Traducere română-engleză pentru "re"

RO

"re" engleză traducere

EN
EN
EN

"re" română traducere

volume_up
re {substantiv}
RO
volume_up
re [abreviere]
RO
RO

re {feminin}

volume_up
1. Muzică
re
volume_up
re {substantiv}
Trebuie să ţinem seama de acest lucru în momentul re-reglementării pieţei financiare.
This is something we need to bear in mind in the re-regulation of the financial market.
Acordul SWIFT re-tocat mărunt contribuie foarte puţin la schimbarea acestei situaţii.
The re-hashed SWIFT agreement does very little to change this situation.
Disc: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD+R, DVD+R DL, DVD-RW, DVD+RW, DVD-RAM, BD-R, sau BD-RE
Disc: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD+R, DVD+R DL, DVD-RW, DVD+RW, DVD-RAM, BD-R, or BD-RE
EN

re {substantiv}

volume_up
1. Muzică
This is something we need to bear in mind in the re-regulation of the financial market.
Trebuie să ţinem seama de acest lucru în momentul re-reglementării pieţei financiare.
The re-hashed SWIFT agreement does very little to change this situation.
Acordul SWIFT re-tocat mărunt contribuie foarte puţin la schimbarea acestei situaţii.
Disc: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD+R, DVD+R DL, DVD-RW, DVD+RW, DVD-RAM, BD-R, or BD-RE
Disc: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD+R, DVD+R DL, DVD-RW, DVD+RW, DVD-RAM, BD-R, sau BD-RE

Exemple de folosire pentru "re" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianIndexul se va re-crea automat de fiecare dată când se modifică această setare.
The index will automatically be rebuilt each time this setting is changed.
RomanianRețineți că indexul se va re-crea automat de fiecare dată când se modifică această setare.
Note that the index will automatically rebuild each time this setting is changed.
RomanianTrebuie să ţinem seama de acest lucru în momentul re-reglementării pieţei financiare.
This is something we need to bear in mind in the re-regulation of the financial market.
RomanianAcordul SWIFT re-tocat mărunt contribuie foarte puţin la schimbarea acestei situaţii.
The re-hashed SWIFT agreement does very little to change this situation.
RomanianDisc: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD+R, DVD+R DL, DVD-RW, DVD+RW, DVD-RAM, BD-R, sau BD-RE
Disc: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD+R, DVD+R DL, DVD-RW, DVD+RW, DVD-RAM, BD-R, or BD-RE
RomanianRe-întemniţarea şi condiţiile de detenţie la care s-a referit dl de Jong sunt exemple tipice.
Detention on remand and the detention conditions referred to by Mr de Jong are typical examples.
RomanianRoosevelt a atacat în forţă oligopolurile, marile companii din SUA, şi a re-reglementat economia.
Roosevelt heavily attacked the oligopolies, the big companies in the US, and reregulated the economy.
RomanianRaportul este ferm în menţinerea politicii drept o prioritate a UE, respingând încercările de a o re-naţionaliza.
The report is firm on keeping the policy an EU one, rejecting attempts to re-nationalise it.
RomanianAcestea re referă la independența și eficiența sistemului juridic și la combaterea corupției la toate nivelurile.
These concern judicial independence and efficiency and the fight against corruption at all levels.
RomanianUrmați acești pași pentru a re-activa Filtrul SmartScreen:
Follow these steps to turn on SmartScreen Filter:
RomanianCreşterea numărului membrilor acestei adunări necesită o re-ratificare completă a Tratatului de la Lisabona.
The increase in the numbers of Members of this place requires a complete re-ratification of the Lisbon Treaty.
Romanian. - Inovarea poate aduce dezvoltarea și re-inventarea Uniunii Europene după această perioadă de criză.
Innovation may result in the development and reinvention of the European Union once the current crisis is over.
RomanianAnd since they’re easy to add and remove, you can experiment, say compare two or three different search engines.
And since they’re easy to add and remove, you can experiment, say compare two or three different search engines.
RomanianReSoWi-Zentrum, Universitätsstrasse 15/C.1,
Romanian- fragilizarea principiului adiționalității sau re-naţionalizarea unor componente ale actualei politici de coeziune a UE, 
- the weakening of the principle of additionality or re-nationalisation of parts of the current EU cohesion policy, 
RomanianDle preşedinte, săptămâna trecută a avut loc re-relansarea mai multor albume ale formaţiei The Beatles în formă digitală îmbunătăţită.
Mr President, last week saw the re-release of several albums by the band The Beatles in digitally remastered form.
RomanianDacă ați achiziționat computerul având Windows deja instalat, toate setările pe care le-a specificat producătorul vor fi re-aplicate.
If you purchased your computer with Windows already installed, any settings the manufacturer specified will be reapplied.
RomanianPrimul a fost re-reglementarea.
RomanianBut, it’s easy to try, a good thing to know about, and if you’re save-happy like I am, it might help you find that change you wish you’d kept.
But, it’s easy to try, a good thing to know about, and if you’re save-happy like I am, it might help you find that change you wish you’d kept.
RomanianDin nou, soluția constă într-o re-canalizare a puterilor, înapoi la autoritățile naționale, care au o afinitate și o loialitate autentică față de electorat.
Again, the solution is to push powers down back to national authorities which have genuine affinity and allegiance from their voters.

Sinonime (în engleză) pentru "re":

re
English