RO

să mergem! {interjecţie}

volume_up
1. colocvial
să mergem! (dar şi: haide!, hai!)

Exemple de folosire pentru "să mergem!" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianDin acest motiv sprijin măsurile, chiar dacă va trebui mergem mai departe.
For this reason, I support the measures, even though we will have to go further.
RomanianDorim mergem mai departe şi introducem două săptămâni de concediu de paternitate.
We want to go one step further, namely to introduce two weeks of paternity leave.
RomanianAm continuat mergem şi am spus că am văzut multe sate, dar l-aş alege pe acela.
We drove along and I said I saw many villages but I would choose that one.
RomanianAşadar, aş dori mergem în această direcţie în cadrul strategiei 2020.
I would therefore like us to move further in this direction in the 2020 strategy.
RomanianDle preşedinte, nu trebuie mergem pe o cale ocolitoare cu privire la acest vot.
Mr President, we do not need to take a detour with regard to this vote.
RomanianConsiliul, la rândul său, ne spune: "Noi nu vrem mergem mai departe”.
The Council, for its part, is telling us 'We do not want to go any further.'
RomanianÎn ceea ce priveşte serviciile financiare, trebuie mergem înainte pe drumul reformei.
As regards financial services, we have to continue along the road of reform.
RomanianAr trebui mergem mai departe spre un sistemul oficial de supraveghere bancară?
Should we go further towards a formal system of banking supervision?
RomanianVrem mergem acolo pentru a demonstra autorităţilor americane că suntem serioşi.
We want to go there to show the US authorities that we mean business.
RomanianNu ştiu dacă ar trebui mergem pe aceeaşi cale greşită ca Statele Unite ale Americii.
I do not know whether we ought to go down the same erroneous path as the United States.
RomanianDe obicei, ne gândim cu plăcere la insule, ne place mergem acolo - soarele, căldura.
Usually, we have pleasant thoughts of islands, we like to go there - the sun, the warmth.
RomanianDe aceea, în prezent, trebuie mergem mai departe de acest raport și să luăm măsuri practice.
That is why we now need to move on from this report and take practical action.
RomanianTrebuie mergem mai departe - UE trebuie să continue procesul de conciliere.
We have to move on - the EU has to move on in its peacebuilding.
RomanianCu toate acestea, vom încerca mergem şi facem ceea ni se solicită.
But we will try to go and do what these expectations require from us.
RomanianDomnule preşedinte şi stimaţi colegi, trebuie mergem mai departe de acordul de la Copenhaga.
Mr President, and fellow collaborators, we need to move on from Copenhagen.
RomanianTrebuie mergem pe piaţă şi promovăm produsele noastre de calitate.
We have got to go out there and promote our high-quality products.
RomanianNu susţin neapărat mergem şi mai departe decât până acum.
I am not necessarily committed to moving further than we have done so already.
RomanianRezultatele de la Copenhaga au reprezentat o mare dezamăgire, dar acum trebuie mergem mai departe.
The outcome of Copenhagen was deeply disappointing, but we must now move forward.
RomanianSoluţia nu este pur şi simplu să continuăm ce am început şi mergem înainte.
Simply carrying on and marching forward is not the solution.
RomanianAm evitat acest lucru, dar trebuie să facem mai mult, trebuie mergem mai departe.
We have avoided that, but we must do more, we must go further.

Traduceri similare în dicționarul român-englez

conjuncţie
English
să trăiești!
English
să mă anunți interjecţie
să fie cum vrei tu