RO

sălbatic {adverb}

volume_up
sălbatic

Exemple de folosire pentru "sălbatic" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianTrebuie să întocmim un program special pentru recuperarea somonului sălbatic.
We need to draw up a special programme for the recovery of wild salmon.
RomanianAccentul trebuie să cadă în principal asupra resurselor de somon sălbatic şi peşte sălbatic.
The focus here mainly needs to be on wild salmon and stocks of wild fish.
RomanianPrintre acestea se numără iepurele sălbatic înăbuşit şi şunca de Ardeni.
RomanianAtacul din iulie asupra taberei irakiene PMOI de la Ashraf poate fi descris doar ca sălbatic şi barbar.
The attack last July on the Iraqi PMOI camp at Ashraf in Iraq can only be described as savage and barbaric.
RomanianPe scurt, Ucraina este Vestul Sălbatic al Europei de Est.
In brief, Ukraine is the Wild West of Eastern Europe.
RomanianÎn America și în Europa, dansul în jurul găinii de aur a monedei euro și a dolarului devine tot mai sălbatic.
In America and Europe, the dance around the golden calf of the euro and the dollar is getting wilder all the time.
RomanianDe asemenea, cred că incertitudinea cauzată anterior de prevederile privind subprodusele de origine animală provenite din vânat sălbatic a fost eliminată.
I also think that the uncertainty previously caused by the provisions on animal by-products from wild game has been eliminated.
RomanianReducerea prețurilor la pește din ultimii ani este cauzată direct și substanțial de concurența importurilor de pește sălbatic și de crescătorie.
The decline in fish prices in recent years is directly and substantially caused by competition from imports of both wild and farmed fish.
RomanianFoști deținuți politici sau prizonieri de conștiință, eliberați recent de "comunismul sălbatic”, își vor fi luat cu siguranță locul alături de dvs.
Former political prisoners or prisoners of conscience, recently released by 'wild communism', will surely have taken their seats alongside you.
RomanianDe asemenea, era necesar să fie eliminată incertitudinea juridică cu privire la domeniul de aplicare al regulamentului privind subprodusele din vânat sălbatic.
It was also necessary to eliminate the legal uncertainty with regard to the scope of the regulation concerning by-products from wild game.
RomanianAm votat în favoarea raportului care spune nu vânzărilor ca în vestul sălbatic prin internet, canalul preferat pentru plasarea acestor otrăvuri pe piața farmaceutică a Uniunii Europene.
I voted for the report to say No to cowboy sales via the Internet, the preferred channel for placing these poisons on to the European Union pharmaceutical market.