Traducere română-engleză pentru "săpun"

RO

"săpun" engleză traducere

EN
RO

săpun {neutru}

volume_up
săpun (dar şi: șperț)
volume_up
soap {substantiv}
Se inscripţionaseră lozinci precum: "Transformaţi bulgarii în săpun" şi "Moarte ghiaurilor".
They had sprayed on their walls things like: 'Turn Bulgarians into soap' and 'Death to the giaours'.

Exemple de folosire pentru "săpun" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianSe inscripţionaseră lozinci precum: "Transformaţi bulgarii în săpun" şi "Moarte ghiaurilor".
They had sprayed on their walls things like: 'Turn Bulgarians into soap' and 'Death to the giaours'.
RomanianCu siguranță că economiile în curățenie și întreținere de exemplu sunt o soluție, dar poate avem nevoie și de agende mai ambițioase decât economia la săpun.
Certainly, making savings on cleaning and upkeep, for example, is one solution, but perhaps we also need more ambitious agendas than merely saving on soap.
RomanianPentru moment, lucrătorii umanitari pe teren ne-au confirmat că este nevoie de săpun, de substanțe care fac apa să fie potabilă și de educația igienică adecvată.
For the moment, the aid workers on the ground have confirmed to us that soap, substances to make the water fit to drink, and proper hygiene education are needed.
RomanianŞefii băncilor centrale nu distrug iluzia, ci mai degrabă sunt lăudaţi când asigură în mod constant lumea că baloanele de săpun pot continua să crească ad infinitum.
The heads of the central banks do not burst the bubbles, but rather are praised when they constantly ensure that the bubbles can continue to grow ad infinitum.