Traducere română-engleză pentru "referire la"

RO

"referire la" engleză traducere

EN
RO

referire la {prepoziţie}

volume_up
referire la
volume_up
re [abr.] (with reference to)

Exemple de folosire pentru "referire la" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianDle Orbán, ați făcut referire la faptul că dețineți o majoritate largă în țara dvs.
You have referred, Mr Orbán, to the fact that you have a large majority at home.
RomanianAcestea făceau referire la intoleranța regimului islamist față de eretici.
The comments were about the intolerance of Islamist regimes towards Unbelievers.
RomanianCred că Uniunea Europeană nu poate permite să se facă referire la atare documente.
I believe that the European Union cannot allow reference to be made to such documents.
RomanianÎn a doua parte a acestui alineat, există o referire specifică la zona arctică.
In the second part of that paragraph, there is a specific reference to the Arctic zone.
RomanianÎn faţa acestei situaţii, dle Barrot, faceţi referire la anumite aspecte cheie.
Confronted with this situation, Mr Barrot, you refer to some key issues.
RomanianCredem că tratatele sunt foarte clare atunci când fac referire la acest aspect.
We think that the treaties are very clear when they refer to this issue.
RomanianEste suficient să se facă referire la Convenţia europeană privind extrădarea din 1957.
It is enough to mention the 1957 Council of Europe Convention on Extradition.
RomanianDin păcate, acest raport nu face niciun fel de referire la acest subiect.
Unfortunately, this report does not make any kind of reference to this issue.
RomanianS-a făcut deja referire la structură și mă refer și la structurile europene.
The structure has already been referred to, and that also includes European structures.
RomanianÎn al doilea rând, această rezoluţie face referire la CIA şi la extrădările extraordinare.
Secondly, this resolution makes reference to the CIA and extraordinary rendition.
RomanianDecizia face referire la trei tipuri de zone, în funcţie de gradul de contaminare.
Three types of zones are included in this decision, based on the degree of contamination.
RomanianVă pot comunica doar cât de important este acest lucru făcând referire la ţara mea.
I can only tell you how important this is with reference to my country.
RomanianComisarul a făcut referire anterior la proiectele de anvergură, 80 în total.
The Commissioner referred earlier to the flagship projects, 80 in total.
RomanianEl nu conţine nicio referire la obiective de atenuare pe termen mediu sau lung.
It contains no reference to mid-term or long-term mitigation targets.
RomanianExistă exemple specifice, iar Consiliul a făcut referire la câteva dintre ele.
There are specific examples and the Council referred to a few of them.
RomanianDoresc să fac referire la unul sau două aspecte ridicate în decursul acestei dezbateri.
I would like to pick up one or two points that have come up in the debate.
RomanianÎn final, aş dori să far referire încă o dată la raportul colegei mele, dna Trautmann.
To conclude I would once more like to refer to my fellow Member Mrs Trautmann's report.
RomanianUnele persoane cred că strategia face prea puţin referire la politica de coeziune.
Some people think the strategy says too little about cohesion policy.
RomanianDe asemenea, a făcut referire la faptul că acest sprijin trebuie eliminat.
He also made reference to the fact that this support is to be abolished.
RomanianDenumirea de Carta 08 este, la urma urmei, o referire directă la Carta 77.
The name Charter 08 is, after all, a conscious reference to Charter 77.

Traduceri similare în dicționarul român-englez

referire substantiv
English
la prepoziţie
la interjecţie
English
a duce la verb
a renunța la verb
a da cep la verb
English
a ajunge la verb
de la prepoziţie
English
a fi martor la verb
English
a recurge la verb
English
cu privire la adverb
English
a adăuga la verb
English
a ținti la verb
English
a trece pe la verb
English