Traducere română-engleză pentru "redactare"

RO

"redactare" engleză traducere

RO

redactare {feminin}

volume_up
redactare (dar şi: elaborare)

Exemple de folosire pentru "redactare" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianCu toate acestea, crearea unei Europe pentru cetăţenii săi înseamnă mai mult decât simpla redactare a unui program.
However, creating a Europe for its citizens goes far beyond simply drafting a programme.
RomanianModul de redactare a rezoluției ar fi trebuit să fie marcat de diplomație combinată cu fapte concrete și incontestabile.
The wording of the resolution should have been marked by diplomacy combined with practical and indisputable facts.
RomanianAș dori să încep cu precizarea că textul final convenit al rezoluţiei nu este deloc conform cu conceptul meu propriu de redactare.
I would like to start by saying that the resolution finally agreed is absolutely not one that I would have drafted.
RomanianTotuși, în același timp, considerăm că modul de redactare a textului referitor la o piață consolidată a euroobligațiunilor merge prea departe.
At the same time, however, we believe that the wording of the text relating to a consolidated Eurobonds market goes too far.
RomanianÎn plus, cred că elaborarea unui manual cu privire la modul de redactare a plângerilor va fi de fapt o descurajare pentru cetăţeni să le scrie.
Furthermore, I think that compiling a textbook on how to write complaints will be a downright discouragement to citizens to actually write them.
RomanianDiferențele de redactare nu vor avea un impact substanțial asupra domeniului de aplicare sau asupra accentului care se pune pe realizarea supravegherii economice.
The differences in drafting would have no substantive impact on the scope or emphasis concerning the economic surveillance to be carried out.
RomanianCu toate acestea, s-a ajuns la un consens larg asupra modului de extindere a domeniului de aplicare a directivei, în special asupra modului de redactare a anexelor I şi III.
Broad consensus was, however, reached on how the scope of the directive should be widened, especially in the wording of Annexes I and III.
RomanianGrupul ECR este îngrijorat de cât de eficient va fi implementată această propunere și ce mesaj transmite această anomalie publicului Uniunii Europene despre modul de redactare a legislației.
The ECR Group is concerned about how effectively this proposal would be implemented and what message this anomaly sends out to the EU public about how we make law here.