RO

război {neutru}

volume_up
1. general
Forţele islamice barbare duc un război total împotriva civilizaţiei vestice.
Barbaric Islamic forces are waging an all-out war against Western civilisation.
Au existat deja tensiuni etnice înainte de război, dar acestea s-au menţinut şi după război.
There were already ethnic tensions before the war, but they have still remained following the war.
Fiecare război, fiecare conflict, accentuează fragilitatea statelor.
Each war, each conflict accentuates the fragility of the states.
război
Conducerea nord-coreeană, sub pretextul că țara este într-o stare de război, continuă să-și țină cetățenii în acest regim militarist.
The North Korean leadership, under the pretext that the country is in a state of war, continue to keep their citizens within this militaristic regime.
Cu toate acestea, viaţa cotidiană în Filipine constă în asasinate politice, războaie între clanuri, oameni îngropaţi de vii, măceluri cu ferăstraie, într-un cuvânt la o stare de război.
However, political murders, clan warfare, people being buried alive, chainsaw massacres, a state of war - this is everyday life in the Philippines.
Consider că violența sexuală este cel mai rău fel de război.
I consider that sexual violence is the worst sort of warfare.
Pe fundul mării se află mii de tone de agenţi toxici de război, sub formă de mine, gloanţe, bombe, containere şi butoaie.
Thousands of tonnes of toxic warfare agents lie on the sea bed encased in mines, bullets, bombs, containers and barrels.
De câteva luni deja, Republica Côte d'Ivoire este scena unui război de gherilă urbană între suporterii fostului președinte și popor.
For some months now, Côte d'Ivoire has been the scene of urban guerrilla warfare between the supporters of the outgoing President and the people.
2. "ducerea ~ului"
Consider că violența sexuală este cel mai rău fel de război.
I consider that sexual violence is the worst sort of warfare.
Pe fundul mării se află mii de tone de agenţi toxici de război, sub formă de mine, gloanţe, bombe, containere şi butoaie.
Thousands of tonnes of toxic warfare agents lie on the sea bed encased in mines, bullets, bombs, containers and barrels.
De câteva luni deja, Republica Côte d'Ivoire este scena unui război de gherilă urbană între suporterii fostului președinte și popor.
For some months now, Côte d'Ivoire has been the scene of urban guerrilla warfare between the supporters of the outgoing President and the people.
3. "de țesut"
război

Exemple de folosire pentru "război" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianEuropa trece prin cea mai grea criză economică de după Al Doilea Război Mondial.
Europe is going through its worst economic crisis since the Second World War.
RomanianForţele islamice barbare duc un război total împotriva civilizaţiei vestice.
Barbaric Islamic forces are waging an all-out war against Western civilisation.
RomanianUn război civil în Libia pare îngrijorător de iminent și trebuie evitat cu orice preț.
A civil war in Libya seems worryingly imminent and must be avoided at all costs.
RomanianRiscul izbucnirii unui război civil şi al unui "al doilea Afganistan” trebuie evitat.
The risk of civil war breaking out and of a 'second Afghanistan' must be averted.
RomanianDe zeci de ani are loc un război împotriva populaţiei din sudul Sudanului.
A war against the people of southern Sudan has been going on there for decades.
RomanianCând Europa se afla în ruine după cel de-al Doilea Război Mondial, Suedia era neatinsă.
While Europe was left in ruins after the Second World War, Sweden was untouched.
RomanianÎn mod clar, civilii din această zonă de război sunt expuşi focurilor din ambele părţi.
Obviously civilians in this war zone are exposed to barrage fire from both sides.
RomanianDoamnelor şi domnilor din Europa, nu ezitaţi astfel în apropierea următorului război.
Ladies and gentlemen in Europe, do not waver around the next war in this way.
RomanianVorbim aici despre făptaşii crimelor de război oribile şi ai genocidului.
We are talking here about the perpetrators of horrific war crimes and genocide.
RomanianTot în Bosnia și Herțegovina am avut un război sângeros în Europa în anii '90.
It was also in Bosnia and Herzegovina that we had a bloody war in Europe in the 1990s.
RomanianTotuşi, nu trebuie să uităm că poporul sârb a fost victima acestui război.
However, we must not forget that the Serbian people were victims of this war.
RomanianSe aplică standarde duble cu privire la crimele de război și la restituiri.
Double standards are also applied with regard to war crimes and restitution.
RomanianOriginile Uniunii Europene sunt strâns legate de cel de-al Doilea Război Mondial.
The historical roots of the European Union lie in the Second World War.
RomanianCostul eradicării sărăciei în Afganistan este egal cu costul a cinci zile de război.
The cost of eradicating poverty in Afghanistan is equal to the cost of five days' war.
RomanianSuntem în război şi soldaţii noştri, care sunt companiile noastre, trag cu gloanţe oarbe.
We are at war, and our soldiers, which are our businesses, are firing blanks.
RomanianPrimirea celor care fug de război nu poate fi numai sarcina Italiei.
The reception of those fleeing from the war cannot be the burden of Italy alone.
RomanianPreședintele Consiliului European a afirmat că patriotismul duce la război.
The President of the European Council said that patriotism leads to war.
RomanianUtilizarea muniției de război este nejustificată și trebuie condamnată în mod categoric.
Using live ammunition is indefensible and demands categorical condemnation.
RomanianÎn această dezbatere, am uitat adesea că Georgia tocmai a încheiat un război.
In this debate, we have very often forgotten that Georgia has just finished fighting a war.
RomanianIeri, misiunea de justiţie UE a deschis primul proces împotriva crimelor de război în Kosovo.
Yesterday, the EU Justice Mission opened its first war crimes trial in Kosovo.