Traducere română-engleză pentru "punct"

RO

"punct" engleză traducere

RO

punct {neutru}

volume_up
1. general
Totuşi, a reprezentat un punct de plecare, şi nu un punct de încheiere.
However, it was a starting point, not an end point.
De asemenea, am formulat o obiecţie privind calendarul şi acesta este un punct important.
I also raised a point of order concerning the calendar and it is an important point.
Al doilea punct se referă la continuarea lucrărilor privind regulamentul financiar.
The second point concerns the continuation of the work on financial regulation.
volume_up
dot {substantiv}
În caseta Host, tastați sau lipiți partea din aliasul sau informațiile despre numele gazdei Microsoft Online Services care apare înainte de primul punct (cum ar fi ms30048081).
In the Host box, type or paste the part of the Microsoft Online Services alias or host name information that comes before the first dot (similar to ms30048081).
În caseta Source, tastați sau lipiți partea din aliasul Microsoft Online Services sau informațiile despre numele gazdei care apar înainte de primul punct (similar cu ms30048081).
In the Source box, type or paste the part of your Microsoft Online Services alias or host name information that comes before the first dot (similar to ms30048081).
În caseta Hostname, tastați sau lipiți partea din aliasul sau informațiile despre numele gazdei Microsoft Online Services care apare înainte de primul punct (cum ar fi ms30048081).
In the Hostname box, type or paste the part of the Microsoft Online Services alias or host name information that comes before the first dot (similar to ms30048081).
Prin dubla atingere a barei de spațiu se inserează automat un punct.
Automatically insert a period by double-tapping the Spacebar.
- Următorul punct este perioada acordată procedeului "catch-the-eye”.
- Next is the 'catch-the-eye' period.
În bara Adresă, mutarea cursorului la stânga la următoarea pauză logică din adresă (punct sau bară oblică)
When in the Address bar, move the cursor left to the next logical break in the address (period or slash)
punct
volume_up
sharp {substantiv}
2. "articol"
punct (dar şi: articol, obiect)
volume_up
item {substantiv}
Următorul punct este declaraţia Comisiei privind procesul democratic din Turcia.
The next item is the Commission statement on democratic process in Turkey.
Următorul punct îl constituie declaraţia Consiliului privind situaţia din Guineea.
The next item is the Council statement on the situation in Guinea.
Următorul punct este dezbaterea comună privind declarațiile Comisiei referitoare la:
The next item is the joint debate on the Commission statements on:
Totuşi, a reprezentat un punct de plecare, şi nu un punct de încheiere.
However, it was a starting point, not an end point.
De asemenea, am formulat o obiecţie privind calendarul şi acesta este un punct important.
I also raised a point of order concerning the calendar and it is an important point.
Al doilea punct se referă la continuarea lucrărilor privind regulamentul financiar.
The second point concerns the continuation of the work on financial regulation.
3. "la jocuri"
Totuşi, a reprezentat un punct de plecare, şi nu un punct de încheiere.
However, it was a starting point, not an end point.
De asemenea, am formulat o obiecţie privind calendarul şi acesta este un punct important.
I also raised a point of order concerning the calendar and it is an important point.
Al doilea punct se referă la continuarea lucrărilor privind regulamentul financiar.
The second point concerns the continuation of the work on financial regulation.
4. "chestiune"
Totuşi, a reprezentat un punct de plecare, şi nu un punct de încheiere.
However, it was a starting point, not an end point.
De asemenea, am formulat o obiecţie privind calendarul şi acesta este un punct important.
I also raised a point of order concerning the calendar and it is an important point.
Al doilea punct se referă la continuarea lucrărilor privind regulamentul financiar.
The second point concerns the continuation of the work on financial regulation.
Problema banilor este, totodată, esențială din acest punct de vedere.
However, the question of money is crucial here, too.
Următorul punct pe ordinea de zi îl reprezintă timpul afectat întrebărilor adresate președintelui Comisiei.
The next item is Question Time with the President of the Commission.
Următorul punct pe ordinea de zi îl reprezintă timpul afectat întrebărilor adresate președintelui Comisiei.
The next item is Question Hour with the President of the Commission.
5. "în depărtare"
volume_up
dot {substantiv}
În caseta Host, tastați sau lipiți partea din aliasul sau informațiile despre numele gazdei Microsoft Online Services care apare înainte de primul punct (cum ar fi ms30048081).
In the Host box, type or paste the part of the Microsoft Online Services alias or host name information that comes before the first dot (similar to ms30048081).
În caseta Source, tastați sau lipiți partea din aliasul Microsoft Online Services sau informațiile despre numele gazdei care apar înainte de primul punct (similar cu ms30048081).
In the Source box, type or paste the part of your Microsoft Online Services alias or host name information that comes before the first dot (similar to ms30048081).
În caseta Hostname, tastați sau lipiți partea din aliasul sau informațiile despre numele gazdei Microsoft Online Services care apare înainte de primul punct (cum ar fi ms30048081).
