Traducere română-engleză pentru "prost"

RO

"prost" engleză traducere

volume_up
prost {adj. m.}
RO

prost {adverb}

volume_up
prost (dar şi: rău, tare)
Într-adevăr, există instrumente, dar ele sunt foarte prost utilizate.
Indeed, the instruments are there but they are utilised particularly badly.
Astfel, se spune că lucrurile merg prost, dar suntem cu toţii responsabili de acest lucru.
Thus, it is said that things are going badly, but because we are all responsible.
Cred că este un compromis formulat foarte, foarte prost.
I think that it is a very, very badly worded compromise.
Procesul legislativ nu compensează o legislație prost elaborată.
The legislative process does not improve poorly drafted legislation.
Fac munci prost plătite adesea la graniţa exploatării.
They do poorly paid jobs, often bordering on exploitation.
În Franţa, de exemplu, acestea reprezintă 80 % din lucrătorii cu timp parţial, ocupând locuri de muncă precare şi prost plătite.
In France, for example, they represent 80% of part-time workers, with precarious and poorly paid jobs.

Exemple de folosire pentru "prost" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianProblemele care nu sunt rezolvate din amabilitate prost înțeleasă nu dispar.
Problems that are not dealt with out of misplaced amicability do not go away.
RomanianŞi la transpunerea celei de-a opta directive, multe lucruri au mers prost.
In the transposal of the eighth directive, too, many things have gone wrong.
RomanianAstfel, se spune că lucrurile merg prost, dar suntem cu toţii responsabili de acest lucru.
Thus, it is said that things are going badly, but because we are all responsible.
RomanianMoneda euro a fost de la bun început un concept prost gândit și sortit eșecului.
Right from the start, the euro was a completely misjudged construct that was bound to fail.
RomanianAvem datoria de a impune un exemplu bun, însă astăzi dăm un exemplu prost.
We have a duty to set a good example, but today we are setting a bad one.
RomanianSimpla critică a lucrurilor care merg prost în Tadjikistan nu va reuşi acest lucru.
Merely criticising what is wrong in Tajikistan will not achieve this.
RomanianCredeţi că extindeţi imperiul UE prin această politică prost concepută.
You think you are enlarging the EU empire by this ill thought-out policy.
RomanianAceasta este o coincidență foarte nefericită - acest proces a decurs foarte prost.
This is a very bad coincidence - this process has gone very badly.
RomanianÎntr-adevăr, există instrumente, dar ele sunt foarte prost utilizate.
Indeed, the instruments are there but they are utilised particularly badly.
RomanianEste adevărat că femeile sunt prost reprezentate în personalul administrativ al BEI.
It is true that we have too few women in the EIB's managerial staff.
RomanianPunctul de pornire este cu totul altul şi, prin urmare, acordul va fi unul şi mai prost.
It sets a whole new starting point and the agreement will only be the worse because of it.
RomanianToate aceste lucruri ameninţă deschiderea de care am vorbit, şi am un sentiment foarte prost.
This also threatens to put an end to this opening and I have a nasty feeling about this.
RomanianÎn Belgia, căile ferate sunt un domeniu socialist şi sunt conduse prost.
In Belgium, the railways are a socialist domain and are badly run.
RomanianÎn opinia mea, întregul proces de asumare a independenţei a fost făcut în grabă şi prost conceput.
In my opinion, the entire independence process is hasty and ill-conceived.
RomanianDaţi-mi voie să vă reamintesc pe scurt un lucru: Copenhaga nimereşte într-un moment prost.
Allow me to briefly remind you of one thing: Copenhagen is happening at what may be a bad time.
RomanianProcesul legislativ nu compensează o legislație prost elaborată.
The legislative process does not improve poorly drafted legislation.
RomanianPe ascuns, s-a întocmit un text care conține opinia că în Ucraina totul merge foarte prost.
On the sly, a text was drawn up containing the opinion that everything in Ukraine is going very badly.
RomanianCred că o continuare a discuțiilor ar fi dus la un rezultat mai prost sau la niciun rezultat.
I believe that further compromise talks would lead to a worse result or would end in no result at all.
RomanianUniunea Europeană a acţionat prea lent, iar ajutorul umanitar a fost, în mod evident, coordonat prost.
The European Union acted too slowly, and the humanitarian aid was obviously badly coordinated.
RomanianÎn multe cazuri, atunci când lucrurile merg prost, nu se întâmplă nimic.
In many cases when things go wrong, nothing happens.