Traducere română-engleză pentru "sâmbătă"

RO

"sâmbătă" engleză traducere

volume_up
Febră de sâmbătă seara {n.pr.}
RO

sâmbătă {feminin}

volume_up
sâmbătă
În unele ţări, pauza de prânz durează mai mult, în altele, magazinele sunt închise sâmbăta după-amiază şi duminica.
In a number of countries shops are closed on Saturday afternoons and Sundays.
Înaltul Reprezentant s-a întâlnit din nou cu Secretarul General al Națiunilor Unite la Lisabona, sâmbăta trecută.
The High Representative again met with the UN Secretary General in Lisbon last Saturday.
Aceștia se întâlnesc sâmbătă la Consiliul de Securitate de la Munich, unde voi prezida Cvartetul cu această ocazie.
They meet on Saturday at the Munich Security Conference, where I will chair the Quartet on that occasion.

Exemple de folosire pentru "sâmbătă" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianÎn unele ţări, pauza de prânz durează mai mult, în altele, magazinele sunt închise sâmbăta după-amiază şi duminica.
In a number of countries shops are closed on Saturday afternoons and Sundays.
RomanianÎnaltul Reprezentant s-a întâlnit din nou cu Secretarul General al Națiunilor Unite la Lisabona, sâmbăta trecută.
The High Representative again met with the UN Secretary General in Lisbon last Saturday.
RomanianÎn final, aş dori să adaug că găsesc complet nepotrivit e-mailul trimis de domnul Hughes sâmbăta trecută.
Finally, I wish to add that I thought the email Mr Hughes sent last Saturday completely inappropriate.
RomanianSergentul Ronan Kerr, de douăzeci și cinci de ani, a fost ucis de teroriștii republicani sâmbătă după-amiază.
Twenty-five-year-old Constable Ronan Kerr died at the hands of Republican terrorists on Saturday afternoon.
RomanianAceștia se întâlnesc sâmbătă la Consiliul de Securitate de la Munich, unde voi prezida Cvartetul cu această ocazie.
They meet on Saturday at the Munich Security Conference, where I will chair the Quartet on that occasion.
RomanianScuza a fost că au primit permisiunea în scris pentru slujba de duminică, dar că ziua de Crăciun a fost sâmbăta.
The excuse was that they had been given written permission for Sunday mass, but that Christmas was on a Saturday.
RomanianDoamnă președintă, sâmbăta trecută m-am întâlnit cu un grup de tineri din Irlanda care se luptă să facă față sărăciei.
Madam President, last Sunday, I met a group of young people in Ireland who are struggling to survive poverty.
RomanianVestea că în această sâmbătă vor avea loc noi întâlniri, sub conducerea preşedintelui Arias, îmi dă speranţe.
But I am encouraged by the news that there will be new meetings under the chairmanship of President Arias this Saturday.
RomanianÎmpreună cu dl președinte Barroso vom vizita regiunea, începând de mâine și încheindu-ne vizita în Ohrid sâmbătă.
President Barroso and I will be visiting the region together, starting tomorrow and concluding in Ohrid on Saturday.
RomanianOrganizația World Wide Fund for Nature ne îndeamnă pe toți să facem sâmbătă un mic gest în direcția sustenabilității.
The World Wide Fund for Nature is calling for all of us to make a small gesture toward sustainability this Saturday.
RomanianSloganul său pentru marşul organizat sâmbăta viitoare în capitala britanică va fi, şi citez, "Puneţi oamenii pe primul loc”.
Its slogan for the march organised next Saturday in the British capital will be, and I quote, 'Put people first'.
RomanianDespre ce vor vorbi oamenii sâmbătă pe bloguri și pe Facebook când se vor referi la deciziile Consiliului European?
What will people be talking about on Saturday in blogs and on Facebook when they refer to the European Council's decisions?
Romanian., va trebui, de asemenea, să le urați "bon courage” lucrătorilor europeni vineri și sâmbătă.
If you are consistent in your wishes, you will also need to wish European workers 'bon courage' on Friday or Saturday.
RomanianDomnule Preşedinte, vă mulţumesc, în numele soldaţilor britanici care şi-au pierdut viaţa sâmbătă seară, pentru condoleanţele adresate.
Mr President, thank you for your words of condolence on behalf of our British soldiers who lost their lives on Saturday evening.
Romanian. - Dle președinte, sâmbătă am avut o întâlnire lungă în Cairo cu noul prim-ministru egiptean, dl Sharaf.
on behalf of the ALDE Group. - Mr President, on Saturday, I had a long meeting in Cairo with the new Egyptian Prime Minister, Mr Sharaf.
RomanianChestiunea foarte controversată privind Icesave rămâne deschisă, iar sâmbătă se va organiza un referendum care îi va convoca pe islandezi la vot.
The very thorny issue of 'Icesave remains open, and on Saturday there will be a referendum which will bring Icelanders to the polls.
RomanianFebră de sâmbătă seara
RomanianDe-abia sâmbătă ați atins acest subiect, dle Președinte, iar astăzi o majoritate din Parlamentul European a respins o rezoluție scrisă.
It was only on Saturday that you spoke out on this, Mr President, and today a majority in the European Parliament rejected a written resolution.
RomanianÎnalţii oficiali E3+3 s-au întrunit la New York sâmbătă şi am reuşit să avem un dialog, inclusiv, bineînţeles, cu Rusia, asupra acestei probleme.
The E3+3 senior officials met in New York on Saturday and we were able to have the dialogue, including, of course, with Russia, on that issue.
RomanianPuternicul cutremur şi valul tsunami generat de acesta şi care au lovit Chile în primele ore ale zilei de sâmbătă, 27 februarie, sunt nişte tragedii teribile.
The massive earthquake and subsequent tsunami that struck Chile in the early hours of Saturday 27 February are a terrible tragedy.