Traducere română-engleză pentru "rău"

RO

"rău" engleză traducere

volume_up
rău {adj. m.}
EN
RO

rău {adjectiv masculin}

volume_up
1. general
Acest lucru ar însemna pur şi simplu să trecem de la rău la mai rău.
This would really just mean going from bad to worse.
Eu nu intenționez să judec dacă acest lucru este bun sau rău pentru noi în analiza finală.
I do not intend to judge whether this is good or bad for us in the final analysis.
Pe de altă parte, Grecia este şi victima vecinului său rău, Turcia.
However, Greece is also the victim of its bad neighbour, Turkey.
rău (dar şi: nefast, nefast, rea)
În Republica Cehă, vă referiţi adesea la Tratatul de la Lisabona ca la un rău necesar.
In the Czech Republic, you often refer to the Treaty of Lisbon as a necessary evil.
. - "Nu fi rău” este celebrul motto al Google.
. - 'Don't be evil' is the well-known motto of Google.
Poate că sunt un rău necesar, dar sunt un rău.
They may be a necessary evil, but they are an evil.
Teoretic, transformarea consensului politic într-un acord obligatoriu nu este un lucru rău.
Changing political consensus into a binding agreement is no mean feat, technically speaking.
Acest lucru ar însemna pur şi simplu să trecem de la rău la mai rău.
This would really just mean going from bad to worse.
Ceea ce vreau să spun este că tratatul nu poate fi atât de rău pe cât este descris a fi în mod repetat.
What I mean is that the treaty cannot be as bad as it is repeatedly portrayed to be.
Această diviziune între un "noi” morali a priori şi un "ei” puţin imorali, care caută să ne facă rău cu orice preţ, indică puţina înţelegere a principiului real al integrării.
This division into an a priori virtuous 'us' and a somehow wicked 'them' who seek to harm us at any price simply indicates what little understanding there is of the actual principle of integration.
2. "josnic"
Teoretic, transformarea consensului politic într-un acord obligatoriu nu este un lucru rău.
Changing political consensus into a binding agreement is no mean feat, technically speaking.
Acest lucru ar însemna pur şi simplu să trecem de la rău la mai rău.
This would really just mean going from bad to worse.
Ceea ce vreau să spun este că tratatul nu poate fi atât de rău pe cât este descris a fi în mod repetat.
What I mean is that the treaty cannot be as bad as it is repeatedly portrayed to be.
3. "nedrept"
Ce e rău în populism, având în vedere că parlamentarii sunt vocea populus, a poporului?
What is wrong with populism, seeing that parliamentarians are the voice of the populus, the people?
Se vor întoarce în câţiva ani şi vor spune: "Ne pare rău, am greşit.”
They will come back in a few years' time and say, 'Sorry, got it wrong'.
Dle Preda, îmi pare rău, dar cred că ați citit alt amendament oral.
Mr Preda, I am sorry but I think you have read the wrong oral amendment.
4. "cu însușiri rele"
rău (dar şi: bolnav)
Prin intermediul acţiunii rău-voitoare a preşedintelui Kibaki, aceste documente au devenit acum lege.
Through the ill-considered action of President Kibaki, these have now become law.
Sunt oameni bolnavi, căci în caz contrar nu ar avea nevoie de tratament, oameni care în cel mai rău caz ar putea muri înainte ca CEJ să decidă asupra cazurilor lor.
They are ill, otherwise they would not need treatment, and, in the worst case, they could die before the ECJ has decided on their cases.
În ultimele secole s-ar putea ca discriminarea să fi fost cel mai mic rău cu care s-au confruntat aceştia.
In the last few centuries, discrimination has been possibly the least of the ills that have befallen them.
Cea mai mare parte dintre ţările sărace ale lumii o duc foarte rău, la fel de rău ca în urmă cu 40 de ani, dacă nu chiar mai rău.
Most of the poorest countries in the world are doing badly, just as badly as 40 years ago, if not worse.
Prin urmare, trebuie spus clar şi răspicat că există ceva mai rău decât nerealizarea unui acord, iar acest lucru este un acord slab.
Therefore, it should also be said loud and clear that there is something worse than no agreement and that is a poor agreement.
Antreprenorii mi-au vorbit şi despre faptul că, de fapt, barierele comerciale nu fac decât şi mai mult rău, scumpind importurile de alimente şi medicamente pentru cetăţenii săraci.
The entrepreneurs in these countries also tell me how trade barriers actually harm these countries and how it makes imports of food and medicines more expensive for the very poorest citizens.

