Traducere română-engleză pentru "sârb"

RO

"sârb" engleză traducere

volume_up
sârb {adj. m.}
RO

sârb {adjectiv masculin}

volume_up
sârb (dar şi: sârbesc)
Se face această menţiune cu scopul de a o distinge de grupul ortodox sârb.
This is mentioned in order to distinguish it from the Serbian Orthodox group.
Am votat împotriva acestui text din solidaritate pentru poporul sârb.
I am voting against this text out of solidarity with the Serbian people.
Totuşi, nu trebuie să uităm că poporul sârb a fost victima acestui război.
However, we must not forget that the Serbian people were victims of this war.
sârb (dar şi: sârbesc)

Exemple de folosire pentru "sârb" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianSe face această menţiune cu scopul de a o distinge de grupul ortodox sârb.
This is mentioned in order to distinguish it from the Serbian Orthodox group.
RomanianTotuşi, nu trebuie să uităm că poporul sârb a fost victima acestui război.
However, we must not forget that the Serbian people were victims of this war.
RomanianAm votat împotriva acestui text din solidaritate pentru poporul sârb.
I am voting against this text out of solidarity with the Serbian people.
RomanianAvem nevoie de un mesaj clar şi unitar din partea guvernului sârb.
What we need is a clear and united message from the Serbian Government.
RomanianTrebuie să spun că motorul sârb este cam înecat în nisip.
I must say that there is a great deal of sand in that Serbian engine.
RomanianParlamentul sârb a adoptat o lege privind consiliile naţionale.
The Serbian Parliament has adopted a law on national councils.
RomanianGuvernul sârb trebuie apreciat pentru acţiunile întreprinse pentru a ajunge în această etapă.
The Serbian Government should be commended for the actions which have been taken to get to this stage.
RomanianTrebuie să consolidăm rolul şi responsabilitatea parlamentului sârb şi a tuturor deputaţilor acestuia.
We need to strengthen the role and responsibility of the Serbian Parliament and all its members.
RomanianPoporul sârb a făcut destul pentru a primi un loc între naţiunile europene, cât mai curând posibil.
The Serbian nation has done enough to be given a place among the nations of Europe as soon as possible.
RomanianComisia trebuie să le ceară explicații ambasadorilor sârb și macedonean și să le solicite să ia măsuri.
The Commission must haul the Serbian and Macedonian ambassadors over the carpet and demand that they take action.
RomanianVoinţa politică există în guvernul sârb.
The political will exists in the Serbian Government.
RomanianProcesul de ratificare a început în septembrie 2008, atunci când parlamentul sârb a ratificat acest acord pentru prima dată.
The ratification process began in September 2008 when the Serbian Parliament first ratified this agreement.
RomanianMai ales, guvernul sârb şi-a arătat disponibilitatea de a se angaja într-un dialog reînnoit cu Kosovo sub egida UE.
Above all, the Serbian Government has shown its readiness to engage in fresh dialogue with Kosovo under the aegis of the EU.
RomanianÎn același timp, amendamentul laudă decizia mediatorului sârb de a participa la ceremonie în numele poporului sârb.
At the same time, the amendment praises the Serbian Ombudsman's decision to attend the ceremony on behalf of the Serbian people.
RomanianAmbele obiective sunt asumate de actualul guvernul sârb, prin urmare haideţi să cooperăm cu acesta şi să-i sprijinim obiectivele.
Both of these objectives are the aims of the current Serbian Government, so let us work together with it and support its objectives.
RomanianGuvernul sârb rămâne angajat pe drumul european şi, recent, s-au înregistrat şi în această ţară câteva evoluţii pozitive.
The Serbian Government remains committed to advancing on its European agenda, and there have been a number of positive developments recently.
RomanianSalutăm poziţia preşedintelui sârb, a cărui nouă abordare a reprezentat un impuls major către o reconciliere de durată în regiune.
We welcome the stance of the Serbian President, whose new approach has given a powerful impetus to a lasting reconciliation in the region.
RomanianDe asemenea, am fost martori la poziţia pozitivă şi constructivă a Serbiei şi a guvernului sârb privind dialogul fundamental cu Priština.
We also witnessed the positive and constructive position of Serbia and the Serbian Government on fundamental dialogue with Priština.
RomanianÎn egală măsură, parlamentul sârb trebuie să abandoneze practicile mandatelor în alb şi ale alocării arbitrare a mandatelor parlamentare.
Equally, the Serbian Parliament needs to abandon the practices of blank mandates and the arbitrary allocation of parliamentary seats.
RomanianSalutăm declaraţia guvernului sârb, prin care se afirmă că finalizarea cooperării cu Tribunalul de la Haga este o prioritate.
We welcome the statement of the Serbian Government that they consider the finalisation of their cooperation with the Hague Tribunal to be a priority.