâţi să ne ridicăm la înălţimea aşteptărilor poporului nostru şi să-l conducem spre un viitor paşnic şi prosper.
We are determined to live up to the expectations of our people and lead them towards a peaceful and prosperous future.
RomanianProiectul european rămâne cea mai bună speranţă a popoarelor din Europa şi nu numai, speranţa într-un viitor paşnic şi prosper.
The European project remains the best hope for the people of Europe and elsewhere for a peaceful and prosperous future.
RomanianAceasta este singura modalitate de a convinge cetățenii că Europa este, mai mult ca oricând, garanția lor pentru un viitor prosper.
That is the only way to convince the citizens that Europe, more than ever, is their guarantee of a prosperous future.
RomanianUn Caucaz de Sud stabil, sigur şi prosper este în interesul nostru şi este timpul să ne asumăm responsabilitatea în acest sens.
A stable, secure and prosperous South Caucasus is in our interests and it is high time for us to assume our responsibility.
RomanianUn Pakistan stabil și prosper care nu este supus tendințelor extremiste sau fundamentaliste este în mod evident în interesul Uniunii Europene.
A stable and prosperous Pakistan that is not subject to extremist or fundamentalist tendencies is obviously in the interests of the European Union.
RomanianÎn acelaşi timp, consider că avem nevoie de o viziune pe termen lung care să aibă în vedere un viitor Belarus post-Lukashenco, democratic şi prosper.
At the same time, I feel that we need a long-term vision which envisages a future Belarus, post-Lukashenko, which is democratic and prosperous.
RomanianOamenii nu au prea multe șanse de a crește într-un mediu sănătos și prosper, iar dacă au, le lipsesc libertățile fundamentale, cum ar fi libertatea de expresie.
People do not have many chances to grow up in health and prosperity, and if they do they lack fundamental freedoms such as freedom of expression.
RomanianEa va oferi oportunităţi suplimentare celor două treimi din populaţia săracă a planetei care locuiesc în zone rurale şi depind de un sector agricol prosper.
It will provide additional opportunities for the two thirds of the world's poor who live in rural areas and thus depend on a thriving agricultural sector.
RomanianCrearea monedei euro este cea mai bună dovadă că Europa este capabilă, atunci când există voinţă politică, de a lua decizii pe termen lung pentru un viitor comun prosper.
The creation of the euro is the best proof that Europe is capable, given the political will, to take long-term decisions for a common, prosperous future.
RomanianSper într-o construcție ridicată pe respect și încredere reciproce între popoarele noastre, pentru a asigura stabilitatea și un viitor democratic și prosper pentru Tunisia.
I hope we can build on the mutual respect and trust among our respective peoples to ensure stability and a democratic and prosperous future for Tunisia.
RomanianÎn cele din urmă,dezvoltarea economică, socială şi umană în regiunea Mării Negre este o premisă importantă pentru transformarea Mării Negre într-un spaţiu stabil şi prosper.
Finally, economic, social and human development within the Black Sea region is an important premise for transforming the Black Sea into a stable and prosperous space.