Exemple de folosire pentru "rău" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianÎmi pare rău, însă ultima parte a discursului dvs. nu a beneficiat de interpretare.
I am very sorry, but we had no interpretation for the last part of your speech.
RomanianÎmi pare foarte rău că această discuţie are loc aici, în Parlamentul European.
I am very sorry that this discussion is being held here in the European Parliament.
RomanianExistă probleme şi în alte state membre, însă Italia constituie cel mai rău caz.
There are problems in other Member States, but in Italy it is at its worst.
RomanianSectorul prinderii în general va avea profituri aproape de zero sau chiar mai rău.
The catching sector as a whole will have profits close to zero or even worse.
RomanianNu, îmi pare rău, există o problemă, voi menționa acest lucru în procesul-verbal.
No, I am sorry, there is a problem, I am going to record it in the Minutes.
RomanianMai rău, Comisia a decis să treacă de la toleranță zero la risc admisibil.
Worse, the Commission has decided to move from zero tolerance to tolerable risk.
RomanianNX permite procesorului să protejeze PC-ul de atacuri ale programelor rău intenționate.
NX allows the processor to help guard the PC from attacks by malicious software.
RomanianPuţin mai rău decât Tratatul de la Nisa şi puţin mai bine decât cel care a urmat.
A little worse than the Treaty of Nice and a little better than the one that followed.
RomanianProblema operatorilor rău intenţionaţi a fost ridicată în dezbaterea de azi dimineaţă.
The issue of rogue operators has been brought up in the debate here this morning.
RomanianLa bine şi la rău, prin modul în care ne creştem copiii, hotărâm viitorul Europei.
For better or for worse, we are shaping Europe's future by how we raise our children.
RomanianVom folosi canalele diplomatice şi dumneavoastră provocaţi mai mult rău decât bine.
We will make use of the diplomatic channels and you are causing more harm than good.
Romanian. - Îmi pare foarte rău, nu am această întrebare.
Vice-President of the Commission. - I am very sorry, I do not have this question.
RomanianÎmi pare rău că am vorbit cam mult, dar cred că aceasta este o chestiune importantă.
I am sorry to have been a little long, but I think this is such an important matter.
RomanianPrin urmare, îmi pare foarte rău că această vizită a delegaţiei nu a putut avea loc.
So I really feel very sorry that this delegation visit could not take place.
RomanianÎn Republica Cehă, vă referiţi adesea la Tratatul de la Lisabona ca la un rău necesar.
In the Czech Republic, you often refer to the Treaty of Lisbon as a necessary evil.
RomanianDar, chiar mai rău, există o intenție clară de a crea o nouă resursă proprie.
But, worse still, there is a clear intention to create a new own resource.
RomanianÎn cel mai rău caz, excluderile vor deschide calea către o nouă formă de sclavie.
The exclusions will, in the worst case scenario, open the way for a new form of slavery.
RomanianSperăm, totuși, că tratamentul nu se va dovedi a fi mai rău decât boala.
We hope, however, that the cure does not turn out to be worse than the disease.
RomanianAș dori, de asemenea, să spun că nu considerăm activitatea de lobby un lucru rău în sine.
I would also like to say that we do not regard lobbyism as something bad per se.
RomanianConsider că această Convenţie a drepturilor omului a făcut deja suficient rău.
I say that the Convention on Human Rights has done enough damage already.