Traducere română-engleză pentru "rea"

RO

"rea" engleză traducere

volume_up
rea {adj. f.}
EN
RO

rea {adjectiv feminin}

volume_up
Unii oameni au încercat cu rea-credință să insinueze că se măreau salariile deputaților.
Some people have, in bad faith, tried to insinuate that it was increasing Members' salaries.
Este această situaţie bună sau rea pentru Uniunea Europeană?
Is this situation good or bad for the European Union?
Această rezoluție este o lecție demonstrativă de rea credință.
This resolution is a master class in bad faith.
rea (dar şi: rău, nefast, nefast)
Situaţia de acolo nu este deloc mai rea decât situaţia din Balcanii de Vest şi cetăţenii din Republica Moldova trebuie să beneficieze de libertatea călătoriei.
The situation there is by no means any worse than the situation in the Western Balkans, and citizens from the Republic of Moldova must therefore enjoy freedom of travel.

Exemple de folosire pentru "rea" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianÎn al doilea rând, importanţa prevenirii, întrucât paza bună trece primejdia rea.
Secondly, the importance of prevention, as prevention is better than cure.
RomanianTrebuie să arătăm faptul că această rea-credinţă pune în pericol viitorul nepoţilor noştri.
We must be clear that this dishonesty jeopardises the future of our grandchildren.
RomanianDupă cum spune un proverb din ţara mea: "mai bine singur în casă decât în rea adunare!”.
As the saying goes in my country: 'better alone than in bad company!'.
RomanianUnii oameni au încercat cu rea-credință să insinueze că se măreau salariile deputaților.
Some people have, in bad faith, tried to insinuate that it was increasing Members' salaries.
RomanianÎn majoritatea celorlalte state membre ale UE, situaţia este şi mai rea.
In most other EU Member States, the situation is even worse.
RomanianDnă preşedintă, această prevedere este parţial bună, parţial rea.
Madam President, this provision is a little like the curate's egg.
RomanianNu putem spune în prezent că președintele sau guvernul pakistanez au dat dovadă de rea-voință.
We are not at this point saying that the President or government of Pakistan have shown ill will.
RomanianÎncă o dată îi aud pe social-democrați vorbind despre o diferență între datoria bună și datoria rea.
Once again I am hearing the social democrats talk of a distinction between good and bad debt.
RomanianIstoria întunecată a Europei, capacitatea umană de a-şi dezvălui partea cea mai rea, nu s-a terminat.
The black history of Europe, the human capacity to reveal the worst of itself, has not ended.
RomanianDle președinte în exercițiu, președinția dumneavoastră nu a fost rea.
President-in-Office, your Presidency has not been bad.
RomanianCa strategie integrată, nu este, în principiu, rea, dar...
As an integrated strategy, it is, in principle, not bad, but ...
RomanianVreau doar să spun că am primit o veste bună şi una rea.
Let me just say that there was good news and there was bad news.
RomanianNu este o idee atât de rea, nu-i aşa, doamnelor şi domnilor?
It is not such a bad idea, is it, ladies and gentlemen?
RomanianEste această situaţie bună sau rea pentru Uniunea Europeană?
Is this situation good or bad for the European Union?
RomanianAceastă rezoluție este o lecție demonstrativă de rea credință.
RomanianNicio naţiune nu este mai bună sau mai rea decât o altă naţiune.
RomanianExistenţa centrului său pentru drepturile omului a creat impresia că situaţia din Iran nu era chiar atât de rea.
The existence of its human rights centre created the impression that things were not that bad in Iran.
RomanianOpoziţia a fost puternică, ceea ce este o veste rea.
The thwarting has been fierce, which is very bad news.
RomanianAceastă politică a fost rea pentru toată lumea.
RomanianPartea cea mai rea şi care nu mai poate fi îndreptată este pierderea de vieţi omeneşti, inclusiv civili şi copii nevinovaţi.
The worst part, because it is irreparable, is the loss of human life, including innocent civilians and children.