In the Hostname box, type or paste the part of the Microsoft Online Services alias or host name information that comes before the first dot (similar to ms30048081).
punct (dar şi: loc, coş, pată, ochi, ochi, stigmat, maculă)
volume_up
spot {substantiv}
Vehiculele electrice ajută energiile regenerabile, care au un punct slab: sunt neregulate.
Electric vehicles help renewable energies, which have a weak spot: they are irregular.
Sudanul este în continuare un punct fierbinte și în nord domnește omniprezentul islamism radical.
Sudan is still a trouble spot, and in the north there is the omnipresent radical Islamism.
Prin urmare, capacitatea unică pe care o avem ne permite să ajungem în orice punct de criză şi să jucăm rolul de doctor sau de arbitru.
Therefore, the unique ability we have enables us to go to any crisis spot and be a doctor or a referee.
punct (dar şi: particulă)
volume_up
speck {substantiv}
6. "deasupra literelor"
volume_up
dot {substantiv}
În caseta Host, tastați sau lipiți partea din aliasul sau informațiile despre numele gazdei Microsoft Online Services care apare înainte de primul punct (cum ar fi ms30048081).
In the Host box, type or paste the part of the Microsoft Online Services alias or host name information that comes before the first dot (similar to ms30048081).
În caseta Source, tastați sau lipiți partea din aliasul Microsoft Online Services sau informațiile despre numele gazdei care apar înainte de primul punct (similar cu ms30048081).
In the Source box, type or paste the part of your Microsoft Online Services alias or host name information that comes before the first dot (similar to ms30048081).
În caseta Hostname, tastați sau lipiți partea din aliasul sau informațiile despre numele gazdei Microsoft Online Services care apare înainte de primul punct (cum ar fi ms30048081).
In the Hostname box, type or paste the part of the Microsoft Online Services alias or host name information that comes before the first dot (similar to ms30048081).
7. "ca semn de punctuație"
punct
Prin dubla atingere a barei de spațiu se inserează automat un punct.
Automatically insert a full stop by double-tapping the Spacebar.
Nu doriţi să vedeţi o legislaţie privind tratamentul punct final.
You do not want to see equal treatment legislation full stop.
Prin dubla atingere a barei de spațiu se inserează automat un punct.
Automatically insert a period by double-tapping the Spacebar.
- Următorul punct este perioada acordată procedeului "catch-the-eye”.
- Next is the 'catch-the-eye' period.
În bara Adresă, mutarea cursorului la stânga la următoarea pauză logică din adresă (punct sau bară oblică)
When in the Address bar, move the cursor left to the next logical break in the address (period or slash)
8. "de program"
Ne aşteaptă mai multe capitole de negociere dificile din punct de vedere tehnic.
A number of technically difficult negotiating chapters await us.
Cu toate acestea, câteva dintre amendamentele dvs. sunt mai delicate din punct de vedere politic.
However, a small number of your amendments are politically more delicate.
Unii susţin că nu este corect din punct de vedere matematic.
Some people argue that the numbers do not work.
9. "grad"
Totuşi, a reprezentat un punct de plecare, şi nu un punct de încheiere.
However, it was a starting point, not an end point.
De asemenea, am formulat o obiecţie privind calendarul şi acesta este un punct important.
I also raised a point of order concerning the calendar and it is an important point.
Al doilea punct se referă la continuarea lucrărilor privind regulamentul financiar.
The second point concerns the continuation of the work on financial regulation.
Considerăm, de asemenea, că este vital să introducem adoptarea tehnologiilor prietenoase din punct de vedere ecologic în cea mai mare măsură posibilă.
We also believe that it is crucial to introduce the mandatory adoption of environmentally friendly technologies to the largest extent possible.
În ceea ce privește al doilea punct referitor la statisticile europene, Consiliul a încercat mulți ani să le dea la o parte, într-o anumită măsură, și să le evite.
With regard to the second point relating to European statistics, the Council has been trying for years to brush these aside to a certain extent and to avoid them.
Ce de-al doilea punct al controversei a fost volumul de resurse care ar putea contribui la lansarea instrumentului şi care, potrivit estimărilor, vor atrage, de fapt, alte resurse semnificative.
The second point of contention was the extent of the resources which could help launch the facility and can be expected to actually attract other significant resources.
punct (dar şi: grad, rând, scară, grad (rang), treaptă)
Considerăm că sfera de cuprindere şi consecinţele acestei propuneri sunt foarte neclare, în special din punct de vedere al impactului său asupra legislaţiei naţionale”.
We believe there is a high degree of uncertainty about the scope and the consequences of this proposal in particular in relation to its impact on national legal orders.'
Cancun trebuie să însemne un acord operațional global și obligatoriu din punct de vedere juridic, care să ajute la menținerea încălzirii globale sub 2 grade Celsius.
Cancún must signify a global, legally binding agreement, which will help maintain global warming below two degrees Celsius.

