RO

săptămână {feminin}

volume_up
săptămână
volume_up
week {substantiv}
Săptămâna aceasta este şi Săptămâna conştientizării endometriozei în Europa.
This week is also Endometriosis Awareness Week across Europe.
pentru 1 săptămână: Șterge automat o înregistrare la o săptămână după ce a fost înregistrată.
For 1 week: Automatically deletes a recording one week after it was recorded.
Amendamentul grupului meu urmăreşte ca săptămâna Strasbourg să devină săptămâna 11 în loc de săptămâna 10.
My group's amendment aims to move the Strasbourg week from week 10 to week 11.
săptămână
săptămână

Exemple de folosire pentru "săptămână" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianÎn ţara mea, Lituania, s-au înregistrat în această săptămână 300 000 de şomeri.
This week, in my country, Lithuania, 300 000 people were registered unemployed.
RomanianÎn cele din urmă, peste o săptămână vom avea un nou preşedinte al SUA la Casa Albă.
Finally, in a week's time there will be a new US President in the White House.
RomanianAcesta a anunțat că se va adresa Comisiei pentru afaceri externe săptămâna viitoare.
He has announced that he will address the Committee on Foreign Affairs next week.
RomanianȘi, nu în ultimul rând, săptămâna aceasta va fi confirmat noul guvern estonian.
Last but not least, this week the new Estonian Government will be confirmed.
RomanianAvem doar două luni şi o săptămână pentru începerea negocierilor cu Washington-ul.
We have barely two months and one week to begin negotiations with Washington.
RomanianPrgramul parțial de lucru nu poate fi mai mic de 2 ore pe zi și 10 ore pe săptămână.
Part-time employment cannot be for less than 2 hours per day and 10 hours per week.
RomanianAcum mai bine de o săptămână, am fost martorii declanșării unei mișcări extraordinare.
Just over one week ago we witnessed the start of an extraordinary movement there.
Romanian. - Propunerea pe care o dezbatem în această săptămână nu este una tehnică.
in writing. - The proposal we are debating this week is not a technical one.
RomanianSalut, prin urmare, hotărârea adoptată în acest sens săptămâna trecută la reuniunea G8.
I therefore welcome the resolution adopted in this respect last week at the G8.
RomanianSper că statele membre îl vor accepta la următorul Consiliu de săptămâna viitoare.
I hope that the Member States will accept that when we have the next Council next week.
RomanianÎn prima săptămână de lucru în acest post, afirm foarte clar: Aud ce spuneţi.
As I start my first weeks in this job, I say to you very clearly: I hear what you say.
RomanianSunt convins că ştiţi că săptămâna trecută am făcut o vizită oficială în SUA.
I am sure you are aware that last week I made an official visit to the US.
RomanianAş dori să ştiu dacă sesiunea din această săptămână prevede un astfel de eveniment.
I would like to know if something of this sort is planned for this week's part-session.
RomanianParlamentul va putea, de asemenea, să discute aceste propuneri chiar săptămâna viitoare.
Parliament will also be able to discuss these proposals as early as next week.
RomanianReuniunea de săptămâna trecută a fost axată şi pe situaţia economică şi financiară.
Last week's meeting was also about the economic and financial situation.
RomanianFacilitarea eliberării vizelor este o primă etapă și săptămâna aceasta o acordăm Georgiei.
Visa facilitation is the first step, and this week we are giving it to Georgia.
RomanianAceastă problemă va fi discutată la Consiliul European din această săptămână.
The issue will be discussed of course in the European Council this week.
RomanianSituația lui Muhammed Taher Thabet Samoum a revenit în discuție săptămâna trecută.
The issue of Muhammed Taher Thabet Samoum was taken up again last week.
RomanianSăptămâna trecută, am participat la spectacolul agricol regal în Irlanda de Nord.
Last week, I attended the Royal Agricultural Show in Northern Ireland.
RomanianDesigur, vom discuta aceste aspecte la summitul G20 de săptămâna viitoare.
Naturally, we will be discussing these issues at the G20 Summit next week.