Traducere română-engleză pentru "puternic"

RO

"puternic" engleză traducere

RO

puternic {adjectiv masculin}

volume_up
1. general
"Puternic” înseamnă supus cercetării democratice și parlamentare și controlului.
'Strong' means subject to democratic and parliamentary scrutiny and control.
Punem un accent puternic pe importanța interoperabilității sistemului.
We put a strong emphasis on the importance of the interoperability of the system.
Astăzi, Parlamentul European trimite un semnal puternic către regiunile noastre.
Today, the European Parliament is sending out a strong signal to our regions.
Rezoluția Parlamentului European trimite un semnal puternic în acest sens.
The European Parliament's resolution sends a powerful signal in this respect.
Acest lucru a avut un impact extrem de puternic asupra ocupării forţei de muncă.
This has an extremely powerful effect on employment.
O dezbatere liberă este, poate, cel mai puternic remediu împotriva extremismului şi violenţei.
A free debate is perhaps the most powerful medicine against extremism and violence.
puternic (dar şi: rapid)
puternic (dar şi: corpolent, mare, voinic, zdravăn)
Mă bucur că acest lucru s-a întâmplat cu ocazia acestor două dezbateri importante care au avut loc în această seară în acest Parlament important şi puternic.
I am pleased that it has happened in these two important debates that have been held tonight in this important and mighty Parliament.
puternic (dar şi: tare)
2. "despre miros"
"Puternic” înseamnă supus cercetării democratice și parlamentare și controlului.
'Strong' means subject to democratic and parliamentary scrutiny and control.
Punem un accent puternic pe importanța interoperabilității sistemului.
We put a strong emphasis on the importance of the interoperability of the system.
Astăzi, Parlamentul European trimite un semnal puternic către regiunile noastre.
Today, the European Parliament is sending out a strong signal to our regions.
3. "despre o lovitură"
puternic (dar şi: greu, dificil, mare, tare, dur, tare, aspru, sever, solid, anevoios)
Astăzi avem un rezultat pentru care s-a luptat puternic, dar corect, şi de care putem fi mândri.
Today we have a result that has been fought for hard but fairly, and of which we can be proud.
Criza financiară a avut un impact negativ foarte puternic asupra industriei automobilelor.
The financial crisis has hit the automotive industry particularly hard.
Este adevărat că acest lucru ne duce puternic cu gândul la reglementare şi monitorizare.
It is right that it also causes us to think hard about regulation and supervision.
Este mare, puternic şi greu de oprit odată pus în mişcare.
It is large, heavy and very difficult to stop once it starts rolling.
La urma urmei, nu se poate nega faptul că Europa a fost lovită puternic de criza financiară și economică.
After all, it is undeniable that the financial and economic crises have dealt Europe a heavy blow.
Impunerea unui sistem de impozitare suplimentară a transportatorilor de mărfuri va afecta foarte puternic un sector ce stă la baza sistemului comercial italian.
Imposing a further system of taxation on hauliers will deal a very heavy blow to a sector which underpins Italy's trading system.
4. "despre aer"
puternic (dar şi: greu, dificil, mare, tare, dur, tare, aspru, sever, solid, anevoios)
Astăzi avem un rezultat pentru care s-a luptat puternic, dar corect, şi de care putem fi mândri.
Today we have a result that has been fought for hard but fairly, and of which we can be proud.
Criza financiară a avut un impact negativ foarte puternic asupra industriei automobilelor.
The financial crisis has hit the automotive industry particularly hard.
Este adevărat că acest lucru ne duce puternic cu gândul la reglementare şi monitorizare.
It is right that it also causes us to think hard about regulation and supervision.
5. "despre un motor"
Rezoluția Parlamentului European trimite un semnal puternic în acest sens.
The European Parliament's resolution sends a powerful signal in this respect.
Acest lucru a avut un impact extrem de puternic asupra ocupării forţei de muncă.
This has an extremely powerful effect on employment.
O dezbatere liberă este, poate, cel mai puternic remediu împotriva extremismului şi violenţei.
A free debate is perhaps the most powerful medicine against extremism and violence.
6. "mare"
A fost avariată puternic şi infrastructura publică şi privată, ca şi mediul natural şi patrimoniul cultural.
There has also been great damage to public and private infrastructure, as well as the natural environment and cultural heritage.
Impactul asupra pasagerilor a fost atât de puternic, încât dispoziţiile directivelor şi ale regulamentelor nu au putut să-i protejeze.
The impact on passengers was so great that the provisions of directives and regulations could not protect them.
În schimb, se profită pentru a se obţine un control şi mai puternic atunci când suntem în genunchi.
Instead, they take the opportunity to seize greater control while you are on your knees.
7. "despre ploaie, furtună, un atac"
Este mare, puternic şi greu de oprit odată pus în mişcare.
It is large, heavy and very difficult to stop once it starts rolling.
La urma urmei, nu se poate nega faptul că Europa a fost lovită puternic de criza financiară și economică.
After all, it is undeniable that the financial and economic crises have dealt Europe a heavy blow.
Impunerea unui sistem de impozitare suplimentară a transportatorilor de mărfuri va afecta foarte puternic un sector ce stă la baza sistemului comercial italian.
Imposing a further system of taxation on hauliers will deal a very heavy blow to a sector which underpins Italy's trading system.
8. "important"
De asemenea, este important ca părţile sociale interesate să fie reprezentate mai puternic.
It is also important that societal stakeholders are more strongly represented.
Cu toții am fost de acord că un al doilea pilon puternic este important.
We are all agreed that a strong second pillar is important.
Este foarte important ca Uniunea Europeană să joace un rol foarte puternic și vizibil în Haiti.
It is very important that the European Union has a very strong and visible role to play in Haiti.
9. "solid"
Statutul funcționarilor asigură un sistem de control puternic și menține SEAE strâns legat de Comisie.
The Financial Regulation ensures a solid control system and keeps the EEAS closely tied to the Commission.
Criza economică este departe de a se fi terminat, dar avem un mandat puternic cu care ne putem prezenta la negocierile privind mediul.
The economic crisis is far from over, but we have a solid mandate going into the climate negotiations.
Ne-am stabilit noi înşine obiectivul ca după cutremur să reconstruim un stat Haiti mai puternic, pe o fundaţie mai solidă.
We have set ourselves the goal of rebuilding a stronger Haiti, following the earthquake, on more solid foundations.

