Traducere română-engleză pentru "sănătate mintală"

RO

"sănătate mintală" engleză traducere

volume_up
sănătate mintală {f}
RO

sănătate mintală {feminin}

volume_up
1. Medicină
sănătate mintală
Una din patru persoane suferă de probleme de sănătate mintală cel puţin o dată în viaţă.
One in four people suffer from mental health problems at least once in their life.
Invităm statele membre să încurajeze responsabilizarea organizaţiilor care reprezintă persoanele cu probleme de sănătate mintală.
We call for the Member States to empower organisations which represent people with mental health problems.
Mergeţi la Chad şi întrebaţi despre serviciile de sănătate mintală şi vă vor răspunde că aveau asemenea servicii înainte de războiul civil.
Go to Chad and ask about the mental health services, and they will tell you that they used to have them before the civil war.

Exemple de folosire pentru "sănătate mintală" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianUna din patru persoane suferă de probleme de sănătate mintală cel puţin o dată în viaţă.
One in four people suffer from mental health problems at least once in their life.
RomanianPropunem să se acorde atenţie prevenirii problemelor de sănătate mintală prin intervenţie socială.
We call for emphasis to be placed on the prevention of mental ill-health through social intervention.
RomanianInvităm statele membre să încurajeze responsabilizarea organizaţiilor care reprezintă persoanele cu probleme de sănătate mintală.
We call for the Member States to empower organisations which represent people with mental health problems.
RomanianMergeţi la Chad şi întrebaţi despre serviciile de sănătate mintală şi vă vor răspunde că aveau asemenea servicii înainte de războiul civil.
Go to Chad and ask about the mental health services, and they will tell you that they used to have them before the civil war.
RomanianRespectăm decizia Statelor Membre de a adera la Pactul european pentru sănătate mintală şi bunăstare la care se face referire în raport.
We respect the decision of the Member States to enter into the European Pact for Mental Health and Well-being referred to in the report.
RomanianDomnule preşedinte, domnule comisar, doamnelor şi domnilor, conştientizăm din ce în ce mai mult că nu există sănătate fără sănătate mintală.
Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, there is now an ever-increasing awareness that there is no health without mental health.
RomanianAr trebui să se finanţeze mai mult cercetarea medicală care are ca obiect legăturile dintre prevenire şi problemele de sănătate mintală şi fizică.
There should be more funding in particular for medical research into the links between prevention and mental and physical health problems.
RomanianTrebuie, de asemenea, să facem mai mult pentru integrarea persoanelor cu probleme de sănătate mintală şi a celor cu probleme legate de alcoolism sau consumul de droguri.
We also need to do more to integrate people with mental health problems and those who have alcohol or drug problems.
RomanianÎn raport, subliniem necesitatea furnizării de servicii de calitate, accesibile, eficiente şi universale în materie de sănătate mintală şi a unei legislaţii actualizate.
In the report, we stress the need to provide high-quality, accessible, effective and universal mental health services and up-to-date legislation.
RomanianUna dintre sugestiile prezentate în raport este instituirea unei structuri pentru a supraveghea punerea în aplicare a Pactului european pentru sănătate mintală şi bunăstare.
One of the suggestions in the report is to set up a structure to oversee the implementation of the European Pact for Mental Health and Wellbeing.

Traduceri similare în dicționarul român-englez

sănătate substantiv
retardare mintală substantiv
imagine mintală substantiv