Traducere română-engleză pentru "repede"

RO

"repede" engleză traducere

volume_up
repede {adj. m./f.}
RO

repede {adjectiv masculin}

volume_up
1. "despre dealuri"
Pornirea rapidă este o setare care vă ajută PC-ul să pornească mai repede după închidere.
Fast start-up is a setting that helps your PC start up faster after shutdown.
Este un proces necesar care, bineînţeles, trebuie să avanseze cât mai repede posibil.
It is a necessary process which must, naturally, progress as fast as possible.
Există persoane care încearcă să meargă prea repede și apoi se împiedică de propriile picioare.
There are people who try to go too fast and then trip over their own feet.
repede (dar şi: oblic, povârnit)
2. "vioi"
Aș dori să subliniez acest punct deoarece oamenii uneori fac comparații prea repede.
I would emphasise this point because people are sometimes very quick to make comparisons.
Se pare că unii colegi se simt ofensaţi mult prea repede.
Some fellow Members seem to be particularly quick to take offence.
Folosim resursele mai repede decât sunt acestea capabile să se regenereze.
We use resources quicker than they are able to replenish themselves.
3. "grăbit"
Cu toate acestea, nu ne-am face niciun bine dacă am renunța la dezbaterea de la fața locului și am lua o hotărâre prea repede și prea în pripă.
However, we would be doing ourselves no favours if we were to rule out debate on the ground over there and make too fast and too hasty a decision.
repede (dar şi: rapid, ager)
Noi de dorim negocieri rapide cu Consiliul, astfel încât ca această problemă să nu fie amânată la infinit, ci să se găsească repede o soluție.
We are looking for speedy negotiations with the Council, so that this issue is not put on the long finger, but that a solution is found soon.

Exemple de folosire pentru "repede" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianDe aceea, este important să ne asigurăm că va fi semnat cât mai repede posibil.
It is therefore important for us to ensure that it is signed as soon as possible.
RomanianDle președinte, dl Schulz a spus că operațiunile militare au început prea repede.
Mr President, Mr Schulz said that military operations were set up too hastily.
RomanianCred cu tărie că această nedreptate trebuie eliminată cât mai repede cu putinţă.
I firmly believe that this injustice must be eliminated as soon as possible.
RomanianDin fericire, înţeleg că votul din Regatul Unit va avea loc destul de repede.
Fortunately, I am led to believe that that vote in the UK will come quite quickly.
RomanianÎn primul rând, trebuie să punem în aplicare cât mai repede Tratatul de la Lisabona.
Firstly, we must apply the Treaty of Lisbon and implement it as soon as possible.
RomanianAcest lucru va permite negocierile în vederea încheierii mult mai repede pe viitor.
This will enable the negotiations to conclude much more quickly in the future.
RomanianProgramul Oraşe-Adăpost ar trebui să devină operaţional cât mai repede posibil.
The Shelter Cities programme should become operational as soon as possible.
RomanianTrebuie, de asemenea, să diferențiem cât mai repede posibil celelalte surse de țiței.
We also need to differentiate the other sources of crude oil as soon as possible.
RomanianO cerere de îndeplinire a unui act de cercetare trebuie de obicei realizată repede.
A request for the taking of evidence should normally be carried out quickly.
RomanianEste important ca Tratatul de la Lisabona să devină repede realitate şi ca noi să...
It is important that the Treaty of Lisbon quickly becomes a reality and that we ...
RomanianDe aceea trebuie să acţionăm repede şi ferm pentru pacientul planeta Pământ.
That is why we need to act quickly and determinedly for patient planet Earth.
RomanianEste un proces necesar care, bineînţeles, trebuie să avanseze cât mai repede posibil.
It is a necessary process which must, naturally, progress as fast as possible.
RomanianEuropa are nevoie de introducerea guvernanței economice cât mai repede posibil.
Europe needs the introduction of economic governance as soon as possible.
RomanianAstfel de ziduri birocratice şi financiare trebuie dărâmate, cât mai repede posibil.
Such bureaucratic and financial walls must be torn down as soon as possible.
RomanianEste important să le permitem să adere la zona euro cât mai repede posibil.
The important thing is that we allow them to join the euro area as soon as possible.
RomanianComisia a acţionat repede pentru a da curs ambelor solicitări din punct de vedere politic.
The Commission has moved swiftly to follow up both calls from the political side.
RomanianVom vedea cât de repede putem realiza acest lucru, plecând de la raportul Larosière.
We will base this on the Larosière report and see how quickly we can get it into place.
RomanianMi se pare cu adevărat straniu că acest spirit pro-european a dispărut atât de repede.
I find it truly bizarre how quickly this pro-European spirit has been lost.
RomanianPrin urmare, solicit Consiliului să își dea repede avizul referitor la această inițiativă.
I therefore call on the Council to give its opinion on this initiative quickly.
RomanianVă mulțumesc și îmi cer scuze interpreților dacă am vorbit prea repede.
Thank you and my apologies to the interpreters if I was speaking too quickly.