Exemple de folosire pentru "puternic" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianUtilizați criptarea când doriți un nivel puternic de protecție al informațiilor.
Use encryption when you want a strong level of protection for your information.
RomanianCredem că toate părțile au un interes puternic pentru a ajunge la un acord rapid.
We think that all parties have a strong interest in reaching a swift agreement.
RomanianAstăzi, Parlamentul European trimite un semnal puternic către regiunile noastre.
Today, the European Parliament is sending out a strong signal to our regions.
RomanianTextul pe care îl votăm astăzi trebuie să trimită un semnal puternic în acest sens.
The text on which we are voting today must send a strong signal to that effect.
Romanian"Puternic” înseamnă supus cercetării democratice și parlamentare și controlului.
'Strong' means subject to democratic and parliamentary scrutiny and control.
RomanianŞi în acest caz, UE a dat publicităţii o declaraţie care condamnă puternic execuţia.
Also in this case the EU issued a statement strongly condemning the execution.
Romanian. - Înţeleg foarte bine sentimentul puternic pe care îl aveţi.
Member of the Commission. - I understand very well the strength of feeling.
RomanianDoresc să revenim la ele și să susținem puternic unele dintre propunerile făcute.
I would like to come back to them and to support very strongly some of her proposals.
RomanianAmândoi au luptat pentru a da Europei un glas puternic şi clar pe scena lumii.
Both of them have fought to give Europe a strong and clear voice on the world stage.
RomanianAcesta a fost un mesaj foarte clar și puternic de condamnare adresat autorităților.
This was a very clear and strong message of condemnation to the authorities.
RomanianSpiritul Europei este mai puternic decât structura publică - îmi cer scuze, juridică.
Europe's spirit is stronger than the public - excuse me, judicial - structure.
RomanianNicăieri efectele schimbărilor climatice nu se simt mai puternic decât în Arctica.
Nowhere are the effects of climate change more keenly felt than in the Arctic region.
RomanianUn pact de stabilitate și creștere puternic, eficient reprezintă instrumentul-cheie.
A strong, effective Stability and Growth Pact is the key instrument in this.
RomanianAcesta ar fi semnul unui răspuns european unit și puternic în fața crizei.
This would be the sign of a strong and united European response to the crisis.
RomanianAşa cum este adesea în cazul webului, imaginea este una puternic contrastantă.
As is often the case with the web, the picture is one of stark contrasts.
RomanianRezoluția Parlamentului European trimite un semnal puternic în acest sens.
The European Parliament's resolution sends a powerful signal in this respect.
RomanianSper că nu va fi cazul, deoarece trebuie să transmitem un semnal puternic.
I hope that this will not be the case, because we need to send out a strong signal.
RomanianEste adevărat că acest lucru ne duce puternic cu gândul la reglementare şi monitorizare.
It is right that it also causes us to think hard about regulation and supervision.
RomanianÎn ultimii cinci ani, dl Barroso a afişat un stil de conducere puternic şi cuprinzător.
Over the last five years, Dr Barroso showed strong, comprehensive leadership.
RomanianAngajamentul pentru consolidare trebuie să devină mai puternic în vremuri bune.
The commitment to consolidation needs to become stronger in good times.