Traducere română-engleză pentru "realizabil"

RO

"realizabil" engleză traducere

RO

realizabil {adjectiv masculin}

volume_up
1. general
realizabil
În principiu, social-democrații sprijină cele 40 %, dar, în cazul acestui vot special, au ales să susțină 30 %, ca un rezultat realizabil în practică.
The Social Democrats support 40% in principle, but in this particular vote, they chose to support 30% as a result that is achievable in practice.
Și, cum afganii trebuie să se adapteze, la fel trebuie să facem și noi, ajutându-i să obțină un model de stat realizabil, combinând modernitatea cu tradiția afgană.
As the Afghans have to adjust, so too do we, helping them to get an achievable state model combining modernity with the Afghan tradition.
realizabil
realizabil (dar şi: fezabil, practicabil)
Acest plan este ambiţios, însă realizabil.
It is an ambitious, but feasible, plan.
Din acest motiv, pur şi simplu nu este fezabil şi nici realizabil să vorbim despre un pachet consolidat.
For that reason, talking about a consolidated package simply is not something that is feasible and realisable.
Scopul nu este să facem ceea ce vrem, ci ceea ce este realizabil şi benefic pentru femei.
The problem is not for us to do what we want, but to do what is feasible, what is truly in women's interests.
realizabil (dar şi: posibil, eventual, admisibil)
realizabil (dar şi: fezabil, fezabilă, realizabilă)
2. "despre un plan"
realizabil (dar şi: manevrabil)
Puteţi însă conta pe sprijinul acestui Parlament în menţinerea unei PAC funcţionale şi a unui buget realizabil, fapt care formează un fundament bun pentru continuarea discuţiilor.
You can, however, rest assured of the support of this House in maintaining a workable CAP and a workable budget, and this forms a good basis for ongoing discussion.

Exemple de folosire pentru "realizabil" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianObiectivul de 20 % pentru 2020 este realizabil; l-am putea atinge în următorii ani.
The 20% target for 2020 is within reach; we could achieve it within the next few years.
RomanianAcest lucru este realizabil prin reducerea drastică a pragului electoral de 10 %.
This can be done by drastically reducing the 10% electoral threshold.
RomanianLa început, mulţi au spus că este imposibil, că nu este realizabil.
To start with many people said it was impossible, that it could not be done.
RomanianResursele sunt limitate, dle preşedinte, şi nu totul este realizabil.
Resources are scarce, Mr President, and not everything can be done.
RomanianCu toate acestea, bugetul anului 2011 a arătat că acest lucru nu este realizabil.
Yet the 2011 budget has shown this to be untenable.
RomanianScopul nu este să facem ceea ce vrem, ci ceea ce este realizabil şi benefic pentru femei.
The problem is not for us to do what we want, but to do what is feasible, what is truly in women's interests.
RomanianAm pledat pentru nevoia de a avea un cadru legislativ clar, realizabil, dacă se impune, printr-o directivă-cadru.
I advocated the need for a clear legislative framework, if necessary, through a framework directive.
RomanianDin acest motiv, pur şi simplu nu este fezabil şi nici realizabil să vorbim despre un pachet consolidat.
For that reason, talking about a consolidated package simply is not something that is feasible and realisable.
RomanianÎn primul rând, obiectivul de reducere a birocrației cu 25 % - și, să sperăm, cu mai mult - este foarte dezirabil și realizabil.
Firstly, the target of reducing red tape by 25% - and hopefully more - is very desirable and very sellable.
RomanianAcest plan este ambiţios, însă realizabil.
RomanianÎn primul rând, transferul de la un Oficiu al Înaltului Reprezentant la un Oficiu al Reprezentantului Special al UE este realizabil.
Firstly, the transfer from an Office of the High Representative to an Office of the Special Representative of the EU is within reach.
RomanianÎn plus, doresc să subliniez faptul că viaţa este nepreţuită şi că, pentru a salva o astfel de viaţă, trebuie făcut orice efort realizabil.
In addition, I want to emphasise that human life is priceless and that every conceivable effort must be made to save such a life.
RomanianDacă acest lucru nu e realizabil, ar trebui să creăm canale de imigrație legală, care răspund în mod natural și nevoilor pieței forței de muncă.
If that is not feasible, we should create legal channels of immigration, which naturally also fulfil the needs of our own labour market.
RomanianOamenii de știință afirmă că acest obiectiv este absolut realizabil dacă începem să facem ceea ce trebuie acum pentru a-l putea atinge până în 2050.
No, scientists are saying that that is perfectly feasible if we start doing the right things now to enable us to achieve this objective by 2050.
RomanianÎn principiu, social-democrații sprijină cele 40 %, dar, în cazul acestui vot special, au ales să susțină 30 %, ca un rezultat realizabil în practică.
The Social Democrats support 40% in principle, but in this particular vote, they chose to support 30% as a result that is achievable in practice.
RomanianȘi, cum afganii trebuie să se adapteze, la fel trebuie să facem și noi, ajutându-i să obțină un model de stat realizabil, combinând modernitatea cu tradiția afgană.
As the Afghans have to adjust, so too do we, helping them to get an achievable state model combining modernity with the Afghan tradition.
RomanianCu toate acestea, vehiculele utilitare uşoare nu pot fi comparate cu autoturismele, iar 150 g CO2/km este un obiectiv ambiţios, dar şi realizabil în acelaşi timp.
However, it is important to note that light commercial vehicles cannot be compared with passenger cars, and that the proposal of 150 g of CO2/km is ambitious, but feasible.
RomanianPuteţi însă conta pe sprijinul acestui Parlament în menţinerea unei PAC funcţionale şi a unui buget realizabil, fapt care formează un fundament bun pentru continuarea discuţiilor.
You can, however, rest assured of the support of this House in maintaining a workable CAP and a workable budget, and this forms a good basis for ongoing discussion.