Traducere română-engleză pentru "sângeros"

RO

"sângeros" engleză traducere

EN
volume_up
în mod sângeros {adv.}
RO

sângeros {adjectiv masculin}

volume_up
1. general
Tot în Bosnia și Herțegovina am avut un război sângeros în Europa în anii '90.
It was also in Bosnia and Herzegovina that we had a bloody war in Europe in the 1990s.
Orice tip de pace este de preferat unui conflict sângeros.
Any kind of peace is better than bloody conflict.
În orice moment ar putea avea loc un alt atac sângeros.
Another bloody attack could take place at any moment.
sângeros (dar şi: sangvin, sanguin)
sângeros (dar şi: criminal, ucigaş)
sângeros (dar şi: pustiitor)
sângeros (dar şi: omorâtor, criminal, ucigaş)
Un popor şi o ţară deja afectate de sărăcie şi de subdezvoltare au fost devastate brusc de un dezastru natural nemilos şi sângeros de proporţii masive.
A people and a country already plagued by poverty and underdevelopment were suddenly devastated by a merciless and murderous natural disaster of massive proportions.
2. "însetat de sânge"
sângeros

Exemple de folosire pentru "sângeros" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianTot în Bosnia și Herțegovina am avut un război sângeros în Europa în anii '90.
It was also in Bosnia and Herzegovina that we had a bloody war in Europe in the 1990s.
RomanianÎn orice moment ar putea avea loc un alt atac sângeros.
Another bloody attack could take place at any moment.
RomanianOrice tip de pace este de preferat unui conflict sângeros.
Any kind of peace is better than bloody conflict.
RomanianÎmpreună cu Naţiunile Unite, UE trebuie să facă toate demersurile posibile pentru a găsi o soluţie la acest conflict sângeros.
The EU must in conjunction with the UN do everything possible to find a solution to this bloody conflict.
RomanianToate acestea transmit un mesaj sângeros.
Fifty seven people were killed, women were raped, people were injured - they convey a bloody message.
RomanianDe la alegerile prezidenţiale din iunie 2009, orice formă de demonstraţie a fost reprimată în mod sângeros şi sistematic.
Since the presidential elections of June 2009, any form of demonstration has been bloodily and systematically repressed.
RomanianVestul trebuie să depună toate eforturile pentru a asigura că războiul civil sectar extrem de sângeros din Irak nu se revarsă peste Siria.
Let the west make every effort to ensure that the extremely bloody sectarian civil war in Iraq does not spill over into Syria.
RomanianAstfel, manifestaţia reprimată sângeros la 28 septembrie avea ca scop tocmai solicitarea ca junta să-şi respecte angajamentele.
Thus, the demonstration that was bloodily repressed on 28 September was aimed precisely at calling on the junta to honour its commitments.
RomanianLuptele izbucnesc mai întâi în Croaţia, apoi în Bosnia şi Herţegovina, unde se declanşează un război civil sângeros între sârbi, croaţi şi musulmani.
Fighting erupts first in Croatia, then in Bosnia and Herzegovina where Serbs, Croats and Muslims fight in a bloody civil war.
Romanian. - Situația din Siria, Yemen și Bahrain este un proces imprevizibil, în curs de desfășurare, și nu un marș sângeros, ci unul inevitabil spre democrație.
in writing. - The situation in Syria, Bahrain and Yemen is an unpredictable ongoing process and not a bloody but unstoppable march toward democracy.
RomanianUn popor şi o ţară deja afectate de sărăcie şi de subdezvoltare au fost devastate brusc de un dezastru natural nemilos şi sângeros de proporţii masive.
A people and a country already plagued by poverty and underdevelopment were suddenly devastated by a merciless and murderous natural disaster of massive proportions.
RomanianToate acestea se leagă de caracterul singular al istoriei tragice pe care a cunoscut-o Rusia în secolul al XX-lea, de necesitatea de a înţelege şi a depăşi trecutul sângeros şi întinat.
This is linked to the unique nature of Russia's tragic history in the 20th century, to the need to comprehend and overcome the bloody and dirty past.
RomanianLa 18 mai, în toată lumea vor avea loc proteste organizate de multe grupuri, inclusiv Campania tamilă pentru solidaritate, pentru a marca aniversarea a doi ani de la acest război sângeros.
On 18 May, there will be protests around the world organised by many groups, including the Tamil Solidarity Campaign, to mark the second anniversary of this bloody war.