Traducere română-engleză pentru "săptămânal"

RO

"săptămânal" engleză traducere

RO

săptămânal {masculin}

volume_up
săptămânal (dar şi: hebdomadar)
În ţara mea, neonaziştii încearcă să cumpere bunuri imobiliare aproape săptămânal.
In my homeland, we see neo-Nazis trying to buy property almost on a weekly basis.
Programul implicit pentru optimizare este săptămânal și rulează în timpul Întreținerii automate.
The default schedule for optimization is weekly and runs during Automatic Maintenance.
Programul implicit pentru optimizare este săptămânal și rulează în timpul Întreținerii automate.
The default schedule for optimisation is weekly and runs during Automatic Maintenance.
săptămânal (dar şi: hebdomadar)

Exemple de folosire pentru "săptămânal" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianÎn ţara mea, neonaziştii încearcă să cumpere bunuri imobiliare aproape săptămânal.
In my homeland, we see neo-Nazis trying to buy property almost on a weekly basis.
RomanianAproape săptămânal ascultăm rapoarte înfiorătoare din taberele de refugiaţi din sudul Europei.
Almost every week we hear horrific reports from refugee camps in southern Europe.
RomanianProgramul implicit pentru optimizare este săptămânal și rulează în timpul Întreținerii automate.
The default schedule for optimization is weekly and runs during Automatic Maintenance.
RomanianProgramul implicit pentru optimizare este săptămânal și rulează în timpul Întreținerii automate.
The default schedule for optimisation is weekly and runs during Automatic Maintenance.
RomanianCantitățile importate și raportate de către autoritățile marocane sunt monitorizate săptămânal.
The quantities imported and reported by the Moroccan authorities on a weekly basis are monitored.
RomanianImagini înfăţişând conflicte şi catastrofe apar, săptămânal, pe prima pagină a ziarelor şi pe micile ecrane.
Images of conflict and disaster fill our television screens and newspaper front-pages every week.
RomanianComentariile pe care le primim din partea utilizatorilor site-ului nostru sunt traduse, citite şi analizate săptămânal.
Comments we receive from our website users are translated, read and analysed on a weekly basis.
RomanianReintroducerea posibilităţii luării unei perioade de repaus săptămânal după 12 zile nu pune în pericol siguranţa.
The reintroduction of the possibility of taking a weekly rest period after 12 days does not compromise safety.
RomanianScanările programate sunt activate implicit și sunt configurate să se execute săptămânal, la ora 02:00, când programul este inactiv.
Scheduled scans are turned on by default and configured to run weekly at 2 a.m. when the system is likely idle.
Romanian... bilet/abonament săptămânal ...
RomanianDin acest motiv, vă previn că trebuie să ne oprim din a produce săptămânal o nouă idee menită să soluţioneze toate problemele lumii.
That is why I would caution that we must stop coming up with a new item every week that we can use to solve all the problems of the world.
RomanianCred că avem în total 3000 de persoane - sau poate 3400, cifra variază - și ținem legătura săptămânal cu ONU, care, după cum știți, vizitează tabăra.
I think we have a total of 3 000 people - or perhaps 3 400, the numbers vary - and we are in weekly touch with the UN who, as you know, are visiting the camp.
RomanianPuteți programa o sincronizare automată zilnic, săptămânal, lunar sau când are loc un anumit eveniment, cum ar fi de fiecare dată când faceți Log on pe computer.
You can schedule an automatic sync on a daily, weekly, or monthly basis, or when a specific event occurs, such as every time you log on to your computer.
RomanianDacă alegeți setările recomandate în timpul instalării, protecția în timp real va fi activată și scanarea automată va avea loc săptămânal, duminica, la ora 02:00.
If you choose the recommended settings during setup, real-time protection will be enabled and automatic scanning will occur weekly at 2:00 A.M. on Sunday.
RomanianPentru a schimba frecvența optimizării programate, lângă Frecvență, atingeți sau faceți clic pe lista verticală, apoi atingeți sau faceți clic pe Zilnic, Săptămânal sau Lunar.
To change the frequency of scheduled optimisation, next to Frequency, tap or click the drop-down list, then tap or click Daily, Weekly or Monthly.
RomanianPentru a schimba frecvența optimizării programate, lângă Frecvență, atingeți sau faceți clic pe lista verticală, apoi atingeți sau faceți clic pe Zilnic, Săptămânal sau Lunar.
To change the frequency of scheduled optimization, next to Frequency, tap or click the drop-down list, and then tap or click Daily, Weekly, or Monthly.