Exemple de folosire pentru "punct" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianCadrul strategic este pus la punct atât în sfera militară, cât și în cea civilă.
The strategic framework is in place in both the military and the civilian spheres.
RomanianAcesta ar fi, cu siguranţă, foarte avantajos şi util din punct de vedere politic.
That would certainly be very beneficial and useful from a political point of view.
RomanianȘi din acest punct de vedere, Comisia și raportorul au ales abordarea corectă.
The Commission and the rapporteur are taking the right approach in this regard.
RomanianÎn special, menținerea bugetului PAC după anul 2013 a fost un punct esențial.
More particularly, maintaining the CAP budget after 2013 was an essential point.
RomanianUrmătorul punct se referă la declaraţiile Consiliului şi ale Comisiei privind:
The next item is the joint debate on the Council and Commission statements on:
RomanianAl doilea punct se referă la continuarea lucrărilor privind regulamentul financiar.
The second point concerns the continuation of the work on financial regulation.
RomanianAceastă discuție este fascinantă din punct de vedere etic, politic și chiar tehnic.
This discussion is fascinating on an ethical, political and even technical level.
RomanianUrmătorul punct se referă la declaraţiile Consiliului şi ale Comisiei privind:
The next item is the joint debate on the Council and Commission statements on the:
RomanianEa nu face parte din Europa din punct de vedere geografic, cultural sau istoric.
It does not form part of Europe in geographical, cultural or historic terms.
RomanianAţi spus că, din punct de vedere istoric, calea adoptată de SUA este una greşită.
You said that the path that the US is taking is historically the wrong path.
RomanianÎnsă, din punct de vedere politic, această schimbare are o importanţă majoră.
From a political point of view, though, this change is of the utmost significance.
RomanianDupă părerea mea, din acest punct de vedere trebuie să analizăm acest vot dublu.
That, to my mind, is the analysis that we need to make of this double vote.
RomanianPrin urmare, din punct de vedere juridic, suntem ferm împotriva acestei decizii.
Therefore, from the legal standpoint, we are clearly against this decision.
RomanianDin punct de vedere geopolitic, Iranul reprezintă în mod clar o amenințare reală.
From a geopolitical point of view, Iran clearly represents a genuine threat.
RomanianUn alt punct foarte relevant este punctul G referitor la operaţiunile coordonate.
Another very relevant paragraph is paragraph G regarding the coordinated operations.
RomanianŢările care ajută băncile din punct de vedere financiar nu elimină cauzele crizei.
Countries which help banks financially are not eliminating the causes of the crisis.
RomanianUrmătorul punct este declaraţia Comisiei privind procesul democratic din Turcia.
The next item is the Commission statement on democratic process in Turkey.
RomanianEste un buget disciplinat şi solid din punct de vedere al finanţelor statului.
It is a disciplined budget and a sound one from the point of view of state finances.
RomanianNu aveţi un proiect de transformare a Europei din punct de vedere ecologic şi social.
You do not have a project for transforming Europe environmentally and socially.
RomanianMă bucur că şi restul partidului susţine în cele din urmă acelaşi punct de vedere.
I am delighted that the rest of my party has now reached that point of view.