Traducere română-engleză pentru "sănătos"

RO

"sănătos" engleză traducere

EN
volume_up
exact:sănătos {adj. m.}
EN
RO

sănătos {adjectiv masculin}

volume_up
sănătos (dar şi: zdravăn, vânjos)
Această abordare va garanta un mediu economic sănătos pentru actorii privaţi.
This approach will guarantee a healthy economic environment for private entities.
Este esențial să lăsăm moștenire un mediu sănătos pentru generațiile viitoare.
It is vital that we bequeath a healthy environment to future generations.
Un sistem bancar sănătos este o condiție prealabilă pentru o redresare economică durabilă.
A healthy banking system is a prerequisite for a sustainable economic recovery.
Promovarea unui stil de viaţă sănătos este o bună metodă profilactică, care poate preveni o varietate de boli şi afecţiuni.
Promoting a healthy lifestyle is a good prophylactic method which can prevent a variety of diseases and illnesses.
I hope the baby is well!
Am vorbit cu toţii despre calitate şi consider că suntem cu toţii în favoarea sporirii calităţii produselor noastre chiar mai presus de ceea ce înseamnă a mânca bine şi sănătos.
We have all spoken about quality, and I believe that we are all in favour of raising the quality of our produce even more if it means eating well and eating healthily.
sănătos (dar şi: viguros, voinic)
sănătos
sănătos (dar şi: salubru)
sănătos (dar şi: salutar)
sănătos (dar şi: zdravăn, normal, teafăr)
sănătos (dar şi: solid, profund, sonor, strasnic, temeinic)
Anybody of sound mind is a pacifist.
Biroul Parlamentului se va ocupa de acest lucru într-un mod corect din punct de vedere legal şi sănătos din punct de vedere politic - puteţi fi sigur de aceasta.
Parliament's Bureau will deal with this matter in a legally correct, politically sound manner - you can rest assured of that.
Este crucial să consolidăm efectul său preventiv şi să amplasăm finanţele publice durabile pe un fundament mai sănătos în statele membre.
It is crucial to strengthen its preventive effect and to put sustainable public finances on a sounder footing in the Member States.
sănătos (dar şi: salubru)

Exemple de folosire pentru "sănătos" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianTrebuie să garantaţi că acest stoc gestionat în comun va rămâne sănătos în viitor.
You must ensure that this jointly managed stock remains healthy in the future.
RomanianAceastă abordare va garanta un mediu economic sănătos pentru actorii privaţi.
This approach will guarantee a healthy economic environment for private entities.
RomanianCred că în Haiti există un centru politic sănătos şi cred că ar trebui să credem în el.
I think there is a healthy political core in Haiti and we should believe in it.
RomanianEste esențial să lăsăm moștenire un mediu sănătos pentru generațiile viitoare.
It is vital that we bequeath a healthy environment to future generations.
RomanianUn sistem bancar sănătos este o condiție prealabilă pentru o redresare economică durabilă.
A healthy banking system is a prerequisite for a sustainable economic recovery.
RomanianEu însămi ştiu ce înseamnă ca un copil sănătos să fie afectat de un handicap.
I myself know what it is like to have a healthy child become disabled.
RomanianSper că vom putea obţine o mare majoritate în plen, în favoarea acestui compromis sănătos.
I hope that we can achieve a large majority in plenary in support of this healthy compromise.
RomanianObiectivul programului este de a facilita un început sănătos în viaţă pentru copiii noştri.
The aim of the programme is to help make it easier for our children to get a healthy start in life.
RomanianPrevenirea trebuie să includă adoptarea unui regim alimentar sănătos pentru a întârzia apariția bolii.
This must take the form of a healthy diet and measures to delay the onset of the disease.
RomanianProblema este că Marea Baltică are nevoie de un ecosistem sănătos.
The problem is that the Baltic Sea needs a healthy ecosystem.
RomanianEste esențial acest lucru, dacă dorim ca IMM-urile noastre să prospere într-un mediu competitiv sănătos.
That is crucial if we want our SMEs to flourish within a healthy competitive environment.
RomanianCea mai mare parte a locurilor de muncă se datorează creșterii economice și unui sector privat sănătos.
Most jobs come from economic growth and a healthy private sector.
RomanianTrebuie să producem şi să menţinem un mediu sănătos aici.
We must produce and maintain a healthy environment here.
RomanianDin cauza limitei de timp, nu am avut timp mai devreme să spun câteva cuvinte despre un stil de viaţă sănătos.
Due to the time constraint, I had no time earlier on to say a few words about a healthy lifestyle.
RomanianConsumatorii au dreptul de a cumpăra nu numai alimente sănătoase, dar şi alimente care au fost produse sănătos.
Consumers have a right to buy not only healthy food, but also food which has been produced healthily.
RomanianConsider că avem cu toţii interesul să păstrăm un mediu curat şi sănătos, în special pentru copiii noştri.
I believe that we are all interested in having a clean and healthy environment, especially for our children.
RomanianAcest lucru implică un buget sănătos și echilibrat.
This implies a healthy and balanced national budget.
RomanianAceste probleme sunt relevante în ceea ce priveşte schimbările climatice, un mediu sănătos şi securitatea alimentară.
These problems are relevant as far as climate change, a healthy environment and food security are concerned.
RomanianDacă Comisia va majora acum plafonul, acesta va putea fi acordat doar de statele membre cu un buget sănătos.
If the Commission now increases this ceiling, it means that only the Member States with a healthy budget can give this.
RomanianNu putem decima acest stoc sănătos de macrou.